Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 195853
Tin tức sự kiện
Mỹ Thạnh Bắc triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019
Thứ 2, Ngày 28/10/2019, 14:00 | Nguyễn Tấn Phát
Chiều ngày 25/10/2019, UBND xã Mỹ Thạnh Bắc tổ chức triển khai công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2019 trên địa bàn xã.

20191028_135817.jpg 

Ảnh: Đại biểu nêu ý kiến tại cuộc họp

Hội nghị được nghe Công chức Lao động Thương binh và Xã hội xã Mỹ Thạnh Bắc - Lê Thị Trung Thu thông qua kế hoạch về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo (HN, HCN) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2019 trên địa bàn xã và thông qua quyết định thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã năm 2019, phân công các thành viên Ban chỉ đạo điều tra rà soát HN, HCN năm 2019 phụ trách các ấp. Đồng thời triển khai, hướng dẫn các biểu mẫu có liên quan đến công tác rà soát, điều tra HN, HCN năm 2019.

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy xã - Nguyễn Hữu Tình đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo xã cần phải đảm bảo tính khách quan trong công tác rà soát HN,HCN và cần bám vào 07 bước theo quy trình điều tra rà soát HN, HCN năm 2019.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Thạnh Bắc - Lâm Văn Thà yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo nêu cao tinh thần trác nhiệm, sắp xếp công việc chuyên môn để thường xuyên theo dõi quá trình điều tra ở 5 ấp trên địa bàn xã, kịp thời hướng dẫn và thường xuyên giữ liên lạc với điều tra viên ở 5 ấp để hỗ trợ điều tra viên khi gặp khó khăn trong công tác điều tra, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả cuộc điều tra năm 2019.

Đối với 5 ấp phối hợp với thành viên Ban chỉ đạo xã, tổ giúp việc thống nhất danh sách dự kiến các hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo và các hộ "nghèo, cận nghèo" phát sinh, cung cấp danh sách các hộ nằm trong diện điều tra cho thành viên BCĐ và tổ giúp việc, đối với những hộ dự định đưa ra khỏi danh sách HN, HCN thì phải ghi rõ lý do để điều tra viên có thông tin, chịu trách nhiệm đối với điều tra viên giới thiệu đi tập huấn.

Đối với điều tra viên trong quá trình điều tra phải đảm bảo khách quan, không để xảy ra tình trạng tình cảm chi phối kết quả điều tra, không "hứa hẹn" trong quá trình điều tra lấy thông tin tại các hộ. Đối với những hộ phát sinh trong quá trình điều tra phải báo cáo và xin ý kiến của trưởng ấp khi tiến hành điều tra.

  Việc điều tra, rà soát nhằm xác định đúng đối tượng HN, HCN năm 2019 để làm căn cứ đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, biện pháp cụ thể giảm nghèo năm 2019 và những năm tiếp theo; cập nhật dữ liệu để quản lý HN, HCN của xã.

Nguyễn Tấn Phát 

Lượt người xem:   145
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​