Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 555774
Kinh tế
Thứ 3, Ngày 03/05/2022, 03:00
Đức Huệ quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ
03/05/2022 | Tấn Hữu
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế", nhìn chung nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Đức Huệ về vai trò của khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được nâng lên rõ rệt.

KHCN.png

Xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở cơ quan, đơn vị; việc ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống trở thành nhu cầu không thể thiếu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản phẩm hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Song song đó, công tác đào tạo phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ luôn được huyện chú trọng quan tâm thực hiện.

Trong 10 năm qua, công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán bộ, công chức, viên chức luôn được huyện quan tâm lãnh, chỉ đạo, trong đó, đội ngũ cán bộ thuộc lĩnh vực khoa học - kỹ thuật có bước phát triển về số lượng và chất lượng; hầu hết các ngành, đơn vị đều đạt chuẩn trình độ Đại học; riêng một số ngành thuộc lĩnh vực y tế, công - nông - lâm nghiệp, xây dựng, giao thông, tài nguyên môi trường đã có một số cán bộ được dào tạo sau đại học và một số cán bộ đang tiếp tục theo học sau đại học.

Ngoài ra, huyện luôn quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ phụ trách khoa học và công nghệ được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, đào tạo nhằm nâng cạo năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội.

Trong những năm tiếp theo, huyện Đức Huệ tiếp tục xây dựng và phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, trong đó chú trọng quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ (cán bộ quản lý, cán bộ nghiên cứu...) để đủ sức nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại phù hợp với thực tiễn của địa phương. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ khoa học và công nghệ làm việc, cống hiến và phát triển, phát huy mọi khả năng, tiềm năng sáng tạo của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ tham gia nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng công nghệ.

Đồng thời, huyện bố trí ngân sách hàng năm chi cho công tác khoa học, công nghệ để đầu tư xây dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ; khuyến khích, phát dộng phong trào, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, úng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, tạo đột phá trong phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện.

Tấn Hữu


Lượt người xem:   3037
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang