Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 177204
 
Thông tin chỉ đạo điều hành - Kết quả giải quyết đơn thư
 
​bc tiep cong dan thang 1 2020.pdf 
 
​Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 12 năm 2019.pdf 
 
​kết quả thực hiện công tác tiếp công dân quý IV năm 2019.pdf 
 
​báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 11 năm 2019.pdf 
 
​báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân năm 2019.pdf 
 
​báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 10 năm 2019.pdf 
 
​báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân quý III năm 2019.pdf 
 
​báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 9 năm 2019.pdf 
 
​tieng cong dan thang 8.pdf 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 01 năm 2020kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 01 năm 2020
14/01/2020 10:00 SAĐã ban hành
Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 12 năm 2019Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 12 năm 2019
02/12/2019 9:00 SAĐã ban hành
kết quả thực hiện công tác tiếp công dân quý IV năm 2019kết quả thực hiện công tác tiếp công dân quý IV năm 2019
02/12/2019 9:00 SAĐã ban hành
Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 11 năm 2019Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 11 năm 2019
06/11/2019 10:00 SAĐã ban hành
báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân năm 2019báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân năm 2019
06/11/2019 10:00 SAĐã ban hành
báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 10 năm 2019báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 10 năm 2019
24/10/2019 2:00 CHĐã ban hành
báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân quý III năm 2019báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân quý III năm 2019
30/09/2019 4:00 CHĐã ban hành
kết quả thực hiện công tác tiếp công dân 9 tháng đầu năm 2019kết quả thực hiện công tác tiếp công dân 9 tháng đầu năm 2019
10/09/2019 5:00 CHĐã ban hành
báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 9 năm 2019báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 9 năm 2019
08/09/2019 2:00 CHĐã ban hành
kết quả thực hiện công tác tiếp công tác công dân 8/2019kết quả thực hiện công tác tiếp công tác công dân 8/2019
29/08/2019 5:00 CHĐã ban hành
Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân từ ngày 01/8/2018 đến ngày 25/7/2019Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân từ ngày 01/8/2018 đến ngày 25/7/2019
25/07/2019 3:00 CHĐã ban hành
Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 7 năm 2019Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 7 năm 2019
22/07/2019 3:00 CHĐã ban hành
Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân quý II năm 2019Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân quý II năm 2019
24/06/2019 4:00 CHĐã ban hành
Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 6 năm 2019Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 6 năm 2019
24/06/2019 4:00 CHĐã ban hành
Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 5 năm 2019Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 5 năm 2019
21/05/2019 5:00 CHĐã ban hành
Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân từ tháng 01/01/2019 đến ngày 20/5/2019Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân từ tháng 01/01/2019 đến ngày 20/5/2019
21/05/2019 5:00 CHĐã ban hành
Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 4 năm 2019Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 4 năm 2019
26/04/2019 5:00 CHĐã ban hành
kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 03 năm 2019kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 03 năm 2019
19/03/2019 11:00 SAĐã ban hành
kết quả thực hiện công tác tiếp công dân quy I năm 2019kết quả thực hiện công tác tiếp công dân quy I năm 2019
19/03/2019 11:00 SAĐã ban hành
Lịch tiếp công dân của Thanh tra huyện Đức HuệLịch tiếp công dân của Thanh tra huyện Đức Huệ
19/03/2019 10:00 SAĐã ban hành
kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 02 năm 2019kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 02 năm 2019
27/02/2019 11:00 SAĐã ban hành
Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 9 và  quý III năm 2018 Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 9 và  quý III năm 2018
21/09/2018 11:00 SAĐã ban hành
Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 8 năm 2018Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 8 năm 2018
21/08/2018 5:00 CHĐã ban hành
Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 8 năm 2018Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 8 năm 2018
21/08/2018 5:00 CHĐã ban hành
Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 7 năm 2018Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 7 năm 2018
23/07/2018 2:00 CHĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân quý III năm 2018 của Thường trực HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện khóa XIThông báo lịch tiếp công dân quý III năm 2018 của Thường trực HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện khóa XI
03/07/2018 5:00 CHĐã ban hành
Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND huyện Đức Huệ về việc giải quyết khiếu nại của bà Tống Thị Diệu Hiền (lần đầu)Quyết định số 4059/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND huyện Đức Huệ về việc giải quyết khiếu nại của bà Tống Thị Diệu Hiền (lần đầu)
07/07/2017 4:00 CHĐã ban hành
Lịch tiếp công dân của chủ tịch UBND huyệnLịch tiếp công dân của chủ tịch UBND huyện
Thông báo số 29/TB-UBND ngày 19/04/2016 lịch tiếp công dân của chủ tịch UBND huyện

Thực hiện quy định tại Khoản 5-Điều 13-Chương II-Luật tiếp công dân năm 2013, UBND huyện Đức Huệ thông báo lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện như sau:

Chủ tịch UBND huyện trực tiếp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân cấp huyện vào ngày 10 và ngày 20 hàng tháng. Nếu ngày 10 hoặc ngày 20 của tháng trùng vào ngày Thứ bảy, Chủ nhật, ngày nghỉ theo quy định pháp luật thì lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện dời lại vào ngày làm việc tiếp theo.

Ví dụ: Ngày 10 của tháng nhằm ngày Thứ bảy thì lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện sẽ dời lại ngày Thứ hai của tuần tiếp theo.

UBND huyện thông báo đến mọi công dân, để liên hệ khi có nhu cầu./.

​tải thông báo tại:​lich tiếp cong dân của UBND huyện.pdf

16/05/2017 4:00 CHĐã ban hành
triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo Chỉ đạo của UBND tỉnhtriển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo Chỉ đạo của UBND tỉnh
triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1649/VPUBND-KT ngày 24/10/2016
26/10/2016 8:00 SAĐã ban hành
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​