Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 300937
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
//Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 18/01/2022//Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 18/01/2022

covid ngay 18-1.jpg

BBT

18/01/2022 5:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 17/01/2022Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 17/01/2022

covid 17-1.jpg

BBT

17/01/2022 6:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 16/01/2022Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 16/01/2022

covid 16-1.jpg

BBT

16/01/2022 5:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 15/01/2022Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 15/01/2022

covid 15-1.jpg

BBT

15/01/2022 5:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 14/01/2022Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 14/01/2022

covid 14-1.jpg

BBT

14/01/2022 12:00 SAĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 13/01/2022Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 13/01/2022

covid 13-1-2022.jpg

BBT

13/01/2022 5:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 12/01/2022Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 12/01/2022

covid 12-1.jpg

BBT

12/01/2022 5:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 11/01/2022Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 11/01/2022

covid 11-1.jpg

BBT

11/01/2022 5:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 10/01/2022Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 10/01/2022

covid 10-1.jpg

BBT

10/01/2022 5:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 09/01/2022Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 09/01/2022

covid 9-1.jpg

BBT

09/01/2022 5:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 08/01/2022Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 08/01/2022

covid 8-1.jpg

BBT

08/01/2022 5:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 07/01/2022Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 07/01/2022

covid 7-1.jpg

BBT

07/01/2022 5:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 06/01/2022Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 06/01/2022

covid 6-1.jpg

BBT

06/01/2022 5:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 05/01/2022Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 05/01/2022

covid 5-1.jpg

BBT

05/01/2022 5:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 04/01/2022Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 04/01/2022

covid 4-1.jpg

BBT

04/01/2022 5:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 03/01/2022Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 03/01/2022

cap nhat covid 3-1.jpg

BBT

03/01/2022 5:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 02/01/2022Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 02/01/2022

cap nhat covid 2-1.jpg

BBT

02/01/2022 5:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 01/01/2022Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 01/01/2022

cap nhat covid 1-1.jpg

BBT

01/01/2022 5:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 31/12/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 31/12/2021

cap nhat covid 31-12.jpg

BBT

31/12/2021 5:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 30/12/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 30/12/2021

cap nhat covid 30-12.jpg

BBT

30/12/2021 5:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 29/12/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 29/12/2021

cap nhat covid 29-12.jpg

BBT

29/12/2021 5:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 28/12/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 28/12/2021

cap nhat covid ngay 28-12.jpg

BBT

28/12/2021 6:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 27/12/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 27/12/2021


cap nhat covid ngay 27-12.jpgBBT

27/12/2021 5:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 26/12/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 26/12/2021

cap nhat covid ngay 26-12.jpg

BBT

26/12/2021 6:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 25/12/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 25/12/2021

cap nhat covid ngay 25-12.jpg

BBT

25/12/2021 5:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 24/12/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 24/12/2021

cap nhat covid ngay 24-12.jpg

BBT

24/12/2021 6:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 23/12/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 23/12/2021

cap nhat covid ngay 23-12.jpg

BBT

23/12/2021 6:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 22/12/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 22/12/2021

cap nhat covid ngay 22-12.jpg

BBT

22/12/2021 6:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 21/12/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 21/12/2021

cap nhat covid ngay 21-12.jpg

BBT

21/12/2021 6:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 20/12/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 20/12/2021

cap nhat covid ngay 20-12.jpg

BBT

20/12/2021 6:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang