Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 218263
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thực hiện cách ly Y tế để phòng, chống dịch Covid 19
Thứ 4, Ngày 29/07/2020, 22:00 | Ban biên tập
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Long An tại Công văn số 4425/UBND-VHXH ngày 28/7/2020 về việc thực hiện cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid 19; ngày 28/7/2020, UBND huyện Đức Huệ ban hành công văn số 2374 V/v thực hiện cách ly y tế để phòng chống dịch Covid-19. Theo đó UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện, UBND các xã thị trấn thực hiện nghiêm các nội dung sau:

1. Yêu cầu tất cả các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân từ Đà Nẵng về Đức Huệ từ sau ngày 18/7/2020 phải đến cơ sở y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế,

2. Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19:

2.1. Đối với tất cả cán bộ, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan nhà nước: ngay sau khi thực hiện khai báo y tế phải thực hiện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế, trong đó kinh phí thực hiện xét nghiệm được đảm bảo theo nguyên tắc sau:

- Đối với cán bộ, viên chức, người lao động được cơ quan, đơn vị cử đi công tác thì cơ quan, đơn vị cử di công tác chịu trách nhiệm chi trả chi phí xét

nghiệm;

- Đối với cán bộ, viên chức, người lao động đi tham quan, du lịch hoặc thăm thân nhân trở về (không được cơ quan, đơn vị cử đi công tác), thì cán bộ, viên chức, người lao động chịu trách nhiệm tự chi trả chi phí xét nghiệm theo quy định;

2.2. Đối với người lao động thuộc các cơ quan, doanh nghiệp và người dân: Căn cứ thông tin, dữ liệu khai báo y tế do người khai báo cung cấp, Trung tâm Y tế huyện báo cáo Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh) các trường hợp có nghi vẫn thực hiện ngay việc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

3. Cách ly y tế

Ngay sau khi thực hiện khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 (nếu có), người từ Đà Nẵng về Đức Huệ từ sau ngày 18/7/2020 phải thực hiện tự cách y tế tại nhà trong vòng 14 ngày; quá trình cách ly y tế tại nhà, nếu có triệu chứng bất thường (như sốt, ho, khó thở) phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và được tư vấn các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

4. Giao nhiệm vụ trung tâm Y tế huyện

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn và doanh nghiệp trên địa bàn huyện khẩn trương rà soát, tổng hợp danh sách các trường hợp từ Đà Nẵng về Long An từ sau ngày 18/7/2020, báo cáo UBND tỉnh chậm nhất 11 giờ ngày 28/7/2020 (có phân tích thông tin dịch tễ và đề xuất cụ thể).

Nhận được Công văn này, UBND huyện đề nghị các đơn vị trên khẩn trương tổ chức thực hiện./.

Ban biên tập


Lượt người xem:   38
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​