Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 224085
Thông tin chỉ đạo điều hành
Đức Huệ đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone
Thứ 3, Ngày 18/08/2020, 23:00 | Ban biên tập
Thực hiện Công văn số 4559/UBND-VHXH ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone; Công văn 1610/STTTT-BCTT ngày 31/7/2020 về việc phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19.

UBND huyện Đức Huệ đã có Công văn số 2577/UBND-VHTT ngày 10/8/2020 về việc tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone và đăng, phát các tài liệu tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, đến nay tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công trên địa bàn huyện chỉ đạt 71,67% người cài đặt ứng dụng (840/1172 người), tỷ lệ người dân trên địa bàn huyện chỉ đạt 8,3% (5658/66219 người).

Ngày 17/8/2020, UBND tỉnh Long An có Công văn số 4937/UBND-VHXH về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa bàn tỉnh.

Để tăng số lượng người dùng Bluezone trên địa bàn huyện, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tập trung thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 2577/UBND-VHTT ngày 10/8/2020 về việc tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone và đăng, phát các tài liệu tuyên truyền về phòng, chống dịch COVID-19.

Khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện việc tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn cài đặt ứng dụng Bluezone. UBND các xã, thị trấn phải huy động toàn thể hệ thống chính trị vào cuộc theo phương châm đi đến nhà của từng người dân để hướng dẫn tất cả người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt ứng dụng Bluezone. Đảm bảo đến ngày 21/8/2020 đạt tối thiểu 60% người dùng điện thoại thông minh trên địa bàn được cài ứng dụng Bluezone.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông trước 15 giờ 00 hàng ngày, đồng gửi UBND huyện để nắm biết, chỉ đạo.

* Thông tin chỉ tiết về ứng dụng Blueezone được đăng tải tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn.    

* Tài liệu để các cơ quan đơn vị sử dụng truyền thông vê ứng dụng Bluezone được đăng tải tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn/tailieu.

Theo chỉ đạo trên, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc, khẩn trương thực hiện. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi, tham mưu UBND huyện phê bình, nhắc nhở những cơ quan, đơn vị đạt kết quả thấp hoặc không nghiêm túc thực hiện./.

 

Ban biên tập


Lượt người xem:   13
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​