Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 433977
Thông tin tuyên truyền
Thứ 2, Ngày 20/06/2022, 22:00
Đức Huệ triển khai công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy giai đoạn 2022-2025
20/06/2022 | Tấn Hữu
Để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội sau cai nghiện; phòng, chống tái nghiện, tái phạm, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy nói chung, cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai nghiện ma túy nói riêng trên địa bàn tỉnh. UBND huyện Đức Huệ triển khai Kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, huyện phấn đấu 100% xã, thị trấn được tuyên truyền về phòng, chống ma túy nói chung và cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện nói riêng. Phấnđấu trên 80% số người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng. 100% người hoàn thành chương trình cai nghiện được quản lý, tư vấn, giám sát, hỗ trợ, giúp đỡ sau cai nghiện bằng nhiều hình thức phù hợp. 100% cán bộ làm công tác quản lý, trực tiếp làm công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy được tập huấn, đào tạo cơ bản và nâng cao về kỹ năng, nghiệp vụ.

 

Nhằm thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn, huyện Đức Huệ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội và cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện.

Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục về tác hại của ma túy, về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện bằng nhiều nội dung phong phú, đa dạng, hình thức phù hợp. Vận động người nghiện tự nguyện đăng ký các hình thức cai nghiện phù hợp; khuyến khích các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện; thực hiện đa dạng hình thức huy động sự tham gia, đóng góp của người dân, gia đình có người nghiện và cộng đồng cho công tác cai nghiện ma túy; lồng ghép công tác cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai nghiện với các chương trình khác như: chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động...

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng xã, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Tổ chức rà soát, thống kê người sử dụng, người nghiện ma túy trên địa bàn huyện, cập nhật thường xuyên, biến động về người nghiện ma túy trên địa bàn toàn huyện. Đồng thời, huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết về công tác cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai; định kỳ đánh giá hiệu quả công tác cai nghiện, điều chỉnh nội dung, biện pháp phù hợp nhằm không ngừng nâng cao kết quả trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện.

Tấn Hữu


Lượt người xem:   42
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang