Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 574216
 
Thông tin chỉ đạo điều hành
 
​148_UBND-NV_27-01-2023_CV- chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương.signed.pdf 
 
​2613_UBND-VP_26-10-2022_Văn bản chỉ đạo của UBND huyện về công tác thực hiện bảo hiểm y tế học sinh năm học 2022.2023.signed.pdf 
 
2580_UBND-VP_24-10-2022_ cải thiện Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh năm 2022.signed.pdf​ 
 
​2589_UBND-VP_25-10-2022_tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến.signed.pdf 
 
​2586_UBND-VP_25-10-2022_Văn bản chỉ đạo về việc cập nhật bổ sung số ĐDCN, CCCD và cài đặt ứng dụng VssID.signed (1).pdf 
 
​2481_UBND-VP_14-10-2022_Tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ-5470.signed.pdf 
 
​638001001001821446_437_ĐĐBQH-CTQH_29-09-2022_BC_KQ TRA LOI KIEN NGHI TRUOC KY HOP THU BA.signed.pdf 
 
​8573_UBND-NCTCD_15-09-2022_9-Cv chấn chỉnh CT thi hành QĐ KN-TC của UBDN tỉnh.signed.pdf 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Đức Huệ chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụĐức Huệ chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ
01/02/2023 10:00 CHĐã ban hành
Công văn 2628 của UBND huyện Đức Huệ V/v tăng cường phối hợp điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2022Công văn 2628 của UBND huyện Đức Huệ V/v tăng cường phối hợp điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2022
27/10/2022 10:00 CHĐã ban hành
Công văn 2613 của UBND huyện Đức Huệ về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023Công văn 2613 của UBND huyện Đức Huệ về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023
26/10/2022 10:00 CHĐã ban hành
Công văn V/v khẩn trương triển khai các nhiệm vụ nhằm cải thiện Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh năm 2022Công văn V/v khẩn trương triển khai các nhiệm vụ nhằm cải thiện Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh năm 2022
25/10/2022 11:00 CHĐã ban hành
Công văn 2589 của UBND huyện Đức Huệ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyếnCông văn 2589 của UBND huyện Đức Huệ về việc nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến
25/10/2022 10:00 CHĐã ban hành
Công văn về việc cập nhật số định danh cá nhân/căn cước công dân và cài đặt, sử dụng ứng dụng VssIDCông văn về việc cập nhật số định danh cá nhân/căn cước công dân và cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID
25/10/2022 10:00 CHĐã ban hành
Công văn V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉCông văn V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ
15/10/2022 11:00 CHĐã ban hành
Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị của cử tri Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị của cử tri
30/09/2022 10:00 CHĐã ban hành
V/v nâng cao công tác thi hành, theo dõi các Quyết định giải quyết khiếu nại và Kết luận giải quyết tố cáoV/v nâng cao công tác thi hành, theo dõi các Quyết định giải quyết khiếu nại và Kết luận giải quyết tố cáo
16/09/2022 11:00 SAĐã ban hành
Quyết định của UBND huyện Đức Huệ Về việc khen thưởng đột xuất các cá nhân tham gia và đạt thành tích cao trong Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Long An lần thứ IX năm 2022Quyết định của UBND huyện Đức Huệ Về việc khen thưởng đột xuất các cá nhân tham gia và đạt thành tích cao trong Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Long An lần thứ IX năm 2022
20/07/2022 10:00 CHĐã ban hành
Thông báo số 1598 của UBND huyện Đức Huệ Thông báo số 1598 của UBND huyện Đức Huệ
05/07/2022 10:00 CHĐã ban hành
NQ số 55 của HĐND huyện Đức HUệ về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ TưNQ số 55 của HĐND huyện Đức HUệ về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Tư
25/06/2022 10:00 CHĐã ban hành
Báo cáo giải trình kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Đức HuệBáo cáo giải trình kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Đức Huệ
24/06/2022 10:00 CHĐã ban hành
báo cáo tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XVbáo cáo tiếp thu, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV
10/06/2022 10:00 CHĐã ban hành
Quyết định của UBND huyện Về việc khen thưởng Phong trào Thi đua Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao và hoạt động Truyền thanh năm 2021Quyết định của UBND huyện Về việc khen thưởng Phong trào Thi đua Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao và hoạt động Truyền thanh năm 2021
20/04/2022 10:00 CHĐã ban hành
Tập trung các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2022 và năm 2023Tập trung các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2022 và năm 2023
Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về việc ban hành chương trình phòng, chống dịch COVID-19, ngày 12/4/2022, UBND tỉnh Long An đã ban hành kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch là bảo đảm kiểm soát dịch hiệu quả, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử vong do dịch COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu cụ thể bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vắc-xin phòng COVID-19: đến hết quý I năm 2022, hoàn thành việc tiêm mũi 02 cho người dân từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 03 cho nguời từ 18 tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm; bảo đảm việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trước tháng 9/2022.

Kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19, UBND cấp huyện, cấp xã xây dựng kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập nhật, báo cáo kết quả đánh giá theo hướng dẫn của Bộ ngành liên quan; giám sát, phát hiện các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 linh hoạt, phù họp với tình hình dịch trong từng giai đoạn; giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19.

Nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở; tăng cường đầu tư trang thiết bị cơ sở y tế, lưu ý chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng, y tế cơ sở; tăng cường chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến. 100% Trung tâm Y tế cấp huyện, Trạm Y tế cấp xã, y tế tại các cơ sở giam giữ, bệnh xá trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang được tăng cường năng lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong phòng, chống dịch. Bảo đảm số giường hồi sức tích cực tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên theo hướng dẫn của Bộ Y tế và có kế hoạch huy động, phân công các cơ sở y tế trên địa bàn (bao gồm cả cơ sở ngoài công lập) tham gia phòng, chống dịch COVID-19 (kể cả điều trị). 100% người mắc COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch được điều trị, chăm sóc sức khỏe theo quy định.

Tăng cường năng lực Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng và vai trò của Trạm Y tế lưu động, triển khai hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo quy định để tăng tỷ lệ tiếp cận với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của người mắc COVID-19 và người không thể tiếp cận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do dịch bệnh COVID-19.

Bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch COVID-19. Tất cả các đối tượng dễ bị tổn thương như: người cao tuổi, người có bệnh nền, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm lao động di cư... đều được bảo đảm tiếp cận các dịch vụ y tế.

Bảo đảm thông tin, truyền thông phục vụ công tác phòng, chống dịch. Chủ động trong định hướng dư luận; bảo đảm người dân được thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về các biện pháp phòng, chống dịch để người dân hiểu, đồng thuận, tạo niềm tin xã hội trong tổ chức triển khai thực hiện. Tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đều sử dụng mã QR để quản lý thông tin người ra, vào và hướng dẫn người dân thực hiện việc khai báo thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng để phòng, chống dịch. 100% các cơ sở tiêm chủng, xét nghiệm, điều trị cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, kết quả điều trị của các cá nhân.

Bảo đảm vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống của Nhân dân. 100% người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 100% các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch phù hợp theo phương châm vừa đảm bảo sức khỏe cho người lao động vừa duy trì, phát triển năng lực sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 100% các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch an toàn; tổ chức học trực tiếp hoặc trực tuyến kết hợp với trực tiếp phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kế hoạch này được thực hiện trong thời gian 2 năm (năm 2022 và 2023). Trường hợp dịch bệnh kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài sang năm 2024, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá tình hình và báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch này hoặc sửa đổi, bổ sung kịp thời, phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế./.

Gia Nguyên


13/04/2022 9:00 SAĐã ban hành
THÔNG BÁO Về kết luận của UBND huyện tại cuộc họp hoàn chỉnh hồ sơ cưỡng chế đối với hộ ông Nguyễn Văn Ngót; Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Hòa Bình Xanh; giải phóng mặt bằng thi công công trình Đường dây 500kv Sông Hậu - Đức Hòa THÔNG BÁO Về kết luận của UBND huyện tại cuộc họp hoàn chỉnh hồ sơ cưỡng chế đối với hộ ông Nguyễn Văn Ngót; Công ty TNHH Đầu tư Nông nghiệp Hòa Bình Xanh; giải phóng mặt bằng thi công công trình Đường dây 500kv Sông Hậu - Đức Hòa
08/04/2022 11:00 SAĐã ban hành
Quyết định của UBND huyện Về việc khen thưởng tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 2021Quyết định của UBND huyện Về việc khen thưởng tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 2021
31/03/2022 10:00 CHĐã ban hành
Quyết định của UBND huyện Về việc khen thưởng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021Quyết định của UBND huyện Về việc khen thưởng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021
31/03/2022 10:00 CHĐã ban hành
Hướng dẫn mới nhất về dỡ bỏ cách ly cho trẻ em mắc COVID-19 của Bộ Y tếHướng dẫn mới nhất về dỡ bỏ cách ly cho trẻ em mắc COVID-19 của Bộ Y tế
Theo Hướng dẫn mới về chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em ban hành kèm Quyết định 405/QĐ-BYT của Bộ Y tế, quy định về dỡ bỏ cách ly/xuất viện với trẻ mắc COVID-19, cụ thể:

Về tiêu chuẩn dỡ bỏ cách ly với trẻ mắc COVID-19 điều trị tại nhà

Đối với trẻ mắc COVID-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly, điều trị tại nhà theo quy định sẽ được dỡ bỏ cách ly, điều trị tại nhà khi:

- Thời gian cách ly, điều trị đủ 7 ngày và kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính virus SARS-CoV-2 do nhân viên y tế thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa.

- Trong trường hợp sau 7 ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin theo quy định; và 14 ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine theo quy định.

- Trạm Y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh.

Với trẻ mắc COVID-19 điều trị tại cơ sở thu dung:

Thời gian cách ly, điều trị tại các cơ sở thu dung ít nhất là 05 ngày, các triệu chứng lâm sàng đỡ, giảm nhiều, hết sốt (không dùng thuốc hạ sốt) trước ngày ra viện từ 03 ngày trở lên và:

Có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Real-time RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus thấp (Ct ≥ 30, bất kỳ gen đặc hiệu nào) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với vi rút SARS-CoV-2, người bệnh được ra viện.

Nếu kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Real-time RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 với nồng độ virus cao (Ct < 30, bất kỳ gen đặc hiệu nào) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên còn dương tính với vi rút SARS-CoV-2 thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày (không nhất thiết phải làm lại xét nghiệm).

Người bệnh sau khi ra viện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 07 ngày; đo thân nhiệt 02 lần/ngày. Nếu thân nhiệt cao hơn 38 độ C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần báo cho y tế cơ sở để thăm khám và xử trí kịp thời.

Ngoài ra, với trẻ cách ly, điều trị tại cơ sở thu dung mà có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo cần lưu ý thời gian cách ly, điều trị ít nhất là 05 ngày, sau khi các triệu chứng lâm sàng đỡ, giảm nhiều và hết sốt (không dùng thuốc hạ sốt) từ 03 ngày trở lên và:

Có kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Real-time RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hoặc nồng độ virus thấp (Ct ≥ 30, bất kỳ gen đặc hiệu nào); hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

Khi đủ điều kiện, người bệnh được ra viện hoặc chuyển sang cơ sở khác hoặc khoa điều trị bệnh kèm theo hoặc khoa điều trị bệnh nền (nếu cần) của khoa đó để tiếp tục điều trị và được sàng lọc, theo dõi theo quy định đối với người bệnh nội trú hoặc về chuyển về nhà theo dõi, chăm sóc tại nhà theo quy định.

Nếu kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Real-time RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 với nồng độ virus cao (Ct < 30, bất kỳ gen đặc hiệu nào) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên còn dương tính với virus SARS-CoV-2 thì tiếp tục cách ly đủ 10 ngày (không nhất thiết phải làm lại xét nghiệm).

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế khi trẻ em mắc COVID-19 ra viện, cần thông báo cho Y tế cơ sở và CDC địa phương biết và phối hợp: Cơ sở thu dung, điều trị có văn bản thông báo danh sách những người đủ tiêu chuẩn ra viện (thông tin ít nhất gồm số điện thoại hoặc/và Email, địa chỉ về lưu trú và bản chụp các giấy tờ liên quan) cho Sở Y tế tỉnh, thành phố nơi người khỏi bệnh về lưu trú.

Người bệnh sau khi ra viện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày. Đo thân nhiệt 2 lần/ngày. Nếu thân nhiệt cao hơn 380C ở hai lần đo liên tiếp hoặc có bất kỳ dấu hiệu lâm sàng bất thường nào thì cần báo cho y tế cơ sở để thăm khám và xử trí kịp thời. Tuân thủ thông điệp 5K.

Gia Nguyên


26/02/2022 10:00 SAĐã ban hành
Quyết định của UBND huyện Về việc khen thưởng công tác Tư Pháp và công tác Phổ biến, giáo dục Pháp Luật năm 2021Quyết định của UBND huyện Về việc khen thưởng công tác Tư Pháp và công tác Phổ biến, giáo dục Pháp Luật năm 2021
21/01/2022 10:00 CHĐã ban hành
Quyết định về việc khen thưởng thành tích hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch các huyện, thị xã, thành phố năm 2021Quyết định về việc khen thưởng thành tích hoạt động văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch các huyện, thị xã, thành phố năm 2021
06/01/2022 10:00 CHĐã ban hành
Lịch tiếp công dân quý I năm 2022 Lịch tiếp công dân quý I năm 2022
05/01/2022 10:00 CHĐã ban hành
Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Long An năm 2021Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh Long An năm 2021
05/01/2022 10:00 CHĐã ban hành
Một số lưu ý khi chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại nhàMột số lưu ý khi chăm sóc trẻ mắc COVID-19 tại nhà
Thời điểm này, dịch COVID-19 đã lan rộng ra tất cả các tỉnh trong cả nước và được dự đoán là sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp và gia tăng số lượng người mắc, trong đó có đối tượng là trẻ em.

000 tre em covid.jpg 

Vì vậy, đối với việc chăm sóc trẻ nhỏ mắc COVID-19, cha mẹ, người thân cần chú ý những điều sau đây.

Trước tiên là cần tìm hiểu để sớm phát hiện trẻ mắc COVID-19

- Khi trẻ mắc COVID-19, dấu hiệu hay gặp là sốt, ho. Ít gặp hơn là chảy mũi, đau đầu, đau họng, tiêu chảy, nôn, ăn kém… Tuy nhiên, nhiều trẻ mắc bệnh mà không hề có biểu hiện gì.

- Do đó, với các bé mà nghi ngờ mắc COVID-19, gia đình cần báo ngay với y tế để được hướng dẫn xét nghiệm. Cũng có thể mua que test nhanh tự làm tại nhà nhưng cần đảm bảo làm đúng cách và báo lại ngay với y tế nếu dương tính để được hướng dẫn cách ly, theo dõi, điều trị.

- Nếu trẻ không có triệu chứng lâm sàng hoặc triệu chứng nhẹ: Không có triệu chứng của viêm phổi (nhịp thở bình thường, không có biểu hiện của thiếu oxy, đo SpO2 ≥ 96% khi thở khí trời), trẻ tỉnh táo, sinh hoạt bình thường, bú mẹ/ăn/uống bình thường đồng thời không mắc các bệnh lý nền, bệnh lý bẩm sinh thì có thể theo dõi tại nhà.

Thứ hai là một số điều cần lưu ý khi chăm sóc, điều trị tại nhà cho trẻ mắc COVID-19

*Một là những việc nên làm:

- Cần cho trẻ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ, không được kiêng nước.

- Theo dõi sát sao nhiệt độ, đo chỉ số SpO2 ít nhất 2 lần/ngày

- Cho trẻ uống thuốc hạ sốt nếu trẻ sốt. Có thể dùng Paracetamol (Hapacol, Efferalgan, Doliprane, Tylenol…) với liều 10 -15mg/kg cân nặng/lần, 2 lần cách nhau ít nhất 4 tiếng.

- Vệ sinh mũi nếu trẻ chảy nhiều nước mũi hoặc nước mũi đặc quánh. Nếu chảy mũi ít và trẻ không khó chịu chỉ cần lau bằng khăn mềm sạch là đủ.

- Nếu trẻ ho, có thể dùng thuốc ho nhưng cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

- Cần phải báo với y tế để đưa trẻ nhập viện ngay khi trẻ có các biểu hiện sau đây:Thở nhanh, Khó thở, cánh mũi phập phồng, rút lõm lồng ngực, Li bì, Lờ đờ, Bỏ bú/ăn uống, Tím tái môi, đầu ngón tay, chân, SpO2 < 95%.

*Hai là những việc không nên làm:

- Đừng nên tự ý sử dụng 2 loại thuốc ho cùng lúc hoặc các loại thuốc ho có thành phần chống dị ứng, giảm ho.

- Đừng nên lạm dụng các vitamin kể cả vitamin C hay multivitamin. Sức đề kháng của trẻ không thể tăng lên ngay lập tức chỉ với 1 vài loại vitamin.

- Đừng cho trẻ xông lá lẩu, tinh dầu... vì không có tác dụng điều trị bệnh đồng thời có thể làm trẻ tăng sự khó chịu và có nguy cơ khiến trẻ bị bỏng.

- Tuyệt đối không tự dùng các thuốc kháng sinh, thuốc chứa corticoid, thuốc diệt virus... Tuyệt đối không dùng các đơn thuốc trên mạng và cũng đừng chia sẻ đơn thuốc của trẻ. Điều này vô tình làm hại nhiều trẻ khác.

Khi trẻ mắc Covid-19 thì quan trọng nhất là chăm sóc và theo dõi, phát hiện dấu hiệu nặng để đưa trẻ đi khám kịp thời. Đừng vì lo lắng mà lạm dụng thuốc để rồi tình hình thêm phức tạp. Ngoài ra, bố mẹ, người lớn cần bình tĩnh, chăm sóc bản thân, thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm, để có đủ sức khỏe chăm sóc trẻ. Sau đây là những việc cha mẹ cần làm để hỗ trợ, chăm sóc con bị nhiễm COVID-19:

- Tâm sự, trấn an con về dịch COVID-19.

- Giải đáp thắc mắc và chia sẻ thông tin thực tế về dịch COVID-19. Trẻ có thể hiểu sai thông tin và có thể hoảng sợ.

- Hạn chế gia đình tiếp xúc và nói chuyện về tin tức, sự kiện về COVID-19 có thể gây hoang mang, sợ hãi.

- Cố gắng duy trì những thói quen bình thường, sinh hoạt khoa học. Lập thời gian biểu cho các hoạt động học tập và nghỉ ngơi hoặc các hoạt động giải trí.

- Hướng dẫn trẻ các hành động hàng ngày để giảm sự lây lan của mầm bệnh như: rửa tay thường xuyên; sử dụng khăn giấy hoặc khuỷu tay khi ho hoặc hắt hơi, sau đó vứt khăn giấy vào thùng đựng chất thải.

- Tạo điều kiện cho trẻ tham gia các hoạt động giải trí trong phòng cách ly phù hợp như các trò chơi online hay cùng chơi với bố, mẹ…

Gia Khánh


29/11/2021 10:00 SAĐã ban hành
UBND huyện Đức Huệ thống nhất hỗ trợ 1000 bộ kít test nhanh Covid-19 cho Ban chỉ huy quân sự huyện phục vụ phòng, chống dịchUBND huyện Đức Huệ thống nhất hỗ trợ 1000 bộ kít test nhanh Covid-19 cho Ban chỉ huy quân sự huyện phục vụ phòng, chống dịch

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid – 19 trong giai đoạn hiện nay và và tình hình thực tế của huyện về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid – 19 đồng thời nhằm tạo điều kiện đảm bảo một số vật chất phòng, chống Covid – 19 cho lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, UBND huyện Đức Huệ vừa có văn bản thống nhất hỗ trợ 1.000 bộ kít test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho Ban chỉ huy (BCH) quân sự huyện để tổ chức test nhanh cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch. 1.000 bộ kít test nhanh này được lấy từ nguồn vật tư Y tế phòng, chống dịch của huyện.

Ngoài việc thống nhất hỗ trợ, UBND huyện cũng đã giao Văn phòng HĐND và UBND huyện cấp cho BCH quân sự huyện Đức Huệ toàn bộ số lượng bộ kít test nhanh; giao cho BCH quân sự huyện quản lý, sử dung đúng mục đích đối với 1.000 bộ kít test nhanh Covid-19 được cấp.

 Việc hỗ trợ bộ kít test nhanh kháng nguyên Covid-19 cho BCH quân sự huyện là việc làm thiết thực trong tình hình hiện này, qua đó giúp BCH quân sự huyện chủ động tầm soát Covid - 19 cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị để kịp thời ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả nhất.

Kim Tiến


01/11/2021 12:00 SAĐã ban hành
Đề nghị bà con nhân dân chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịchĐề nghị bà con nhân dân chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch

Những ngày qua, rất đông công nhân lao động ngoài tỉnh có nhu cầu về quê ở các tỉnh, thành, trong đó có Long An. Để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, ngày 3/10/2021, Bộ y tế ban hành Công văn số 8318 về việc Xét nghiệm, cách ly phòng chống dịch COVID-19 với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ như sau:

* Đối với người đi từ khu vực nguy cơ rất cao, khu vực nguy cơ cao đến vùng nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn:

- Với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương): trước khi di chuyển thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72h kể từ thời điểm lấy mẫu. Khi đến nơi thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 07 ngày, thực hiện Thông điệp 5K và xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn 02 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử trí theo quy định.

- Với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19: trước khi di chuyển thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn trong vòng 72h kể từ thời điểm lấy mẫu. Sở Y tế nơi tiếp nhận dựa trên đánh giá dịch tễ và tình hình dịch trên địa bàn xem xét việc cho người dân từ nơi khác về tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú; hướng dẫn người dân thực hiện Thông điệp 5K và làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn định kỳ 2-3 ngày/lần hoặc tổ chức xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) mẫu đơn hoặc mẫu gộp 5-7 ngày/lần cho người dân đến khi đủ 14 ngày. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử trí theo quy định.

* Người đi từ khu vực nguy cơ đến khu vực nguy cơ tương đương hoặc khu vực bình thường mới:

- Với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa phương): thực hiện Thông điệp 5K và hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác.

- Với người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19: thực hiện Thông điệp 5K, cách ly tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày đến/về địa phương và tiếp tục hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày tiếp theo. Thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) hoặc xét nghiệm xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn 02 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7 trong thời gian cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú. Thông báo ngay cho cơ quan y tế trên địa bàn trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2 thì xử trí theo quy định.

* Người đi từ khu vực nguy cơ thấp đến khu vực nguy cơ cao hơn: Sở Y tế trên địa bàn tiếp nhận người đến dựa trên đánh giá dịch tễ và tình hình dịch trên địa bàn để hướng dẫn theo dõi, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm trong trường hợp cần thiết.

Trong những ngày qua, các trường hợp công nhân lao động ngoài tỉnh trở về đều được huyện Đức Huệ tiến hành các quy trình phòng chống dịch theo hướng dẫn như: xét nghiệm, ra quyết định cách ly tại nhà, v.v… Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp người dân còn chủ quan, lơ là, thiếu ý thức trong việc chấp hành quyết định cách ly tại nhà như: không đảm bảo 5K với mọi người xung quanh, còn tự ý ra khỏi nhà, v.v… Điều này không chỉ vi phạm quy định về phòng chống dịch mà còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Vì vậy, Sở chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Đức Huệ yêu cầu mỗi người dân hãy nêu cao ý thức, tự giác chấp hành và tuyên truyền, vận động người thân cùng chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch. Đặc biệt, các trường hợp thuộc diện phải cách ly tại nhà theo quy định phải tuyệt đối chấp hành các nội dung theo quyết định cách ly và nội dung cam kết cách ly tại nhà, phải đảm bảo biện pháp 5K với tất cả mọi người xung quanh và tuyệt đối không được tự ý ra khỏi nhà trong suốt thời gian cách ly.

Mặc dù hiện tại dịch bệnh đã được cơ bản kiểm soát nhưng vẫn có thể bùng phát bất cứ lúc nào nếu các biện pháp phòng chống dịch không được thực hiện đầy đủ, đồng bộ, đặc biệt là trong thời điểm các tỉnh thành nới lỏng giãn cách để thực hiện kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh và nhu cầu trở về quê của công nhân lao động ngoài tỉnh. Vì sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, mỗi người hãy tự giác, tự ý thức bởi chỉ cần 1 người lơ là, cả xã hội lại tiếp tục vất vả.

Gia Nguyên


12/10/2021 1:00 CHĐã ban hành
Hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanhHướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh
Ngày 30/9, Bộ Y tế ban hành Công văn 8228/BYT-MT gửi UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về hướng dẫn xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa phương trong tình hình mới; Bộ Y tế (Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19) đề nghị các Bộ, ngành và UBND cấp tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai các nội dung sau:

1. Quy định về xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh (CSSXKD):

- Thực hiện xét nghiệm sàng lọc đối với tất cả các trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid-19 như ho, sốt, khó thở,… hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan.

- Thực hiện xét nghiệm định kỳ cho người lao động:

00 xet nghiem.jpg 

Không thực hiện đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng), hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 06 tháng (nếu có, chỉ khuyến khích, không bắt buộc).

- Kỹ thuật xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR hoặc Test kháng nguyên nhanh.

- Kết quả xét nghiệm phải được báo cáo ngay cho Trung tâm y tế cấp huyện nơi cơ sở sản xuất, kinh doanh đóng chân (Trong khoảng 02 giờ sau khi kết thúc ngày xét nghiệm và báo cáo ngay sau khi có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2).

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh nếu tự xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 thì phải được hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh hoặc Trung tâm Y tế cấp huyện. Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 phải thuộc danh mục đã được cấp số đăng ký lưu hành hoặc cấp giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế. Cơ sở sản xuất, kinh doanh tự chịu trách nhiệm về chất lượng Test kháng nguyên, quy trình và kết quả xét nghiệm. Trung tâm Y tế cấp huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tiến hành xử lý ngay, đúng quy định khi nhận được báo cáo kết quả xét nghiệm có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

3. Lái xe vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, thành phố: Nếu di chuyển từ khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg sang khu vực liền kề đang áp dụng cấp độ nguy cơ dịch bệnh thấp hơn thì việc xét nghiệm phải do cơ sở y tế thực hiện; thời gian xét nghiệm theo đúng quy định tại Công văn số 5753/BYT-MT ngày 19/7/2021 về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hoá./.

Gia Nguyên


09/10/2021 6:00 CHĐã ban hành
Áp dụng các biện pháp phòng dịch đối với người về từ TpHCMÁp dụng các biện pháp phòng dịch đối với người về từ TpHCM

​Kèm văn bản

00 cv 8399.pdf

BBT

07/10/2021 3:00 CHĐã ban hành
Áp dụng thẻ Covid để phòng chống dịch hiệu quảÁp dụng thẻ Covid để phòng chống dịch hiệu quả
Theo Công văn 9230/UBND-VHXH, ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh Long An về triển khai việc sử dụng thẻ Covid trong giai đoạn phục hồi kinh tế trên địa bàn tỉnh, người đáp ứng điều kiện "thẻ xanh" Covid được di chuyển trong phạm vi địa bàn cấp tỉnh, trừ các địa bàn đang áp dụng biện pháp hạn chế sự di chuyển để phòng, chống dịch bệnh. Người đáp ứng điều kiện "thẻ vàng" Covid được di chuyển trong phạm vi địa bàn cấp huyện, trừ các địa bàn đang áp dụng biện pháp hạn chế sự di chuyển.

Sau hơn 1 tuần áp dụng, việc triển khai thẻ Covid thay giấy đi đường phát huy được hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho những người đã tiêm vắc-xin tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xã hội,... nhưng vẫn bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Đồng thời còn giúp các lực lượng chức năng dễ dàng thực hiện công tác phân luồng, kiểm soát người đi đường trong thời gian thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg; ngoài ra còn giúp người dân thấy được lợi ích khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cũng như có sự tiện lợi hơn khi ra ngoài đi chợ, đi làm, khám, chữa bệnh,...

Thẻ Covid được sử dụng dưới dạng điện tử của ứng dụng Bluezone hoặc Sổ sức khỏe điện tử được cài đặt trực tiếp trên điện thoại thông minh hoặc trên Cổng thông tin tiêm chủng Covid-19. Tuy nhiên, đối với những trường hợp không dùng điện thoại thông minh thì người dân có thể xuất trình giấy tờ tùy thân cùng xác nhận đã được tiêm 2 mũi vắc-xin.

Khi áp dụng thẻ Covid, người dân ý thức được tầm quan trọng của việc tiêm vắc-xin, tham gia đầy đủ công tác tiêm phòng khi đến lượt nhằm bảo đảm quyền lợi bản thân cũng như an toàn phòng dịch cho cộng đồng. Tại các chốt kiểm soát, với những trường hợp muốn lưu thông qua chốt nhưng chưa đủ điều kiện thì lực lượng sẽ giải thích để người dân hiểu và chấp hành. Khi có việc cấp thiết cần phải đi liên huyện mà chưa đủ điều kiện có "thẻ xanh" thì cần có xác nhận của địa phương cũng như các yêu cầu cần thiết khác, lực lượng chức năng sẽ xem xét, linh động giải quyết, tuy nhiên đều phải theo đúng quy định và bảo đảm an toàn phòng dịch là trên hết.

Mặc dù hiện nay được nới lỏng giãn cách nhưng nguy cơ dịch bệnh còn tiềm ẩn. Do đó, các lực lượng phải bảo đảm tuần tra xuyên suốt nhằm nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, bảo đảm người dân chấp hành đúng quy định, nhất là thực hiện nghiêm quy định khi đi liên huyện, góp phần bảo đảm công tác phòng, chống dịch hiệu quả.

Để bảo vệ thành quả chống dịch, giữ vững "vùng xanh", các địa phương trong tỉnh vẫn duy trì các chốt liên huyện, liên tỉnh. Trước kế hoạch tái sản xuất sau đại dịch Covid-19, việc triển khai, thực hiện thẻ Covid là việc làm tất yếu trong thời điểm này. Bởi, đây không chỉ là điều kiện để người dân nâng cao ý thức, chủ động đi tiêm ngừa vắc-xin phòng Covid-19 mà còn là cơ sở để chính quyền các cấp có thể phân luồng và khống chế dịch bệnh một cách hiệu quả, sớm đạt mục tiêu cuộc sống "bình thường mới" cho người dân./.

Gia Khánh


05/10/2021 1:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang