Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 433977
Thông tin tuyên truyền
Chủ Nhật, Ngày 26/12/2021, 15:00
Đức Huệ nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật
26/12/2021 | Tấn Hữu
Thời gian qua, công tác PBGDPL luôn được huyện Đức Huệ quan tâm triển khai thực hiện đồng bộ và mang lại nhiều kết quả tích cực. Qua đó, huyện triển khai đến tận cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân trong toàn huyện.

     Công tác phối hợp tuyên truyền, PBGDPL giữa các ngành, các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, nội dung, hình thức phối hợp được quan tâm, đầu tư. Đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được củng cố, kiện toàn, trình độ chuyên môn ngày càng được nâng cao. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã phát huy tác dụng tích cực trong việc hướng dẫn, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động PBGDPL, nhiệt tình, tâm huyết với nhiệm vụ được giao.

     Đồng thời, từ khi triển khai thực hiện Quyết định số 2475 ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh Long An về ban hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh, UBND huyện, Hội đồng PBGDPL, nhất là Phòng Tư pháp đã đa dạng hóa các loại hình nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác tuyên truyền pháp luật. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhằm duy trì có hiệu quả hoạt động quản lý, khai thác tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị.

     Ngoài ra, huyện thường xuyên đẩy mạnh việc quán triệt nâng cao nhận thức về công tác PBGDPL, tăng cường sự lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Thực hiện kiện toàn kịp thời thành viên Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, UBND các xã củng cố đội ngũ Tuyên truyền pháp luật cấp xã, đội ngũ Hòa giải viên cơ sở đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện luôn nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định công tác PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Hàng năm, UBND huyện bám sát kế hoạch công tác của UBND tỉnh, Sở Tư pháp để kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai, hướng dẫn nâng cao chất lượng công tác PBGDPL; đồng thời phát huy vai trò của tổ chức, cá nhân trong xã hội tham gia công tác PBGDPL.

     Bên cạnh đó, huyện quan tâm tổ chức đầy đủ, kịp thời các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác PBGDPL; chỉ đạo Hội đồng phối hợp PBGDPL tăng cường phối hợp với Phòng Tư pháp, các tổ chức đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn, sinh hoạt pháp luật cho các thành viên, hội viên.

Tấn Hữu

 


Lượt người xem:   141
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang