Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 303341
Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 09/03/2020, 22:00
Tích cực chuẩn bị đại hội Đảng cấp cơ sở
09/03/2020 | Ban biên tập

​Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ xã Thanh Phú (huyện Bến Lức) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công; tiếp tục là ĐH Đảng bộ xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa. Đây là 2 đảng bộ được Tỉnh ủy chọn tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm, chỉ đạo cho việc tổ chức ĐH Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trong toàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, các ban xây dựng Đảng, cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố và tương đương đã, đang tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức ĐH Đảng cơ sở. Điều này cho thấy vai trò hết sức quan trọng của tổ chức Đảng cơ sở và sự quan tâm của tỉnh, huyện đối với ĐH Đảng cấp cơ sở - cấp gần dân nhất, cấp trực tiếp triển khai thực hiện và đưa nghị quyết ĐH Đảng các cấp vào cuộc sống.

ĐH Đảng cơ sở là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị  nhằm tiến hành tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, ổn định an ninh - quốc phòng, những nhiệm vụ chính trị quan trọng khác trong những năm tiếp theo và bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Do vậy, công tác chuẩn bị ĐH Đảng đóng vai trò hết sức quan trọng cần phải làm kỹ lưỡng, làm tốt để bảo đảm ĐH thành công.

Quán triệt tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về ĐH đảng bộ các cấp tiến tới ĐH toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hướng dẫn của Tỉnh ủy, công tác chuẩn bị và tổ chức ĐH Đảng được các cấp ủy hết sức quan tâm, thực hiện theo đúng phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đối với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua ĐH đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Bên cạnh đó,  các  tổ chức Đảng cơ sở tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo ĐH Đảng các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy thành lập xong ban tổ chức ĐH, tiến hành phân công nhiệm vụ hết sức cụ thể, chu đáo. Đến thời điểm này, các tổ chức Đảng cấp cơ sở cơ bản hoàn thành báo cáo chính trị và đang triển khai lấy ý kiến đóng góp của cấp ủy, chi bộ trực thuộc, của cán bộ đảng viên, cán bộ hưu trí trên địa bàn và các thành viên MTTQ.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 được các cấp ủy hết sức quan tâm, trong đó, chú trọng những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao;...

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền ĐH được tăng cường trên hệ thống loa, đài  và trực tiếp qua cuộc họp chi bộ, ban ấp, các chi hội, đoàn thể; tổ chức tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu, áp phích. Đồng thời, các địa phương đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng ĐH, xây dựng những công trình, phần việc hưởng ứng ĐH Đảng các cấp,... Ngay cả việc bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ an ninh, trật tự ổn định trước, trong và sau ĐH cũng được chú trọng.

Với sự tập trung lãnh đạo và chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, tin tưởng rằng, ĐH Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, lựa chọn được những người thật sự xứng đáng, đủ đức, đủ tài để lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và phát triển KT-XH của địa phương.

Ban biên tập

Nguồn Báo Long An online

Lượt người xem:   163
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang