Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 273604
Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 19/07/2021, 03:00
Đức Huệ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác Dân số – sức khỏe sinh sản
19/07/2021 | Tấn Hữu
Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban chỉ đạo công tác DS- KHHGĐ các cấp, sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể trong công tác DS-SKSS. Nhìn chung, năm 2020 huyện thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu về DS-SKSS so với kế hoạch đề ra.

Theo đó, trong năm 2020 toàn huyện có 03 xã, thị trấn đạt chuẩn mô hình xã, phường, thị trấn không có người sinh con thứ 3 trở lên, đạt 100% chỉ tiêu; 41/51 ấp, khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên, đạt 80,39% chỉ tiêu. Trong đó, xã Bình Hòa Bắc đạt 03 năm liền và Mỹ Bình 02 năm, Mỹ Thạnh Đông là đơn vị mới đạt chuẩn không có người sinh con hoặc mang thai con thứ 3 trở lên vi phạm chính sách dân số trong năm 2020.

Trong năm 2021, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh thấp hợp lý, giải quyết tốt những vấn đề cơ cấu dân số và phân bố dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền về thực hiện công tác dân số. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 21 ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; Kế hoạch số 265 ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược Dân số giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh Long An.

Ngoài ra, Đức Huệ tiếp tục thực hiện có hiệu quả về nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025; thực hiện "Đề án Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2021- 2025" trên địa bàn huyện; Thực hiện Đề án Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2021-2025. Tăng cường chỉ đạo các giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ đủ năng lực để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác dân số của các cấp, ngành, địa phương đã đề ra. Quan tâm đầu tư kinh phí, ban hành các kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, phù hợp với tình hình thực tiễn của các cấp, ngành, địa phương; lồng ghép các yếu tố dân số vào các kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội do ngành, địa phương chủ trì xây dựng và thực hiện. Đề cao tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu trong việc thực hiện chính sách dân số, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc...

Tấn Hữu

 


Lượt người xem:   26
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang