Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 339664
Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 13/01/2022, 12:00
Bình Hòa Nam quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 – 2025
13/01/2022 | Gia Nguyên
Trong thời gian qua, xã Bình Hòa Nam nhận được sự quan tâm của Huyện ủy, UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn của huyện tạo điều kiện, hỗ trợ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

000 BHN 1.jpg 

Kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước, trường học, trạm y tế, chợ được đầu tư xây dựng và từng bước được hoàn thiện. Vị trí, vai trò chủ thể của người dân được phát huy; nông nghiệp từng bước chuyển dịch, có cơ cấu hợp lý; khai thác tiềm năng lợi thế phát triển toàn diện, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; các điểm trường học đều đạt chuẩn Quốc gia.

 000 BHN 3.jpg

Xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế vào năm 2019; các thiết chế văn hóa từ xã đến ấp được quan tâm đầu tư; an sinh xã hội được từng bước được đảm bảo; phong trào xây dựng Nông thôn mới có sự phát triển theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ", được nhân dân và các tổ chức doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài địa phương tích cực hưởng ứng tham gia; diện mạo nông thôn ngày càng có nhiều thay đổi. Với kết quả đạt được đó, xã Bình Hòa Nam được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, theo Quyết định số 11219/QĐ-UBND, ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh Long An.

000 BHN 2.jpg

 000 BHN 4.jpg

Xác định xây dựng nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của địa phương; Ban chấp hành Đảng bộ xã ban hành nghị quyết xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025 với mục tiêu: tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn xã; tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, phát triển các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và xây dựng; từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, đồng bộ phù hợp với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; môi trường nông thôn "sáng- xanh- sạch- đẹp và an toàn"; quốc phòng, an ninh được giữ vững và tăng cường; phát huy hiệu quả nội lực của cộng đồng dân cư để thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ". Phấn đấu đến năm 2025 xã Bình Hòa Nam được công nhận xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Gia Nguyên


Lượt người xem:   31
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang