Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 303340
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Yêu cầu khám sức khỏe cho sinh viên ít nhất 1 lần/năm họcYêu cầu khám sức khỏe cho sinh viên ít nhất 1 lần/năm học
Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 33/2021/TT-BYT quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

000 Khamsuckhoe2012.jpg 

Thông tư nêu rõ yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân viên y tế trường học. Cơ sở giáo dục bố trí phòng riêng ở vị trí thuận tiện cho công tác sơ cứu, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe người học; có trang thiết bị tối thiểu gồm giường khám bệnh, tủ đựng trang thiết bị y tế, tủ đựng thuốc và một số thuốc thiết yếu phục vụ cho công tác sơ cấp cứu theo quy định của pháp luật.

Cơ sở giáo dục bố trí nhân viên y tế trường học trình độ chuyên môn y tế từ trung cấp trở lên, được đào tạo, tập huấn về sơ cứu, cấp cứu và cập nhật kiến thức chuyên môn y tế. Trường hợp nhân viên y tế trường học trực tiếp thực hiện khám bệnh, chữa bệnh thì phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Trường hợp cơ sở giáo dục không bố trí được nhân viên y tế trường học thì hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc với cá nhân đủ tiêu chuẩn quy định để thực hiện công tác y tế trường học.

Bên cạnh đó, Thông tư quy định rõ việc chăm sóc sức khỏe người học. Thực hiện sơ cứu, cấp cứu cho người học theo quy định, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về khám bệnh, chữa bệnh khi phát sinh trường hợp cấp cứu trong thời gian học tập, sinh hoạt, thực hành tại cơ sở giáo dục.

Tổ chức khám sức khỏe cho người học khi mới nhập học và định kỳ ít nhất một năm một lần trong mỗi năm học. Thực hiện theo dõi, kiểm tra sức khỏe người học, phát hiện các yếu tố nguy cơ sức khỏe, bệnh tật để dự phòng, điều trị hoặc chuyển tuyến điều trị theo quy định của pháp luật.

Triển khai các biện pháp vệ sinh phòng, chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục. Tư vấn cho người học về các vấn đề liên quan đến bệnh tật, yếu tố nguy cơ sức khỏe, nâng cao sức khỏe, dinh dưỡng hợp lý, phát triển thể chất, tinh thần và hoạt động thể lực. Hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống tai nạn, thương tích trong quá trình học tập, thực hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2022.

Gia Khánh


09/01/2022 12:00 CHĐã ban hành
Đức Huệ nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị trong công tác phổ biến giáo dục pháp luậtĐức Huệ nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật
     Thời gian qua, công tác PBGDPL luôn được huyện Đức Huệ quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ và mang lại nhiều kết quả tích cực. Qua đó, huyện triển khai đến tận cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân trong toàn huyện.

     Công tác phối hợp tuyên truyền, PBGDPL giữa các ngành, các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung, hình thức phối hợp được quan tâm, đầu tư. Đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được củng cố, kiện toàn, trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã phát huy tác dụng tích cực trong việc hướng dẫn, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động PBGDPL, nhiệt tình, tâm huyết với nhiệm vụ được giao.

     Đồng thời, từ khi triển khai thực hiện Quyết định số 2475 ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh Long An về ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, UBND huyện, Hội đồng PBGDPL, nhất là Phòng Tư pháp đã đa dạng hóa các loại hình nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm duy trì có hiệu quả hoạt động quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị.

     Ngoài ra, huyện thường xuyên đẩy mạnh việc quán triệt nâng cao nhận thức về công tác PBGDPL, tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Thực hiện kiện toàn kịp thời thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, UBND các xã củng cố đội ngũ Tuyên truyền pháp luật cấp xã, đội ngũ Hòa giải viên cơ sở đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện luôn nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Hàng năm, UBND huyện bám sát kế hoạch công tác của UBND tỉnh, Sở Tư pháp để kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai, hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác PBGDPL; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia công tác PBGDPL.

     Bên cạnh đó, huyện quan tâm tổ chức đầy đủ, kịp thời các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác PBGDPL; chỉ đạo Hội đồng phối hợp PBGDPL tăng cường phối hợp với Phòng Tư pháp, các tổ chức đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn, sinh hoạt pháp luật cho các thành viên, hội viên.

Tấn Hữu

 


26/12/2021 3:00 CHĐã ban hành
Đức Huệ tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở dân dụngĐức Huệ tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở dân dụng
Để công tác quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở dân dụng trên địa bàn huyện đạt hiệu quả, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về thuế, đảm bảo công bằng xã hội trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đồng thời, để thực hiện tốt công tác quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở dân dụng trên địa bàn huyện, UBND huyện Đức Huệ đề nghị Chi cục Thuế khu vực Đức Hòa-Đức Huệ chủ trì xây dựng nội dung tuyên truyền, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách, pháp luật về thuế liên quan đến hoạt động xây dựng nhà ở dân dụng để nhân dân được biết, hiểu về trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong việc chấp hành pháp luật thuế, vận động người nộp thuế chấp hành tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; niêm yết công khai các quy định về việc thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở dân dụng tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của huyện; bố trí, phân công Đội thuế, công chức thuế thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế, tính thuế, thông báo thuế và thu nộp thuế theo quy định của pháp luật, đồng thời trực tiếp hướng dẫn, giải thích, trả lời các vướng mắc của người nộp thuế theo quy định.

Ngoài ra, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện tích cực phối hợp với Chi cục Thuế và UBND các xã, thị trấn tăng cường đăng tin tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở dân dụng trên các hệ thống thông tin truyền thanh huyện cho người dân được biết. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện kịp thời cung cấp thông tin cho Chi cục Thuế khu vực Đức Hòa - Đức Huệ, UBND các xã, thị trấn các công trình xây dựng nhà của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn được cấp phép xây dựng để phục vụ cho công tác quản lý thuế.

Bên cạnh đó, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo Hội đồng tư vấn thuế xã, thị trấn cùng công chức chuyên môn về quản lý xây dựng, tài nguyên môi trường (lĩnh vực đất đai) thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn, phối hợp với công chức thuế trên địa bàn để quản lý thu thuế đối với hoạt động này...

Có thể nói việc quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở dân dụng nhằm xác định đúng đối tượng phải nộp thuế, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan thuế với chính quyền địa phương, qua đó quản lý tốt hơn nguồn thu, góp phần tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

Tấn Hữu

 


25/12/2021 12:00 SAĐã ban hành
Đức Huệ không ngừng đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tinĐức Huệ không ngừng đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin
Sau 4 năm triển khai thực hiện Quyết định số 705 ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 và Quyết định số 2475 ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh Long An về ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, cùng với việc tiếp tục thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức pháp luật của cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Thông qua công tác PBGDPL đã góp phần tích cực trong bảo vệ quyền và lợi ích của người dân trên địa bàn huyện. Cùng với đó, cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và chỉ đạo tổ chức triển khai công tác PBGDPL; thường xuyên nắm bắt bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để có biện pháp chỉ đạo đối với công tác tuyên truyền, giáo dục thích hợp nhằm ổn định tình hình ở cơ sở.

Để công tác phổ biến giáo dục đạt kết quả cao, huyện Đức Huệ không ngừng đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 179 ngày 21/10/2019 của UBND huyện về thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021". Các cơ quan, ban ngành tăng cường đưa các tin, bài PBGDPL trên hệ thống truyền thanh để cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, linh hoạt và đa dạng; kịp thời cập nhật thông tin, chính sách pháp luật mới có hiệu lực trên Trang thông tin điện tử huyện Đức Huệ; tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật qua nhóm zalo, mạng xã hội,..

Bên cạnh đó, hàng năm huyện đều tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ lãnh đạo UBND cấp xã, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, Tổ trưởng các Tổ Hòa giải cơ sở về công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật. Phòng Tư pháp huyện phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Trung tâm chính trị, Huyện đoàn, Ban chỉ huy quân sự huyện ... tổ chức các lớp tập huấn, sinh hoạt pháp luật cho các thành viên, hội viên với hơn 135 buổi với gần 6.000 lượt người tham dự. Nội dung tập huấn gồm Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Thanh niên...

Ngoài ra, huyện còn triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2013-2016" thực hiện đến năm 2021. Qua đó, hai đồn Biên phòng trên địa bàn huyện tích cực tham gia tố giác tội phạm, tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, tiêu thụ xe gian; tuyên truyền phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; phòng chống dịch bệnh Covid-19. Kết quả tuyên truyền được 2.061 cuộc/47.031 lượt người tham dự.

Thời gian tới, huyện tiếp tục triển khai sâu, rộng các nội dung theo Quyết định số 705, Quyết định số 2475, kết hợp việc triển khai toàn diện các hoạt động PBGDPL với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại các cơ quan đơn vị và địa phương. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thực hiện công tác PBGDPL của các cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên rà soát, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật và Hòa giải viên cơ sở; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ trong PBGDPL và nâng cao sự hiểu biết về phong tục, tập quán của địa phương cho đội ngũ này. Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL cho phù hợp với từng đối tượng và địa bàn, tập trung vào một số lĩnh vực pháp luật quan trọng như: an toàn giao thông, đất đai, khiếu nại, tố cáo, hôn nhân gia đình, phòng, chống tệ nạn xã hội...

Tấn Hữu

 


24/12/2021 3:00 CHĐã ban hành
Đức Huệ bắt giữ gần 1.500 gói thuốc lá ngoại cùng phương tiện vận chuyểnĐức Huệ bắt giữ gần 1.500 gói thuốc lá ngoại cùng phương tiện vận chuyển
Công an xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ cho biết, hiện đơn vị đang tạm giữ 1.490 gói thuốc lá ngoại cùng phương tiện được bắt vào rạng sáng ngày 29/11/2021, đồng thời cơ quan cũng đang làm các thủ tục theo quy trình để chuyển hồ sơ về công an huyện Đức Huệ xử lý.

thuoc la MTD 1.JPG

 

Theo Công an xã Mỹ Thạnh Đông thông tin, vào lúc 5 giờ 30 phút, ngày 29/11/2021, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra tại địa bàn ấp 6, Tổ Tuần tra phòng chống tội phạm của Công an xã thấy 01 chiếc xe ô tô mang biển số 51G – 31143 chạy hướng từ xã Mỹ Quý Tây về Thị Trấn Đông Thành với tốc độ rất nhanh. Thấy có dấu hiệu khả nghị, Tổ tuần tra đã ra tín hiệu để xe dừng lại và tiến hành kiểm tra. Khi thấy lực lượng công an, đối tượng điều khiển chiếc xe đã nhanh chóng bỏ chạy và để lại phương tiện.

 thuoc la MTD 2.JPG

Qua kiểm tra, khám xét chiếc xe thì lực lượng công an phát hiện bên trong xe có 03 thùng giấy chứa đựng 1.490 gói thuốc lá hiệu Zouk Wthte – JPN. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và thu giữ toàn bộ tang vật cùng phương tiện vận chuyển. Hiện vụ việc đang được công an xã thực hiện các thủ tục để xác minh, làm rõ và chuyển hồ sơ về công an huyện Đức Huệ xử lý.

Qua 10 tháng đầu năm 2021 thực hiện công tác phòng chống buôn lậu, công an xã Mỹ Thạnh Đông đã tiến hành hơn 50 cuộc tuần tra, kiểm tra, qua đó đã bắt 116 vụ và quản lý 3.000 viên pháo, 36 hộp xì gà; 30.580 gói thuốc lá ngoại các loại cùng 12 xe mô tô, 06 xe ô tô là phương tiện vận chuyển.

Hiện nay, đang vào những tháng cuối năm 2021 cũng như sắp đến Tết Nguyên đán năm 2022, đây là thời điểm người tiêu có nhu cầu sử dụng nguồn hàng hóa với số lượng lớn, nắm bắt và lợi dụng tình hình này một số các đối tượng sẽ thực hiện hành vi buôn lậu, bán hàng giả hàng kém chất lượng. Để bình ổn giá trên thị trường và ngăn chặn sự gia tăng hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện, Công an huyện Đức Huệ vừa qua đã chỉ đạo Công an 11 xã – thị trấn xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022.

Tiến Hữu


30/11/2021 9:00 SAĐã ban hành
Đức Huệ triển khai Luật xử lý vi phạm hành chínhĐức Huệ triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính
Ngày 19/11/2021, UBND huyện Đức Huệ tổ chức triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính và tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính năm 2021 cho công chức các cơ quan chuyên môn của huyện; Cán bộ, chiến sĩ công an huyện; Chủ tịch UBND và công chức cấp xã có liên quan trực tiếp đến công tác xử lý vi phạm hành chính.

0 Duc Hue trien khai Luat xu ly vi pham hanh chinh 1.JPG 

Để công tác phòng chống dịch Covid – 19 của huyện được đảm bảo an toàn trong thời điểm này, UBND huyện đã tổ chức triển khai trực tiếp cho công chức các cơ quan chuyên môn của huyện và cán bộ chiến sĩ công an huyện, đồng thời tổ chức 11 điểm cầu trực tuyến thông qua đường truyền cho các xã, thị trấn.

 0 Duc Hue trien khai Luat xu ly vi pham hanh chinh 3.JPG

Các đại biểu tham dự hội nghị triển khai được bà Lê Thị Hà Giang – Trưởng Phòng Tư pháp huyện Đức Huệ giới thiệu và quán triệt những nội dung cơ bản, mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Tại đây, các đại biểu còn trao đổi, thảo luận các vấn đề trong việc áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Việc triển khai những nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện thống nhất, đồng bộ thực hiện để mang lại hiệu lực, hiệu quả cho công tác quản lý và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành; qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện theo quy định pháp luật.

Tiến Hữu


19/11/2021 3:00 CHĐã ban hành
Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ đến thăm và tặng quà cho trẻ em bị ảnh hưởng do Covid – 19Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ đến thăm và tặng quà cho trẻ em bị ảnh hưởng do Covid – 19
Chiều ngày 26/10/2021, Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Huệ - Lê Văn Nên cùng lãnh đạo Hội LHPN huyện,  Phòng Lao động Thương binh & xã hội huyện và lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi và tặng quà cho trẻ em là con của sản phụ nhiễm covid -19, trẻ em mồ côi có cha hoặc mẹ mất vì nhiễm Covid – 19 trên địa bàn huyện.

00 Pho CT UBND huyen Duc Huen tham va tang qua cho tre em bi anh huong do Covid - 19 (1).jpg 

Đoàn đã đến thăm em Trần Quốc Khánh, sinh ngày 1/9/2021, ngụ Ấp 2, xã Bình Hòa Nam và em Trần Phú Trọng, sinh ngày 13/8/2021 ngụ Ấp 3, Mỹ Bình. Cả 2 em đều thuộc đối tượng là con của sản phụ bị nhiễm Covid -19. Đồng thời, Đoàn cũng đến thăm em Lê Nguyễn Đăng Khôi, sinh năm 2012, ngụ Ấp 2, xã Bình Thành là trẻ em mồ côi có mẹ mất vì nhiễm Covid – 19.

 00 Pho CT UBND huyen Duc Huen tham va tang qua cho tre em bi anh huong do Covid - 19 (3).jpg

Tại mỗi nơi đến, ông Lê Văn Nên – Phó Chủ tịch UBND huyện đã ân cần thăm hỏi đến tình hình sức khỏe của các em, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của các gia đình phải gánh chịu trong đợt 4 của dịch bệnh Covid – 19 bùng phát mạnh. Mặc dù, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Đức Huệ hiện nay cơ bản được kiểm soát ổn định nhưng vẫn còn tìm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại nếu người dân chủ quan lơ là, do đó, để góp phần công tác phòng chống dịch bệnh Covid của huyện đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND huyện mong muốn các gia đình cố gắng vượt qua nổi đau cũng như những khó khăn để sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND huyện - Lê Văn Nên đã trao cho mỗi trẻ em là con của sản phụ bị nhiễm Covid – 19 là 01 triệu đồng và trẻ mồ côi có mẹ mất vì nhiễm Covid – 19 là 05 triệu đồng từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ.

Kim Tiến


27/10/2021 12:00 SAĐã ban hành
Đức Huệ tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên vay vốn do ảnh hưởng của địch Covid-19Đức Huệ tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên vay vốn do ảnh hưởng của địch Covid-19
Nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để đóng học phí, mua sách vở, phương tiện học tập, đặc biệt là các thiết bị để học sinh, sinh viên học trực tuyến. Đồng thời, thực hiện theo văn bản số 9486 ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Long An về việc phối hợp tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên vay vốn do ảnh hưởng của địch Covid-19.

Theo  đó, UBND huyện Đức Huệ giao Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cân đối nguồn vốn, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vay vốn chương trình cho vay học sinh, sinh viên. Phối hợp, hướng dẫn, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên vay vốn khi có nhu cầu. 

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện chủ động phối hợp với UBND cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay vốn và giải ngân nhanh chóng, thuận lợi và phải đảm bảo công tác phòng chống, dịch Covid-19.

Ngoài ra, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi đối với học sinh, sinh viên. Chỉ đạo Ban Giảm nghèo - Giải quyết việc làm xã, thị trấn rà soát, bổ sung kịp thời các đối tượng thụ hưởng, nhất là các hộ gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; đảm bảo học sinh, sinh viên được vay vốn đáp ứng nhu cầu chi phí học tập và sinh hoạt phí, không để trường hợp nào thuộc đối tượng thụ hưởng chính sách có nhu cầu vay vốn mà không được tiếp cận chính sách theo quy định.

Tấn Hữu


17/10/2021 11:00 CHĐã ban hành
Hội LHPN xã Bình Hòa Nam hỗ trợ hơn 7,5 tấn rau cho các địa phương khác chống dịchHội LHPN xã Bình Hòa Nam hỗ trợ hơn 7,5 tấn rau cho các địa phương khác chống dịch
Phát huy tinh thần "Tương thân, tương ái", chia sẻ, giúp đỡ bà con đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19. Hội LHPN xã Bình Hòa Nam phối hợp với Hội chữ thập đỏ xã vận động bà con nhà vườn tại địa phương hỗ trợ rau cho người dân huyện Đức Hòa và quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh có thêm điều kiện chống dịch.

Trước những khó khăn, thách thức mà dịch bệnh covid-19 đã gây ra cho người dân trên địa bàn huyện Đức Hòa và các quận, huyện của Tp Hồ Chí Minh nói chung là không nhỏ. Chính vì vậy, khi được sự vận động của Hội phụ nữ và Hội chữ thập đỏ, những người nông dân chân chất, thiệt lòng của Bình Hòa Nam đã sẵn sàng ủng hộ những thứ rau, quả mà vườn nhà mình có để giúp đỡ bà con, đồng bào mình đang gặp khó khăn. Chỉ trong thời gian ngắn, Hội đã tiếp nhận 7,5 tấn rau các loại và chanh để hỗ trợ kịp thời cho các đơn vị bạn. Trong đó, hỗ trợ huyện Đức Hòa 4 tấn và hỗ trợ quận Bình Thạnh hơn 3,5 tấn rau củ.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực của Hội LHPN xã, thể hiện tinh thần thiện nguyện, lan tỏa những thông điệp yêu thương, tiếp thêm sức mạnh để các địa phương cùng chung sức, quyết tâm chiến thắng đại dịch, ổn định cuộc sống trong trạng thái bình thường mới.

Như Huỳnh


16/10/2021 11:00 CHĐã ban hành
LĐLĐ tỉnh Long An thăm, tặng quà hỗ trợ bữa ăn cho công nhân thực hiện "3 tại chỗ" tại Đức HuệLĐLĐ tỉnh Long An thăm, tặng quà hỗ trợ bữa ăn cho công nhân thực hiện "3 tại chỗ" tại Đức Huệ
1-LDLD tinh 1.jpg

Ngày 15/10/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An phối hợp Liên đoàn Lao động huyện Đức Huệ tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên công đoàn, người lao động thực hiện "3 tại chỗ" trên địa bàn huyện Đức Huệ.

1-LDLD tinh 2.jpg

 1-LDLD tinh 3.jpg

1-LDLD tinh 4.jpg

Đoàn đến thăm, tặng 215 suất quà hỗ trợ bữa ăn cho công nhân, lao động của các doanh nghiệp thực hiện "3 tại chỗ" gồm: Công ty TNHH Hoàn Cầu Long An, Công ty Cổ phần Việt Nam Solar và Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An. Mỗi suất quà hỗ trợ bữa ăn trị giá 1 triệu đồng. Tổng kinh phí là 215 triệu đồng từ nguồn của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tại mỗi nơi đến, bà Lê Thị Thu Cúc - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh gửi lời thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp và công nhân, lao động thực hiện "3 tại chỗ" trong thời gian qua. Bà động viên, nhắc nhở các doanh nghiêp, đặc biệt là công nhân lao động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và giữ môi trường làm việc an toàn; đồng thời chúc các đơn vị ngày càng phát triển bền vững, tiếp tục đồng hành với Liên đoàn Lao động chăm lo đời sống, việc làm cho công nhân, lao động.

Kim Tiến


16/10/2021 8:00 SAĐã ban hành
Thị trấn Đông Thành trao quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền NamThị trấn Đông Thành trao quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam
Chiều ngày 12/10/2021, thị trấn Đông Thành tổ chức trao quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền nam vượt qua đại dịch Covid-19.

Theo đó, thị trấn đã trao tặng 40 phần cho các hộ đang gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 300 ngàn đồng, gồm 10kg gạo và 200 ngàn đồng tiền mặt.

Đây là đợt quà thứ 2 mà Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Đông Thành được tiếp nhận quà từ chương trình hỗ trợ "Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid – 19". Được biết, trong đợt tiếp nhận và trao quà lần trước đơn vị thị trấn Đông Thành cũng đã trao tận tay 76 phần quà từ chương trình đến các hộ gia đình khó khăn, là hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn thị trấn.

Chương trình "Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid – 19" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội Trung ương thực hiện với mong muốn nhằm hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid – 19 có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, sớm vươn lên ổn định cuộc sống.

Qua đó tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức để tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm cùng đồng hành, hỗ trợ an sinh xã hội cho đồng bào đang gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Tấn Hữu


13/10/2021 1:00 CHĐã ban hành
Xã Mỹ Thạnh Tây thực hiện chương trình triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào Miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19Xã Mỹ Thạnh Tây thực hiện chương trình triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào Miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19
Nhằm thực hiện công tác an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn là một việc làm hết sức ý nghĩa trong thời gian dịch bệnh covid-19.

Chiều ngày 12/10/2021, thực hiện chương trình "Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào Miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19" của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, xã Mỹ Thạnh Tây đã thực hiện trao tặng 70 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn khó khăn trên địa bàn xã, mỗi phần quà gồm 200 ngàn đồng và 10 kg gạo, với tổng kinh phí là 21 triệu ngàn đồng, nhằm chia sẽ một phần khó khăn đến các hộ do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covi-19.

Thông qua chương trình nhằm chia sẻ, giúp đỡ hộ dân nghèo giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, góp phần san sẻ yêu thương đến từng nhà và nâng cao đời sống vật chất cũng như tinh thần để cùng nhau vượt qua gia đoạn khó khăn như hiện nay.

Quốc Tuấn


13/10/2021 12:00 SAĐã ban hành
Chương trình giám sát công tác triển khai và thực thi luật thanh niên năm 2020Chương trình giám sát công tác triển khai và thực thi luật thanh niên năm 2020
Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/ĐTN ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Sáng ngày 12/10/2021, BTV Huyện đoàn tổ chức giám sát công tác triển khai và thực thi Luật Thanh niên năm 2020 đối với UBND xã Mỹ Thạnh Tây.

Tham gia đoàn có đồng chí Huỳnh Văn Thắng, Bí thư Huyện đoàn - Trưởng đoàn cùng các đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nội vụ, Phòng Tư Pháp, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện.

Đoàn giám sát đã nghe đại diện UBND xã báo cáo kết quả công tác triển khai và thực thi Luật Thanh niên năm 2020 đặc biệt về chính sách lao động, việc làm và chính sách bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe đối với thanh niên. Sau đó, các thành viên trong Đoàn giám sát của Huyện đã có ý kiến đóng góp xây dựng kết quả thực hiện công tác triển khai và thực thi Luật Thanh niên năm 2020.

Bên cạnh đó, đồng chí Huỳnh Văn Thắng - Bí thư Huyện đoàn đã trao đổi và định hướng thêm một số nội dung liên quan đến với đề việc làm công tác tuyên truyền cho thanh niên trong thời gia tới, đặc biệt là nội dung UBND xã đối thoại với thanh niên mỗi năm 1 lần qua đó nắm bắt tình hình, tư tương, nguyện vọng của thanh để có định hướng cụ thể cho thanh niên của thanh niên trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Tây nói riêng và huyện Đức Huệ nói chung.

Thông qua hoạt động giám sát đánh giá khách quan những ưu điểm, khó khăn và tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác triển khai và thực thi Luật Thanh niên năm 2020. Từ đó kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng nâng cao hiện quả công tác triển khai và thực thi Luật Thanh niên năm 2020 góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho thanh niên.

Quốc Tuấn


13/10/2021 12:00 SAĐã ban hành
Huyện Đoàn Đức Huệ trao quà cho thanh niên công nhân khó khăn do dịch Covid-19Huyện Đoàn Đức Huệ trao quà cho thanh niên công nhân khó khăn do dịch Covid-19
Ngày 10/10/2021, Huyện Đoàn Đức Huệ phối hợp với các nhà tài trợ trao tặng 1 tấn gạo và 80 phần quà cho thanh niên công nhân khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Đông và thị trấn Đông Thành. Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Tôi yêu Tổ Quốc tôi" do BTV Huyện Đoàn Đức Huệ phát động.

11-10 huyen doan 1.jpg 

Mỗi phần quà trao tặng cho thanh niên công nhân gồm 10kg gạo và nhu yếu phẩm thiết yếu trong bữa ăn gia đình, trị giá khoảng 350 ngàn đồng. Tổng giá trị các phần quà trên 30 triệu đồng do Agribank chi nhánh Đông Long An và Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bến lức hỗ trợ thông qua sự vận động của anh Huỳnh Văn Thắng – Bí thư Huyện Đoàn Đức Huệ.

 11-10 huyen doan 2.jpg

 11-10 huyen doan 3.jpg

Theo anh Huỳnh Văn Thắng – Bí thư Huyện Đoàn Đức Huệ, năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống công nhân. Vì thế, Ban Thường vụ Huyện Đoàn chủ yếu tập trung vận động các nguồn lực trong xã hội hỗ trợ giúp đỡ lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia chống dịch và những đoàn viên, thanh niên là công nhân. 

11-10 huyen doan 4.jpg

Đồng thời trực tiếp đến tận nhà để thăm hỏi, động viên thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng để đồng hành và chia sẻ nhiều hơn, tiếp thêm nghị lực, tinh thần để các bạn vượt qua khó khăn, an tâm chống dịch có hiệu quả.

Huỳnh Hữu

 

 


10/10/2021 3:00 CHĐã ban hành
Tặng quà trên vùng biên giới!Tặng quà trên vùng biên giới!
Thấu hiểu được sự khó khăn, vất vả của lực lượng tham gia nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống thiên tai khi mùa mưa đến trên tuyến biên giới.

Ngày  09/10/2021, Hội LHPN xã Bình Thành phối hợp với Hội LHPN xã Bình Hòa Hưng vận động được 6 suất quà (mỗi phần trị giá 350.000 đồng) gồm 60kg gạo, 4 thùng mì tôm, đường, dầu ăn, nước mắm, bột ngọt, nước tương, nhang muỗi tặng cho chốt Dân quân xã Bình Hòa Hưng 2 suất, và chốt Than Bùn 2 suất và chốt Giồng Ông Út 2 suất. Tổng trị giá 2.100.000 đồng.

Những phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, song chứa đựng tình cảm của các chị em dành tặng cho cán bộ, chiến sĩ ngày đêm túc trực nơi tuyến đầu biên giới, đồng thời là nguồn động viên tinh thần vượt qua những khó khăn, để các anh em chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

                                                                                   Vân Anh – Văn Tài


10/10/2021 3:00 CHĐã ban hành
Bình Hòa Nam tiếp tục san sẽ yêu thương với bà con Đức HòaBình Hòa Nam tiếp tục san sẽ yêu thương với bà con Đức Hòa
Tuy hiện nay tình hình dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh Long An nói chung, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nói riêng cơ bản đã kiểm soát được. Nhưng dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm. Nhất là tại các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Kiến Tường vẫn đang thuộc "vùng vàng" của tỉnh.

Nhằm san sẽ yêu thương, hỗ trợ người dân huyện bạn có thêm niềm tin trong phòng chống dịch covid-19. Thông qua sự vận động của Hội chữ thập đỏ và Hội LHPN xã Bình Hòa Nam, Đội thanh niên xung kích xã Bình Hòa Nam tiếp tục hành trình hỗ trợ nông sản cho bà con các khu phong tỏa cách ly của huyện Đức Hòa. Theo đó, Đội TNXK xã đã vận động và thu gom được tổng cộng 5 tấn rau các loại và chanh. Đây làm tấm lòng người dân Bình Hoa Nam gửi đến người dân huyện Đức Hòa với hy vọng tất cả đồng lòng cùng với chính quyền địa phương quyết tâm chiến thắng đại dịch, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Theo anh Lý Ngọc Trầm – Bí thư đoàn xã Bình Hòa Nam, toàn bộ số nông sản này do nhà vườn tự liên hệ cho. Bây giờ mặc dù đang áp dụng thực hiện chỉ thị 15, nhưng các chợ truyền thống vẫn chưa hoạt động trở lại nên việc bán rất ít. Nông sản trồng được không bán được. Khi biết Đoàn xã vận động cho những nơi khác, nông dân tự hái rồi kêu mình tới chở. Nông dân nói thôi thì bán không được, để tặng cho bà con nơi khó khăn ăn lấy thảo. Nông dân chỉ mong các chợ hoạt động trở lại, cho cuộc sống của nông dân đỡ khổ hơn, nông sản sẽ bán được.

Dịp này, anh Lý Ngọc Trầm còn vận động nông dân hỗ trợ 2,3 tấn chanh và rau các loại cho người dân huyện Bình Chánh, tp Hồ Chí Minh để chống dịch.

Một lần nữa hình ảnh "màu áo xanh tình nguyện" của đội TNXK Bình Hòa Nam tiếp tục ghi dấu ấn đẹp trong lòng người dân với tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng.

Như Huỳnh


08/10/2021 3:00 CHĐã ban hành
Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệpChính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề lên nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động. Ngày 24/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP; theo đó, người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được hỗ trợ bằng tiền từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể như sau:

          * Đi tượng được hỗ trợ:

1. Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

2. Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

* Mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ trên cơ sthời gian đóng bo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp ca người lao động, cụ thể như sau:

1. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

2. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

3. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

4. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

5. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

6. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

* Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao động: Từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục, bố trí nhân lực, kinh phí tiến hành hỗ trợ đến từng người lao động theo quy định của Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ./.

Gia Nguyên


08/10/2021 1:00 CHĐã ban hành
Giới thiệu các bộ phim tuyên truyền về an toàn thông tinGiới thiệu các bộ phim tuyên truyền về an toàn thông tin
07/10/2021 10:00 CHĐã ban hành
Đức Huệ tuyên truyền phổ biến các phim về an toàn thông tinĐức Huệ tuyên truyền phổ biến các phim về an toàn thông tin
Hiện nay theo xu thế phát triển, nhiều người phải sử dụng mạng để làm việc, học tập,… nên tìm ẩn nhiều nguy cơ có thể lọt, lộ, mất an toàn thông tin từ việc mất cảnh giác.

Để kịp thời tuyên truyền, cảnh giác mọi người dân về nguy cơ mất an toàn thông tin, Cục an toàn Bộ thông tin và truyền thông đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất 4 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thông tin mạng, UBND huyện Đức Huệ cũng đã có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện phổ biến, tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức, phương tiện phù hợp như đăng tải lên website, chia sẻ trong các fanpage, nhóm mạng xã hội (Facebook, Zalo,…) để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân nắm biết, nâng cao ý thức cảnh giác.

Theo đó, huyện đã tiến hành đăng tải 4 tập phim gồm: cú click, Sự cảnh giác cần thiết, Một vụ tống tiền và Lời tự thú do Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo VietNamNet thực hiện trên trang thông tin điện tử của huyện, trang facebook Đức Huệ - Ngày mới và chia sẽ trong các nhóm zalo của đơn vị,… Sau khi đăng tải, 4 tập phim nhận được nhiều lượt xem của cán bộ, công chức, viên chức đồng thời tuyên truyền cho người thân trong gia đình và những người xung quanh cùng xem.

Nội dung của 4 tập phim chủ yếu chuyển tải các thông điệp đến tất cả mọi người cần cảnh giác với các số điện thoại có đầu số lạ gọi đến và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản cá nhân; cẩn trọng với các email có tiêu đề hấp dẫn, nhạy cảm, cân nhắc khi tải các tệp đính kèm không an toàn; biết cách đặt mật khẩu an toàn cho facebook; cẩn trọng khi mua hàng nước ngoài giá rẻ qua các trang web ảo,…

Như Huỳnh


07/10/2021 3:00 CHĐã ban hành
An toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanhAn toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh
Hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy 04/10/2021", nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, góp phần giảm thiểu tối đa tình trạng cháy, nổ trong mùa nắng nóng có liên quan đến sử dụng điện, Công an huyện Đức Huệ đề nghị Nhân dân trên địa bàn 11 xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một. Đối với hệ thống điện và thiết bị điện:

- Thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống điện trong nhà bảo đảm tiêu chuẩn và các yêu cầu kỹ thuật; lựa chọn dây dẫn điện có chất lượng cao, tiết diện phù hợp với khả năng chịu tải của thiết bị tiêu thụ điện.

- Không được tự ý câu móc, đấu nối điện tùy tiện, tránh đi dây điện luồn dây qua mái lá, mái tôn, qua tấm lót sàn hoặc treo trên tường, vách làm bằng vật liệu dễ cháy.

- Lựa chọn dây dẫn, thiết bị điện chất lượng tốt, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, sửa chữa thay thế thiết bị điện và mạng điện hư hỏng.

- Không sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn vượt quá khả năng chịu tải của dây dẫn; không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị tiêu thụ điện vào trong cùng một ổ cắm.

- Không nên sạc điện thoại, máy tính, xe đạp điện, xe máy điện qua đêm và đặt trên các đồ vật có khả năng bắt cháy cao, hấp thụ nhiệt tốt như chăn, ga, nệm,…

Hai. Trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà phải kiểm tra an toàn PCCC nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết.

Ba. Không nên dự trữ, sử dụng các chất có nguy cơ cháy, nổ cao như: Xăng dầu, cồn, gas và hóa chất dễ cháy trong nhà khi không cần thiết. Hạn chế sử dụng các loại vật liệu dễ cháy (gỗ tấm, tấm nhựa, mút xốp…) để ốp tường, trần, vách ngăn nhằm phòng ngừa cháy lan.

Bốn. Không bày bán hàng hóa, vật dụng dễ cháy gần nơi thờ cúng, trần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy. Đèn, hương, nến phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy, cách xa vật dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, hương nến trên bàn thờ. Chỉ đốt nến, thắp hương khi có người lớn ở nhà trông coi.

Năm. Nơi đun nấu phải bố trí cách xa khu vực để hàng hóa, đồ dùng và vật liệu khác dễ cháy tối thiểu 5m.

Sáu. Không lắp lồng sắt, lưới sắt, biển quảng cáo ở lan can trên các tầng nhà (lầu). Trường hợp đã lắp thì phải bố trí ô cửa chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây, dây tự cứu để thoát nạn khi cháy xảy ra.

Bảy. Đối với nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có nhiều biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp.

Tám. Mỗi gia đình cần bố trí tối thiểu 02 lối thoát nạn, chuẩn bị sẵn dụng cụ phá dỡ để tạo lối thoát nạn, có đèn pin chiếu sáng đề phòng khi mất điện. Không bố trí đồ vật cản trở lối thoát nạn. Dự kiến tình huống thoát nạn an toàn cho người, khi có cháy.

Chín. Chủ động trang bị dụng cụ trữ nước, xô, chậu, vòi mềm dẫn nước để vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy; trang bị bình chữa cháy để nơi cố định, dễ thấy dễ lấy và tập luyện cho người trong gia đình biết sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã trang bị.

Mười. Khi cháy, nổ xảy ra phải bình tĩnh xử lý, tìm lối thoát nạn an toàn đã định sẵn, đồng thời báo cho mọi người xung quanh để kịp thời thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Báo cháy nhanh nhất cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ theo số 114, chính quyền, Công an địa phương nơi cư trú. Sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy.

Để góp phần thực hiện có hiệu quả Luật phòng cháy, chữa cháy, mỗi người dân hãy tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để có biện pháp phòng ngừa. Thường xuyên chú trọng việc quản lý và sử dụng an toàn nguồn nhiệt, nguồn lửa và các chất dễ cháy ở mọi lúc, mọi nơi, biết cách xử lý kịp thời khi có cháy xảy ra, nhằm hạn chế thấp nhất các vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần đảm bảo ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của mọi người./.

Gia Khánh


06/10/2021 6:00 CHĐã ban hành
Đức Huệ tiếp nhận 10 máy thở oxyĐức Huệ tiếp nhận 10 máy thở oxy
Ngày 4/10/2021, ông Huỳnh Mộ Nghĩa – Tổng giám đốc công ty TNHH MTV SX TM Vũ Trụ Long An trao tặng 10 máy thở oxy cho huyện Đức Huệ. Ông Tạ Hồng Trang - UVBTVHU - Trưởng Ban tổ chức huyện ủy, trưởng phòng nội vụ huyện tiếp nhận số máy này.

10 máy thở oxy được trao tặng đợt này có tổng trị giá 150 triệu đồng, trong đó có 7 máy trao tặng cho Trung tâm y tế huyện, 3 máy còn lại dành tặng cho người dân đang có nhu cầu. Với tinh thần giúp sức cho tuyến đầu và hỗ trợ người khó khăn lúc cần thiết, ông Nguyễn Thanh Phong – văn phòng công chứng Đức Huệ và ông Nguyễn Minh Hùng – thị trấn Hiệp Hòa đồng hành cùng ông Tạ Hồng Trang vận động ông Huỳnh Mộ Nghĩa – tổng giám đốc công ty TNHH MTV SX TM Vũ Trụ L.A hỗ trợ máy thở oxy cho huyện Đức Huệ, với hy vọng chia sẻ một phần khó khăn trong công tác phòng chống dịch covid-19 của chính quyền và người dân tại địa phương.

Tại buổi trao tặng, ông Tạ Hồng Trang - UVBTVHU - Trưởng Ban tổ chức huyện ủy, trưởng phòng nội vụ huyện cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp mặc dù hiện nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 các doanh nghiệp đang gặp không ít khó khăn. Những thiết bị y tế này rất cần thiết mang ý nghĩa thiết thực trong điều trị bệnh nhân cũng như trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, giúp các bệnh viện tăng cường cơ sở vật chất, hỗ trợ hiệu quả công tác điều trị, nâng cao năng lực cấp cứu và điều trị bệnh nhân.

Như Huỳnh

 


05/10/2021 1:00 CHĐã ban hành
Mô hình hội viên nông dân phòng chống buôn lậu trên địa bàn xã Mỹ BìnhMô hình hội viên nông dân phòng chống buôn lậu trên địa bàn xã Mỹ Bình
Nhằm tuyên truyển, vận động hội viên trên địa bàn xã nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước về tình hình phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn xã, để từ đó hội viên tích cực tham gia công tác đấu tranh đối với hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua biên giới.

Đầu năm 2021, Hội Nông dân đã phát động trên phạm vi toàn xã về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống các loại tội phạm. Cụ thể là buôn lậu, vận chuyển thuốc lá ngoại từ biên giới vào nội địa.

Tuy nhiên, qua công tác nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, trên địa bàn ấp 1 xã Mỹ Bình còn một vài hội viên con tham gia tiếp tay cho buôn lậu thuốc lá ngoại. Nên vào tháng 03 năm 2021, Hội nông dân phối hợp với Công an xã triển khai mô hình tuyên truyền phòng chống buôn lậu trên địa bàn ấp 1 của xã. Với đặc điểm toàn ấp có 78 hộ dân với 323 nhân khẩu, trong đó có vài gia đình có hội viên nông dân tham gia buôn lậu. Sau khi triển khai mô hình, đại diện Hội Nông dân đã đến từng nhà các hộ có hội viên nông dân đó tuyên truyền, vận động, thuyết phục để không tham gia hoặc tiếp tay cho buôn lậu. Để thực hiện được điều đó, đối với các hộ có hoàn cảnh thật sự khó khăn thì Hội sẽ ưu tiên giúp đỡ để họ phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua các dự án phát triển kinh tế gia đình, giới thiệu và bảo lãnh vay vốn phát triển sản xuất từ Ngân hàng chính sách, quỹ Hỗ trợ nông dân.

Đến nay, sau 6 tháng thực hiên mô hình tuyên truyền phòng chống buôn lậu trên địa bàn ấp 1 của xã Mỹ Bình không còn hộ dân nào là hội viên nông dân còn tham gia buôn lậu tráo phép qua biên giới. Kết quả đạt được như nêu trên là nhờ có sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, sự chung tay của các ngành đoàn thể, Chi bộ, ban công tác mặt trận, Ban vận động ấp, sự đồng tình ủng hộ của người dân và sự hỗ trợ của các cơ quan đã tạo điều kiện về vốn để người dân an tâm sản xuất, tạo công ăn, việc làm từng bước ổn định đời sống.

Với kết qủa đã đạt được, trong thời gian tới Hội Nông dân và Công an xã sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này trên các ấp còn lại trên địa bàn xã để Hội nông dân góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an ninh chính trị ở địa phương.

Thúy Kiều


04/10/2021 2:00 CHĐã ban hành
Chính sách hỗ trợ 1 triệu đồng/người lao động trong phòng chống Covid-19Chính sách hỗ trợ 1 triệu đồng/người lao động trong phòng chống Covid-19
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành quyết định hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện "1 cung đường 2 điểm đến" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Mức hỗ trợ một lần tối đa 1 triệu đồng/người. Thời gian thực hiện hỗ trợ là từ ngày 1/10 đến ngày 31/10. 

