Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 433966
Thông tin tuyên truyền
Thứ 7, Ngày 25/12/2021, 00:00
Đức Huệ tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở dân dụng
25/12/2021 | Tấn Hữu
Để công tác quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở dân dụng trên địa bàn huyện đạt hiệu quả, thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về thuế, đảm bảo công bằng xã hội trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đồng thời, để thực hiện tốt công tác quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở dân dụng trên địa bàn huyện, UBND huyện Đức Huệ đề nghị Chi cục Thuế khu vực Đức Hòa-Đức Huệ chủ trì xây dựng nội dung tuyên truyền, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách, pháp luật về thuế liên quan đến hoạt động xây dựng nhà ở dân dụng để nhân dân được biết, hiểu về trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong việc chấp hành pháp luật thuế, vận động người nộp thuế chấp hành tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; niêm yết công khai các quy định về việc thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở dân dụng tại trụ sở UBND các xã, thị trấn và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của huyện; bố trí, phân công Đội thuế, công chức thuế thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ khai thuế, tính thuế, thông báo thuế và thu nộp thuế theo quy định của pháp luật, đồng thời trực tiếp hướng dẫn, giải thích, trả lời các vướng mắc của người nộp thuế theo quy định.

Ngoài ra, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện tích cực phối hợp với Chi cục Thuế và UBND các xã, thị trấn tăng cường đăng tin tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở dân dụng trên các hệ thống thông tin truyền thanh huyện cho người dân được biết. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện kịp thời cung cấp thông tin cho Chi cục Thuế khu vực Đức Hòa - Đức Huệ, UBND các xã, thị trấn các công trình xây dựng nhà của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn được cấp phép xây dựng để phục vụ cho công tác quản lý thuế.

Bên cạnh đó, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác chỉ đạo Hội đồng tư vấn thuế xã, thị trấn cùng công chức chuyên môn về quản lý xây dựng, tài nguyên môi trường (lĩnh vực đất đai) thực hiện công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn, phối hợp với công chức thuế trên địa bàn để quản lý thu thuế đối với hoạt động này...

Có thể nói việc quản lý thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở dân dụng nhằm xác định đúng đối tượng phải nộp thuế, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan thuế với chính quyền địa phương, qua đó quản lý tốt hơn nguồn thu, góp phần tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

Tấn Hữu

 


Lượt người xem:   42
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang