Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 253081
Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 06/08/2019, 19:00
Mỹ Bình tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương
06/08/2019 | Minh Luận -Đài xã Mỹ Bình
Ngày 06/8/2019, tại Trung tâm VHTT & HTCĐ xã Mỹ Bình, Đảng ủy xã Mỹ Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt một số chỉ thị, nghị quyết (khóa XII) của Đảng, các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã.

MB hoc NQ.jpg 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Phùng Văn Phước - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Bình triển khai các kế hoạch, nghị quyết, quy định, chỉ thị gồm : Kế hoạch số 79-KH/TU, ngày 30/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 25-NQ/TW, ngày 08/08/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính Trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Chỉ thị số 63-CT/TU, ngày 25/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân; Kế hoạch số 117-KH/TU, ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính Trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới.  

Qua một ngày học tập, quán triệt một số Chỉ thị, Nghị quyết (khóa XII) của Đảng đã giúp cho tất cả cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã nắm vững những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch để từ đó tổ chức thực hiện có hiệu quả và phù hợp với tình hình ở địa phương.

Minh Luận

 

Lượt người xem:   278
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​