Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 355770
Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 13/04/2022, 23:00
Đức Huệ tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện với Nhân dân
13/04/2022 | Tấn Hữu
Hội nghị tiếp xúc, đối thoại nhằm lắng nghe, thấu hiểu, giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh của người dân, đồng thời giải quyết dứt điểm các vấn đề vướng mắc ngay từ cơ sở, đặc biệt các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Qua đó, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH của huyện trong năm 2022.

Theo đó, UBND huyện Đức Huệ triển khai kế hoạch tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện với Nhân dân năm 2022 với chủ đề: "Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2022" tại UBND xã Bình Hoà Bắc, với thời gian dự kiến tổ chức đối thoại trong tháng 4/2022, địa điểm tại Hội trường UBND xã Bình Hoà Bắc.

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện với Nhân dân lần này nhằm góp phần nâng cao công tác lãnh đạo quản lý của chính quyền; Tăng cường củng cố mối quan hệ mật thiết giữa chính quyền với Nhân dân, phát huy vai trò và mở rộng quyền làm chủ của Nhân dân; Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Những thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành của chính quyền để tạo sự đồng thuận chung, góp phần củng cố, tăng cường sự thống nhất tư tưởng chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, đảm bảo thực hiện tốt chức năng giám sát trên tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội tại địa phương, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị, các vấn đề còn tồn tại ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm tạo điều kiện để Nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, việc tổ chức đối thoại với nhân dân, không chỉ giúp lãnh đạo huyện nắm được những suy nghĩ, nhận thức của người dân đối với các quyết sách của chính quyền; kịp thời giải quyết những bức xúc trong nhân dân và định hướng đúng cho người dân, tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển của địa phương mà còn tiếp nhận sự phản hồi của nhân dân về tinh thần, thái độ thực thi công vụ của cán bộ, công chức để có sự điều chỉnh phù hợp, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Tấn Hữu


Lượt người xem:   167
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang