Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 433956
Thông tin tuyên truyền
Thứ 7, Ngày 05/03/2022, 11:00
Đức Huệ chú trọng công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021
05/03/2022 | Gia Nguyên
Ngày 04/3/2022, UBKT Huyện ủy Đức Huệ tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hồ Minh Phương - Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ Đức Huệ chủ trì hội nghị.

kiem tra 1.jpg

 Ảnh: Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2021, cấp ủy các cấp trong huyện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng đạt được nhiều kết quả cụ thể như sau: Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra 02 chuyên đề đối với 11 tổ chức Đảng và 11 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy (giảm 08 tổ chức đảng và 06 đảng viên so với năm 2020)

Qua kiểm tra kịp thời nhắc nhỡ, chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.     

Cấp ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 26 chi bộ và 26 đảng viên (tăng 02 tổ chức đảng và 12 đảng viên so với năm 2020).

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát 01 chuyên đề đối với 03 tổ chức Đảng và 03 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy (giảm 02 tổ chức đảng và 02 đảng viên so với năm 2020).

Qua giám sát đã kịp thời nhắc nhỡ, chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót của các tổ chức đảng và đảng viên trong việc chấp hành Nghị quyết của Đảng.

Cấp ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 12 chi bộ và 12 đảng viên (tăng 01 đảng viên so với năm 2020).

Trong năm 2021, UBKT Huyện uỷ tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng và 04 đảng viên (trong đó có 01 HUV, 03 ĐUV). Nội dung về lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý ngân sách. Qua kiểm tra kết luận có 01 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; 04 đảng viên có vi phạm. Trong đó vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 02 trường hợp, đã thi hành kỷ luật 02 trường hợp, bằng các hình thức: Khiển trách: 02. Tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật đã chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc.

Công tác Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng trong năm 2021 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành kiểm tra đối với 08 Đảng uỷ và Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ cơ sở. Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ cơ sở kiểm tra 17 chi bộ. Qua kiểm tra kết luận có 06 đơn vị thực hiện tốt còn lại 02 đơn vị thực hiện chưa tốt. Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ đã hướng dẫn chấn chỉnh những nội dung thiếu sót, rút kinh nghiệm nghiêm túc khắc phục trong thời gian tới.        

Trong năm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đã xem xét thi hành kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền: 02 đảng viên, trong đó: Đảng uỷ viên 02; ( giảm 04 đảng viên so năm 2020). Hình thức kỷ luật: Khiển trách 02; Chi bộ cơ sở thi hành kỷ luật: 01 đảng viên, hình thức kỷ luật: khiển trách 01, Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật: 01 đảng viên, hình thức kỷ luật: cảnh cáo 01( giảm 01 đảng viên so năm 2020).

Trong năm 2021, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ nhận 03 đơn tố cáo và 01 đơn khiếu nại. Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ chuyển theo thẩm quyền đã giải quyết xong ( so với  năm 2020 tăng 01 đơn).

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tiến hành giám sát thường xuyên đối với 02 tổ chức đảng và 06 đảng viên là người đứng đầu cấp uỷ ( giảm 03 tổ chức đảng so năm 2020).

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ tiến hành giám sát 01 chuyên đề đối với 07 tổ chức đảng và 07 đảng viên là người đứng đầu (tăng 04 tổ chức và 04 đảng viên so với năm 2020).

Ủy ban kiểm tra cơ sở giám sát chuyên đề đối với 17 chi bộ và 17 đảng viên  (giảm 02 tổ chức và tăng 11 đảng viên so với năm 2020).

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ tiến hành kiểm tra việc thu, chi, đăng nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 05 tổ chức cơ sở đảng (tăng 01 tổ chức đảng so năm 2020). Qua kiểm tra kết luận các tổ chức đảng thực hiện thu, chi ghi chép đầy đủ sổ sách, chứng từ quyết toán theo quy định của Đảng.

 kiem tra 3.jpg

Ảnh: Đồng chí Hồ Minh Phương  -Phó Bí thư thường trực Huyện ủy và đồng chí Lữ Minh Luân-UV.BTV - CN. UBKT Huyện ủy trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đã triển khai Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/TW, ngày 09/12/2021 của BCH Trung ương về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của BCH Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

 kiem tra 2.jpg

Ảnh: Đồng chí Hồ Minh Phương –Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Cũng tại đây, hội nghị đã trao giấy khen cho 5 tổ chức cơ sở Đảng có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Gia Nguyên

 


Lượt người xem:   57
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang