Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 433936
Thông tin tuyên truyền
Thứ 3, Ngày 07/06/2022, 03:00
Đức Huệ tăng cường thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022
07/06/2022 | Tấn Hữu
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng và các thành viên trong gia đình về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong việc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng gia đình trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ủy ban nhân dân huyện Đức Huệ vừa triển khai Kế hoạch công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.

BLGD.jpg 

Theo kế hoạch huyện tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch về công tác gia đình; sự phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình thông qua việc đẩy mạnh công tác truyền thông về xây dựng hạnh phúc gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, từng bước ổn định, củng cố và xây dựng gia đình "no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương để thực hiện có hiệu quả công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời có sự theo dõi, kiểm tra, đôn đốc trong quá trình triển khai thực hiện. Đưa mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc lồng ghép vào chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của các ngành, địa phương, đơn vị; huy động xã hội hóa trong lĩnh vực gia đình nhằm tối ưu hóa các nguồn lực xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững.

Ngoài ra, huyện tiếp tục quán triệt thực hiện các văn bản: Quyết định số 2074 ngày 10/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới; Quyết định số 2238 ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đìnhViệt Nam đến năm 2030;...

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng, truyền thông kỉ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời phối hợp lồng ghép tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em cao điểm trong "Tháng hành động vì trẻ em" (từ15/5-30/6); Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11). Tổ chức nói chuyện chuyên đề, tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, công chức tham gia công tác gia đình. Tổ chức triển khai thực hiện "Bộ iêu chí ứng xử trong gia đình" theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đẩy mạnh các hoạt động triển khai thực hiện: Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng  Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình, Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Chương  trình số10 ngày 08/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình  hình mới và Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình; Nâng cao hiệu quả hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình, quan tâm phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Tiếp tục chỉ đạo, duy trì và triển khai nhân rộng các mô hình Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững và Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy, đường dây nóng trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện các mô hình mới theo hướng dẫn của Trung ương về xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững, phòng, chống xâm hại trẻ em trong gia đình,...

Tấn Hữu


Lượt người xem:   228
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang