Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 210643
Thông tin tuyên truyền
Năm 2019 Đức Huệ thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính
Thứ 4, Ngày 01/01/2020, 11:00 | Hữu Luyn
Để tiếp tục duy trì đẩy mạnh hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính huyện Đức Huệ, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện năm 2019. UBND huyện đã ban hành Quy chế phối hợp và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.
20190827_085541.jpg 

Ảnh (Hồng Luyn) : Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công huyện Đức Huệ

Tính đến ngày 05/11/2019, huyện đã tiếp nhận 14.033 hồ sơ, trong đó tồn năm 2018 chuyển sang 982 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 12.808 hồ sơ, đang chuyển cho các cơ quan chức năng liên quan giải quyết 1225 hồ sơ, hiện còn quá hạn 11 hồ sơ. So với cùng kỳ năm 2018, số hồ sơ trể hạn giảm 2.779 hồ sơ chiếm tỷ lệ 23%. Đồng thời, trong năm 2019 Trung tâm hành chính công của huyện  đã thực hiện việc trả hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính, qua đó có 11 hồ sơ được trả theo hình thức này. 

Nhìn chung trong năm 2019, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của huyện đảm bảo đúng quy trình từ việc tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn đến việc trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó cở sở vật chất, trang thiết bị làm việc ngày một đầy đủ, khang trang, sạch đẹp. Đội ngũ cán bộ có kiến thức và năng lực thực tiễn để tiếp nhận và trả kết quả, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2020 UBND huyện chỉ đạo Trung tâm hành chính công huyện và các xã, thị trấn thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân đảm bảo đúng quy định. Tập trung theo giỏi các hồ sơ hành chính, duy trì hạ thấp tỷ lệ hồ sơ quá hạn xuống dưới 2%, rà soát các thủ tục hành chính có khả năng giải quyết sớm hơn quy định để có kiến nghị hạ thấp thời gian giải quyết hồ sơ. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa Trung tâm Hành chính công với các phòng, ban chuyên môn của huyện. Tiếp tục thực hiện nghiêm văn hóa công sở, có thái dộ hòa nhã thân thiện trong giao tiếp với nhân dân.

Hữu Luyn

Lượt người xem:   71
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​