Công đoàn cơ sở báo cáo số lượng đoàn viên, người lao động được doanh nghiệp huy động để thực hiện "1 cung đường 2 điểm đến" với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để thẩm định cấp kinh phí. Trường hợp doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn nhưng chưa có tổ chức công đoàn thì công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở làm việc với doanh nghiệp để kiểm tra, xác định số lượng đoàn viên, người lao động thực hiện "1 cung đường 2 điểm đến" duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh để chi hỗ trợ.

Trên cơ sở đề xuất của đoàn viên, người lao động, công đoàn cơ sở (công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn) thống nhất với chủ doanh nghiệp về phương thức tổ chức, khẩu phần bữa ăn, chuyển kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp để tổ chức bữa ăn theo chính sách chung của doanh nghiệp. Công đoàn cơ sở có trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện bữa ăn và công khai tới đoàn viên, người lao động.

Tính từ đầu thời điểm bùng phát dịch bệnh lần thứ 4 tới nay, các cấp công đoàn đã chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động, lực lượng tuyến đầu và các quỹ phòng chống dịch tổng số tiền hơn 5.000 tỷ đồng. Ước tính, có khoảng 3,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động đã được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt và qua các chương trình của tổ chức công đoàn như "Túi an sinh công đoàn", hỗ trợ dinh dưỡng cho công nhân lao động làm việc "3 tại chỗ," hỗ trợ dinh dưỡng cho y bác sỹ đi tăng cường tại các vùng dịch.../.

Gia Khánh


03/10/2021 3:00 CHĐã ban hành
Tặng quà cho hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19Tặng quà cho hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19
Ngày 02/10/2021, Ủy ban xã Mỹ Thạnh Bắc đã trao tặng 50 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn ấp 5 của xã.

Mỗi suất quà trị giá khoảng 350 ngàn đồng, gồm gạo, 300 tập vở và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác, tổng trị giá gần 18 triệu đồng, do Chú Trần Văn Năm PGĐ sở tư pháp TỈNH LONG AN. Văn phòng công chứng huyện đức huệ. Anh vũ đại diện ngân hàng aribank chi nhánh đức hòa. Anh Tạ Hồng Trang UV.BTV Huyện Ủy-trưởng ban tổ chức- trưởng phòng nội vụ huyện đức huệ trao tặng.

Với phương châm "Không để bất kỳ người nghèo, người khó khăn nào không được hỗ trợ, chăm lo". Trong đợt dịch Covid – 19 lần này xã Mỹ Thạnh Bắc đã tích cực vận động và tiếp nhận nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài địa phương để chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch.

Những suất quà nghĩa tình trao gửi trong thời điểm này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, kịp thời giúp đỡ các gia đình giảm bớt khó khăn trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội.

Tấn Phát

 

 


03/10/2021 1:00 CHĐã ban hành
Hội CCB xã Mỹ Quý Tây trao 100 phần quà cho người dân khó khănHội CCB xã Mỹ Quý Tây trao 100 phần quà cho người dân khó khăn
Tiếp tục là nhịp cầu nối mang đến các phần quà để san sẻ yêu thương với người dân trên địa bàn xã đang gặp khó khăn trong lúc tình hình dịch bệnh Covid - 19 vẫn còn diễn ra hết sức phức tạp.

00 MQT 1.jpg 

Ngày 02/10/2021, Hội CCB xã Mỹ Quý Tây đã đến trao 100 phần cho bà con có hoàn cảnh khó khăn của ấp 5 và ấp 6 gồm 2,5 tấn gạo và các nhu yếu phẩm có tổng trị giá 40 triệu đồng do gia đình ông Trương Văn Duệ ngụ ở ấp 4, xã Mỹ Quý Tây hỗ trợ.

 00 MQT 2.jpg

Ngoài ra, Hội CCB xã Mỹ Quý Tây và gia đình Trương Văn Duệ còn trao thêm 09 triệu đồng tiền mặt cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 ấp. Những phần quà thể hiện tinh thần "Lá lành đùm lá rách" nhằm chia sẻ, động viên người dân đang sinh sống tại địa phương vượt qua khó khăn trong lúc dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp.

Với hoạt động của gia đình Trương Văn Duệ có ý nghĩa thiết thực, chung tay cùng với chính quyền địa phương chăm lo đời sống cho người dân giúp người dân vượt qua khó khăn trong mùa dịch, để ghi nhận tấm lòng của gia đình Trương Văn Duệ, UBND xã Mỹ Quý Tây đã trao thư cảm ơn cho gia đình ông.

Kim Tiến


03/10/2021 11:00 SAĐã ban hành
Bình Thành thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19Bình Thành thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Công văn 9229 và 9230 của UBND tỉnh Long An, với tinh thần mỗi cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn và doanh nghiệp là "pháo đài"; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và người dân là "chiến sĩ" trong phòng, chống dịch, xã Bình Thành đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm quyết tâm duy trì và giữ vững thành quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã thời gian qua.

1-10 QCDC BT 1.jpg 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Bình Thành tập trung tuyên truyền, vận động, yêu cầu người dân hạn chế tối đa ra khỏi nhà, "ai ở đâu ở đó", chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Phối hợp các lực lượng, địa phương giáp ranh duy trì hoạt động các chốt kiểm soát người và phương tiện giao thông đường bộ tại các cửa ngõ ra vào địa bàn trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16.

1-10 QCDC BT 2.jpg 

 1-10 QCDC BT 3.jpg

Xã cũng phối hợp tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho tất cả đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn theo kế hoạch chung của huyện, trong đó ưu tiên tiêm trước cho lực lượng công nhân để tạo điều kiện sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đồng thời còn tổ chức xét nghiệm sàng lọc khi có chỉ đạo của huyện để nhanh chóng phát hiện và bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, làm sạch địa bàn; tổ chức tiêm vắc xin khoa học, an toàn, hiệu quả, bảo đảm phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

1-10 QCDC BT 4.jpg

Đối với trạm y tế tuyến xã cũng chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chăm sóc kịp thời cho người dân khi đến khám bệnh tại trạm y tế xã hết sức kỹ lưỡng, chặt chẽ, chu đáo, tỉ mỉ, xem tất cả những người bệnh đến trạm y tế đều có thể là F0 để có tinh thần chuẩn bị nhằm chống lây nhiễm chéo trong lực lượng làm nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhựt – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Trưởng ban chỉ đạo xã chỉ đạo các thành viên ban chỉ đạo xã cùng các ngành chức năng có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức như: mạng xã hội, sinh hoạt chi tổ hội, trên hệ thống phát thanh của xã và thông tin lưu động… về những quy định của Chính phủ, của Bộ y tế và BCĐ cấp trên trong công tác phòng, chống dịch; kiểm soát chặt chẽ những người từ vùng dịch trở về, tăng cường giám sát việc chấp hành cách ly y tế tại nhà của người dân; thường xuyên tuần tra, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; quan tâm  chăm lo đảm bảo người dân không ai thiếu đói trong mùa dịch; chỉ đạo xét hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết 68 của Chính Phủ phải đảm bảo đúng quy trình, công bằng, khách quan, chính xác đúng đối tượng.

Qua quá trình thực hiện Chỉ Thị của Chính Phủ, xã Bình Thành cũng quan tâm và triển khai các phương án bảo đảm an sinh xã hội, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân tại địa bàn, cố gắng làm hết trách nhiệm của mình cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững địa bàn. Cố gắng xây dựng xã là "pháo đài" vững chắc để phòng, chống dịch. Với tinh thần mỗi người dân là một "chiến sĩ", là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch. Từ đó, mọi chính sách và việc thực hiện chính sách đều hướng đến người dân. Thực hiện tốt mối quan hệ cấp ủy lãnh đạo, chính quyền quản lý, người dân làm chủ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường giám sát, kiểm tra trong phòng, chống dịch.

Xã Bình Thành cũng tăng cường tuyên truyền, vận động đến người dân để bà con tham gia công tác phòng, chống dịch; nhất là giám sát các đối tượng từ bên ngoài vào địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp tự ý từ vùng dịch trở về địa phương theo quy định công tác phòng chống dịch. Đồng thời, vận động hỗ trợ cho các hộ khó khăn trên địa bàn, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm. Từ đó, đã huy động được sức mạnh hưởng ứng, chung tay của mỗi người dân, mỗi cá nhân trong phòng, chống dịch. Mỗi người dân, các tầng lớp nhân dân, các giới tùy khả năng của mình, người có tiền góp tiền, người có hiện vật góp hiện vật, người có sức giúp sức, người có ý tưởng góp ý tưởng, tạo thành sức mạnh tổng hợp… với tinh thần quyết tâm bảo vệ vững chắc địa bàn xã an toàn trong tình hình dịch bệnh, nhằm sớm đưa cuộc sống người dân ổn định theo trạng thái bình thường mới./.

Quốc Thắng

 


01/10/2021 10:00 SAĐã ban hành
Tặng quà cho hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 Tặng quà cho hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19
Ngày 23/9/2021, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thạnh Bắc đã trao tặng 126 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã.

26-9 tang qua MTB.jpg 

Mỗi suất quà trị giá khoảng 300 ngàn đồng, gồm 25 kg gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu khác, tổng trị giá gần 40 triệu đồng, do gia đình anh Trần Văn Bình ngụ ấp 2 Mỹ Thạnh Bắc hỗ trợ.

Với phương châm "Không để bất kỳ người nghèo, người khó khăn nào không được hỗ trợ, chăm lo", trong đợt dịch Covid – 19 lần này xã Mỹ Thạnh Bắc đã tích cực vận động và tiếp nhận nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương để chăm lo cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch.

Những suất quà nghĩa tình trao gửi trong thời điểm này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, kịp thời giúp đỡ các gia đình giảm bớt khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.

Nguyễn Tấn Phát

 


24/09/2021 8:00 SAĐã ban hành
Mặt trận tổ quốc thị trấn Đông Thành mang Trung thu đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khănMặt trận tổ quốc thị trấn Đông Thành mang Trung thu đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Hàng năm, vào dịp Tết Trung thu, trẻ em trên địa bàn TTĐT nói riêng luôn được chính quyền địa phương, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm tổ chức vui Tết, tặng quà cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Sự quan tâm, sẻ chia của xã hội là động lực to lớn giúp các em vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi.

20-9 MTTQ TTDT 3.jpg 

Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 nên thị trấn không tổ chức "Đêm hội trăng rằm" cho các em thiếu nhi như mọi năm. Tuy nhiên với mong muốn mang lại niềm vui, tiếng cười cho các em nhỏ, Ủy ban MTTQ VN thị trấn đã tổ chức chương trình "Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn". Thông qua chương trình, Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam thị trấn đã vận động và nhận được đóng góp của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân ủng hộ kinh phí trao tặng quà trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn thông qua chương trình "Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn".

Qua đó, Ủy ban MTTQ VN thị trấn đã tổ chức đoàn trao tặng 100 phần quà trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần gồm bánh trung thu, lốc sữa, lồng đèn và đèn cầy.

Có thể nói, chương trình "Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn" do Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Đông Thành tổ chức, với mong muốn mang lại niềm vui và tiếng cười cho trẻ em, nhất là các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn để các em được đón một cái tết thiếu nhi thật vui tươi, trọn vẹn hơn. Đồng thời, mong rằng, trong tương lai các em sẽ cố gắng, nỗ lực vươn lên để trở thành những người công dân tốt, góp phần dựng xây quê hương giàu đẹp.

Tấn Hữu

 

 


21/09/2021 2:00 SAĐã ban hành
Điện máy xanh chi nhánh Mỹ Quý Tây trao 4 tấn gạo cho người dânĐiện máy xanh chi nhánh Mỹ Quý Tây trao 4 tấn gạo cho người dân
Thông qua sự vận động của ông Võ Hồng Tươi - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Quý Tây, ngày 19/9/2021, Cửa hàng Điện máy xanh (Chi nhánh tại ấp 2 - Mỹ Quý Tây) trao tặng 4 tấn gạo cho 200 hộ dân thuộc đối tượng: gia đình khó khăn, người già neo đơn, trẻ mồ côi bị ảnh hưởng nhiều trong đợt dịch COVID-19.

20-9 DMX MQT 1.jpg 

Mỗi phần quà trao tặng người dân gồm 20kg gạo. Tại buổi tặng quà, ông Võ Hồng Tươi – Phó Chủ tịch UBND xã ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần các gia đình tiếp tục vượt khó vươn lên, nhất là tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid-19, để sớm đưa cuộc sống của mọi người dân trở lại trạng thái bình thường mới, bà con ăn tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

Trước đó, Điện máy xanh chi nhánh huyện Đức Huệ cũng đã trao tặng 7 tấn gạo cho người dân các xã Bình Hòa Nam, Bình Hòa Bắc, Mỹ Thạnh Tây và thị trấn Đông Thành thông qua sự vận động, kết nối của HĐND huyện.

Như Huỳnh


20/09/2021 8:00 SAĐã ban hành
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Huệ tặng quà trung thu cho thiếu nhi khó khănChủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Huệ tặng quà trung thu cho thiếu nhi khó khăn
Ngày 19/9/2021, ông Võ Văn Á – Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Huệ đã đến thăm và tặng 32 phần quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Bắc. Cùng dự trao quà, có ông Đào Ngọc Thanh – Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo địa phương.

20-9 MTTQ tang qua MTB.jpg 

 20-9 MTTQ tang qua MTB 1.jpg

Tại buổi trao quà, ông Võ Văn Á – Trưởng Ban Dân Vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Huệ đã thăm hỏi sức khỏe, tình hình chuẩn bị cho năm học mới và chúc các em thiếu nhi đón một cái Tết trung thu vui vẻ và đầm ấm trong bên gia đình trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid – 19, dù quà trung thu không có bánh và lồnng đèn. Qua đó, ông cũng mong các cháu thiếu nhi cố gắng vượt qua khó khăn để học tập thật tốt, trở thành con ngoan trò giỏi và là người có ích cho xã hội sau này.

 20-9 MTTQ tang qua MTB 2.jpg

 20-9 MTTQ tang qua MTB 3.jpg

Theo đó, 32 phần quà được trao tặng, trong đó 20 phần quà từ Quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh và của huyện, mỗi phần là 500 ngàn đồng; 12 phần quà còn lại do Phó Chủ tịch UBND huyện – Đào Ngọc Thanh tặng, mỗi phần quà gồm 500 ngàn đồng và 30 quyển tập.

Tiến Hữu

 


20/09/2021 12:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang