Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 195619
Tin tức sự kiện
Cùng nhân dân, vì nhân dân phục vụ
Thứ 7, Ngày 17/08/2019, 20:00 | Ban biên tập
 

Trong những ngày này, cả nước long trọng tổ chức kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2019) và 14 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) (19/8/2005 - 19/8/2019). Dấu ấn lịch sử này ghi nhận truyền thống quý báu, những thành tựu của ngành Công an đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, tình cảm yêu mến của nhân dân dành cho lực lượng vũ trang đang ngày đêm không quản nguy nan bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân.

Công an nhân dân là lực lượng trọng yếu, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Ra đời ngay trong những ngày đất nước sục sôi khí thế Cách mạng Tháng Tám, được Đảng và Bác Hồ trực tiếp lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; được các ban, ngành, đoàn thể phối hợp, hỗ trợ và nhân dân gắn bó, giúp đỡ, từ đó đến nay, lực lượng công an có nhiều đóng góp quan trọng, to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước, bảo vệ Đảng, Chính phủ và nhân dân.

Sự gắn bó, phối hợp giữa lực lượng công an với các đoàn thể, tầng lớp nhân dân vốn có truyền thống từ lâu đời, nhưng kể từ khi Ngày hội TDBVANTQ ra đời, mối quan hệ này đã nâng lên tầm cao mới. Với sự phối kết hợp này, người dân không chỉ là đối tượng được bảo vệ, thụ hưởng sự bình an mà còn là một chủ thể cùng tham gia BVANTQ, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội để cùng xây dựng môi trường xã hội an toàn, bảo vệ cuộc sống an bình của chính mình. 14 năm qua, phong trào TDBVANTQ được tổ chức, triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đã khơi dậy sức mạnh to lớn của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển.

Đất nước, quê hương đang đổi mới, KT-XH không ngừng phát triển, chất lượng cuộc sống cải thiện, nâng cao. Đan xen trong quá trình đó là tình trạng phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, là sự chống phá của các thế lực thù địch, đòi hỏi mỗi công dân phải có trách nhiệm cùng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham gia phong trào TDBVANTQ, mỗi công dân sẽ trở thành một an ninh viên; người dân sẽ trở thành tai, mắt, cơ sở của lực lượng công an. Nhiều người dân trực tiếp tham gia lực lượng dân phòng, tham gia tuần tra, canh gác bảo vệ xóm làng; đóng góp trí tuệ, công sức, tình cảm, nguồn lực xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Nhiều nơi, người dân trở thành hạt nhân then chốt trong các phong trào, mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ an ninh, trật tự. Nhiều người dân có thành tích tốt được biểu dương, khen thưởng trong Ngày hội TDBVANTQ, là những tấm gương sáng cho cộng đồng noi theo.

Hiện nay, cả nước tích cực thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: "Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại". Lực lượng Công an nhân dân nghiêm túc nghiên cứu, học tập "Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân", thực hiện cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Từ đó, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an gương mẫu, tận tụy, bản lĩnh, ứng xử văn hóa, vì nhân dân phục vụ lan tỏa sâu, rộng trong đời sống xã hội. Đối với kẻ thù thì kiên quyết, nhưng với người dân thì cán bộ, chiến sĩ công an thể hiện được thái độ, tinh thần "gần dân", lắng nghe, tôn trọng nhân dân; có thái độ văn minh, lịch sự, khiêm tốn, quan hệ đúng mực với nhân dân.

Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và Ngày hội TDBVANTQ hàng năm chính là dịp để tổng kết, đánh giá, nhân rộng về mối quan hệ mật thiết giữa cán bộ, chiến sĩ công an với quần chúng, nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Qua đó, củng cố, nâng chất phong trào TDBVANTQ, kết hợp hiệu quả với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, để tạo nên sức mạnh lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội./.

Ban biên tập

Nguồn Báo Long An online

Lượt người xem:   128
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​