Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 433955
Thông tin tuyên truyền
Thứ 4, Ngày 23/02/2022, 00:00
Đức Huệ tăng cường thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
23/02/2022 | Tấn Hữu
Xử lý vi phạm hành chính là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý Nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chính trong đời sống kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Đức Huệ đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo thực hiện đạt được một số kết quả nhất định, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa đấu tranh đối với các hành vi vi phạm, giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để triển khai thực hiện  tốt  các văn bản quy  phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện, khắc phục những hạn chế, sai sót trong thời gian qua, nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính, Chủ tịch UBND  huyện Đức Huệ yêu cầu Thủ trưởng các ngành huyện và Chủ tịch  UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 1570 ngày  09/6/2021 về việc chấn chỉnh công tác xử phạt vi phạm hành chính. Thực hiện đúng quy định Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Nghị định số 118 ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính, sử dụng mẫu biên bản và mẫu quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo đúng theo quy định. Cập nhật kịp thời các Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực, tránh tình trạng áp dụng văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực hoặc không cập nhật kịp thời văn bản sửa đổi, bổ sung, dẫn đến tham mưu xử phạt vi phạm hành chính không đúng quy định.

Ngoài ra, việc phát hiện hành vi vi phạm hành chính, lập Biên bản vi phạm hành chính, lập hồ sơ, đề xuất, thẩm định, kiểm tra, trình Chủ tịch UBND huyện xử phạt, nếu có sai sót thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị nào hoặc trường hợp không xử phạt được vì lý do chủ quan chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện, phải có báo cáo giải trình lý do, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị nào chậm trễ để hết hạn xử phạt.

Tấn Hữu


Lượt người xem:   64
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang