Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 224399
 
Thông tin cần biết - Tài liệu họp, hội nghị
 
​du thao bao cao thang 8 nam 2017.doc 
 
​Chỉ tiêu KT- XH- MT nam 2018.xlsKế hoạch đầu tư năm 2018Kèm theo KH PTKTXH năm 2018.xlsCác chỉ tiêu xây dựng KH năm 2018.docxKH phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.docx 
 
​bao cao thang 7 nam 2017.doc 
 
​bao cao 6 thang dau nam 2017.2.doc 
 
​danh muc dau tu NTM 2016-2020.xlsSO TIEU CHI DAT DEN CUOI 2016.docCopy of KH dau tu trung han NTM gui UB huyen.xlsSO TIEU CHI DAT DEN Tháng 5 - 2017-1.doctờ trình HĐND xây dựng NTM 2017-2020 chinh thuc.docKẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH GIAI ĐOẠN 2016-2020 thông qua HĐND chính thức.docBiểu 2016 - 2020 trình HĐND chính thức.xlsKế hoạch đầu tư giai đoạn 2018-2020 28Bảng chỉnh lại ngày 02-7-1729.xlsKH- DM... 
 
​ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH GIAI ĐOẠN 2018-2020.docBiểu 2018 - 2020 dieu chinh KH 5 nam.xlsBiểu 2018-2020 danh mục công trình.xls 
 
​6 THANG DAU NAM 2017.docBc 6 tháng đầu năm.doc 
 
​bao cao 6 thang dau nam 2017 bo sung.docKIEM DIEM CONG TAC CHI DAO DIEU HANH 6 thang dau nam 2017.1.doc 
 
bao cao thang 4 nam 2017 ​(1).doc 
 
​Tài liệu họp quý I/2017​thong bao hop giao ban thang 02 nam 2017.docbao cao quy 1.2017.doc 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
test Newtest
aaa
30/10/2020 3:00 CHĐã ban hành
Tài liệu họp UBND huyện thông qua báo cáo kiểm điểm trách nhiệm, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch tích hợp, KHXDCB 2021 và trung hạn giai đoạn 2021-2025Tài liệu họp UBND huyện thông qua báo cáo kiểm điểm trách nhiệm, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch tích hợp, KHXDCB 2021 và trung hạn giai đoạn 2021-2025
29/10/2020 12:00 CHĐã ban hành
Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá Nhà làm việc và Hội trường cũ Huyện ủyQuyết định phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá Nhà làm việc và Hội trường cũ Huyện ủy

Dau gia.pdf


Ban biên tập

22/09/2020 1:00 CHĐã ban hành
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Đức HuệCông bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Đức Huệ
Ngày 14/7/2020, UBND huyện Đức Huệ ban hành Quyết định số 2293/QĐ-UBND Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của huyện Đức Huệ
15/07/2020 4:00 CHĐã ban hành
Báo cáo Phòng NN&PTNT 6 tháng đầu năm 2020Báo cáo Phòng NN&PTNT 6 tháng đầu năm 2020
08/06/2020 10:00 SAĐã ban hành
Tài liệu Sơ kết sản xuất cây trồng vụ Đông xuân 2019 - 2020Tài liệu Sơ kết sản xuất cây trồng vụ Đông xuân 2019 - 2020
28/04/2020 3:00 CHĐã ban hành
TÀI LIỆU HỌP TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG TÁC PCPNN (NGÀY 09/3/2020)TÀI LIỆU HỌP TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG TÁC PCPNN (NGÀY 09/3/2020)
05/03/2020 4:00 CHĐã ban hành
BC Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13BC Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13
BC Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13
03/02/2020 3:00 CHĐã ban hành
Nghị quyết kỳ họp thứ 13 lên trang TTĐT huyệnNghị quyết kỳ họp thứ 13 lên trang TTĐT huyện
25/12/2019 1:00 CHĐã ban hành
Tài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XITài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI
20/12/2019 11:00 SAĐã ban hành
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 13, HĐND HUYỆN KHÓA XITÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 13, HĐND HUYỆN KHÓA XI
03/12/2019 11:00 SAĐã ban hành
Tài liệu họp lệ kỳ UBND tháng tháng 11Tài liệu họp lệ kỳ UBND tháng tháng 11
12/11/2019 12:00 CHĐã ban hành
Tài liệu TXCT trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XITài liệu TXCT trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI
08/11/2019 11:00 SAĐã ban hành
tài liệu họp giao ban UBND huyện ngày 16/10/2019tài liệu họp giao ban UBND huyện ngày 16/10/2019
15/10/2019 3:00 CHĐã ban hành
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)
05/09/2019 12:00 CHĐã ban hành
tài liệu họp giao ban UBND huyện, ngày 27/8/2019tài liệu họp giao ban UBND huyện, ngày 27/8/2019
26/08/2019 8:00 SAĐã ban hành
tài liệu họp giao ban tháng 7 của UBND huyệntài liệu họp giao ban tháng 7 của UBND huyện
22/07/2019 4:00 CHĐã ban hành
tài liệu họp giao ban UBND huyệntài liệu họp giao ban UBND huyện
24/05/2019 10:00 SAĐã ban hành
tài liệu Họp thống nhất dự kiến thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp lần thứ 11 9 kỳ họp lệ giữa năm 2019) HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021tài liệu Họp thống nhất dự kiến thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp lần thứ 11 9 kỳ họp lệ giữa năm 2019) HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
03/05/2019 3:00 CHĐã ban hành
Tài liệu họp UBND huyện ngày 17/4/2019 (cập nhật vào lúc 16 giờ 20 phút)Tài liệu họp UBND huyện ngày 17/4/2019 (cập nhật vào lúc 16 giờ 20 phút)
16/04/2019 2:00 CHĐã ban hành
Tài liệu họp lệ kỳ tháng 2 của UBND huyệnTài liệu họp lệ kỳ tháng 2 của UBND huyện
07/03/2019 4:00 CHĐã ban hành
BÁO CÁO Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 01 và Chương trình công tác tháng 02 năm 2019BÁO CÁO Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 01 và Chương trình công tác tháng 02 năm 2019
01/02/2019 10:00 SAĐã ban hành
Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 11 năm 2018Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 11 năm 2018
21/11/2018 4:00 CHĐã ban hành
Tài liệu tiếp xúc cử tri và họp Tổ trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XITài liệu tiếp xúc cử tri và họp Tổ trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XI
15/11/2018 10:00 SAĐã ban hành
Tài liệu họp giao ban tháng 10 năm 2018 Tài liệu họp giao ban tháng 10 năm 2018
12/11/2018 2:00 CHĐã ban hành
Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 10 năm 2018Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 10 năm 2018

70 tcd.pdf

24/10/2018 12:00 CHĐã ban hành
Tài liệu họp giao ban 9 tháng năm 2018Tài liệu họp giao ban 9 tháng năm 2018
22/10/2018 8:00 SAĐã ban hành
Tài liệu hướng dẫn tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp lệ cuối năm 2018Tài liệu hướng dẫn tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp lệ cuối năm 2018
12/10/2018 4:00 CHĐã ban hành
Tài liệu họp Họp đóng góp báo cáo kết quả giám sát ngày (24/9/2018)Tài liệu họp Họp đóng góp báo cáo kết quả giám sát ngày (24/9/2018)
21/09/2018 11:00 SAĐã ban hành
Tài liệu họp lệ kỳ UBND huyện Đức Huệ tháng 8/2018 (bổ sung)Tài liệu họp lệ kỳ UBND huyện Đức Huệ tháng 8/2018 (bổ sung)
04/09/2018 5:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​