Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 171834
 
Thông tin cần biết - Tài liệu họp, hội nghị
 
​[TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 13]_BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA TTHĐND HUYỆN TRÌNH TẠI KỲ HỌP.rar 
 
​BÁO CÁO KT-XH NĂM 2019 (ĐẾN T 11).docNghị quyết về kế hoạch vốn XDCB năm 2020 (Nguồn vốn Ngân sách huyện năm 2020).docKế hoạch xây dựng cơ bản năm 2020 HỌP GIAO BAN.xlsNghị quyết về BỔ SUNG kế hoạch DMCT_XDCB năm 2020 (Nguồn vốn Ngân sách huyện năm 2020).doc 
 
​Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2020 (VỐN HUYỆN) LẦN 4 NGÀY 13_10_19 (Giử UB Họp HU ngày 16_10_19).xls 
 
​BCThamtra1.pdfBCThamtra2.pdf174_kemtheo1.pdf174_kemtheo2.pdf174_kemtheo3.pdf174_kemtheo.pdf174TTr.pdf184TTr.pdf173TTr.pdfDự_thảo_NQ.H.DUCHUE_ĐC__BSQHSDĐ_kỳ_họp_12_K_XI_(BHH__MTB).docNghị quyết về điều chỉnh năm 2019.docNghị quyết điều chỉnh bổ DMCT vốn năm 2019.docDOC090419-09042019221315.pdf 
 
​BÁO CÁO KT-XH THÁNG 8.docKH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 2020.docChỉ tiêu KT- XH- MT nam 2020.xls 
 
​BÁO_CÁO_KT_XH_THÁNG_7.doc 
 
​BC KT-XH SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2019.doc 
 
​Công văn 496.pdfBC 101.pdfBC 28.pdfbc 299.pdfBC 99.pdfCHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP QUÝ I NĂM 2019.N.docxdự thảo BC nhiệm vụ UBND huyện giao quý 1 năm 2019.docx 
 
Bao cao thang 2-2019.docxCHƯƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP THÁNG 02 NĂM 2019.docx 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 13, HĐND HUYỆN KHÓA XITÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 13, HĐND HUYỆN KHÓA XI
03/12/2019 11:00 SAĐã ban hành
Tài liệu họp lệ kỳ UBND tháng tháng 11Tài liệu họp lệ kỳ UBND tháng tháng 11
12/11/2019 12:00 CHĐã ban hành
Tài liệu TXCT trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XITài liệu TXCT trước kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa XI
08/11/2019 11:00 SAĐã ban hành
tài liệu họp giao ban UBND huyện ngày 16/10/2019tài liệu họp giao ban UBND huyện ngày 16/10/2019
15/10/2019 3:00 CHĐã ban hành
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)
05/09/2019 12:00 CHĐã ban hành
tài liệu họp giao ban UBND huyện, ngày 27/8/2019tài liệu họp giao ban UBND huyện, ngày 27/8/2019
26/08/2019 8:00 SAĐã ban hành
tài liệu họp giao ban tháng 7 của UBND huyệntài liệu họp giao ban tháng 7 của UBND huyện
22/07/2019 4:00 CHĐã ban hành
tài liệu họp giao ban UBND huyệntài liệu họp giao ban UBND huyện
24/05/2019 10:00 SAĐã ban hành
tài liệu Họp thống nhất dự kiến thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp lần thứ 11 9 kỳ họp lệ giữa năm 2019) HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021tài liệu Họp thống nhất dự kiến thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp lần thứ 11 9 kỳ họp lệ giữa năm 2019) HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
03/05/2019 3:00 CHĐã ban hành
Tài liệu họp UBND huyện ngày 17/4/2019 (cập nhật vào lúc 16 giờ 20 phút)Tài liệu họp UBND huyện ngày 17/4/2019 (cập nhật vào lúc 16 giờ 20 phút)
16/04/2019 2:00 CHĐã ban hành
Tài liệu họp lệ kỳ tháng 2 của UBND huyệnTài liệu họp lệ kỳ tháng 2 của UBND huyện
07/03/2019 4:00 CHĐã ban hành
BÁO CÁO Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 01 và Chương trình công tác tháng 02 năm 2019BÁO CÁO Tình hình thực hiện kinh tế - xã hội tháng 01 và Chương trình công tác tháng 02 năm 2019
01/02/2019 10:00 SAĐã ban hành
Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 11 năm 2018Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 11 năm 2018
21/11/2018 4:00 CHĐã ban hành
Tài liệu tiếp xúc cử tri và họp Tổ trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XITài liệu tiếp xúc cử tri và họp Tổ trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XI
15/11/2018 10:00 SAĐã ban hành
Tài liệu họp giao ban tháng 10 năm 2018 Tài liệu họp giao ban tháng 10 năm 2018
12/11/2018 2:00 CHĐã ban hành
Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 10 năm 2018Báo cáo kết quả thực hiện công tác tiếp công dân tháng 10 năm 2018

70 tcd.pdf

24/10/2018 12:00 CHĐã ban hành
Tài liệu họp giao ban 9 tháng năm 2018Tài liệu họp giao ban 9 tháng năm 2018
22/10/2018 8:00 SAĐã ban hành
Tài liệu hướng dẫn tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp lệ cuối năm 2018Tài liệu hướng dẫn tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp lệ cuối năm 2018
12/10/2018 4:00 CHĐã ban hành
Tài liệu họp Họp đóng góp báo cáo kết quả giám sát ngày (24/9/2018)Tài liệu họp Họp đóng góp báo cáo kết quả giám sát ngày (24/9/2018)
21/09/2018 11:00 SAĐã ban hành
Tài liệu họp lệ kỳ UBND huyện Đức Huệ tháng 8/2018 (bổ sung)Tài liệu họp lệ kỳ UBND huyện Đức Huệ tháng 8/2018 (bổ sung)
04/09/2018 5:00 CHĐã ban hành
tài liệu họp giao ban tháng 7 (bổ sung)tài liệu họp giao ban tháng 7 (bổ sung)
02/08/2018 4:00 CHĐã ban hành
Tài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XITài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI
03/07/2018 4:00 CHĐã ban hành
Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI (Bổ Sung)Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI (Bổ Sung)
Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI
04/06/2018 9:00 SAĐã ban hành
Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XI
22/05/2018 4:00 CHĐã ban hành
tài liệu họp giao ban UBND huyện quý Itài liệu họp giao ban UBND huyện quý I
13/04/2018 9:00 SAĐã ban hành
Lịch tiếp công dân quý II năm 2018 của TTHĐND huyện và đại biểu HĐND huyện khóa XILịch tiếp công dân quý II năm 2018 của TTHĐND huyện và đại biểu HĐND huyện khóa XI
03/04/2018 11:00 SAĐã ban hành
Tài liệu họp triển khai công tác thi đua khen thưởng hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-2021Tài liệu họp triển khai công tác thi đua khen thưởng hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016-2021
20/03/2018 9:00 SAĐã ban hành
Báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XI và Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIBáo cáo tổng hợp ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XI và Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XI
16/01/2018 2:00 CHĐã ban hành
Thường trực HĐND huyện Đức Huệ họp đánh giá kết quả tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIThường trực HĐND huyện Đức Huệ họp đánh giá kết quả tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XI
​Chiều ngày 08/01/2018, Thường trực HĐND huyện tiến hành họp đánh giá kết quả tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XI dưới sự chủ trì của ông Lê Văn Nam – Chủ tịch HĐND huyện.

Tham gia phiên họp có sự tham gia của đồng chí Phạm Văn Trấn – Bí thư Huyện ủy, các thành viên trong Thường trực HĐND huyện, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực UB MTTQVN huyện, hai Ban HĐND huyện, Ban lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND,  lãnh đạo các ngành Tòa án, Viện kiểm sát, Chi cục THADS huyện.

hdnd.jpg

Ảnh: Ông Nguyễn Nam Văn – PCT. HĐND huyện phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã có nhiều ý kiến  đóng góp thẳng thắn đối với Thường trực HĐND huyện, Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan liên quan, ghi nhận những mặt đạt được cần phát huy trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cuộc họp cũng nhìn nhận mặt những tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân và đưa ra hướng khắc phục để công tác tổ chức kỳ họp HĐND huyện ngày một tốt hơn.

Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Đức Huệ khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra thành công sau hai ngày làm việc (từ ngày 26/12/2017 đến ngày 27/12/2017). HĐND huyện đã thông qua 5 nghị quyết quan trọng về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018; phân bổ thu chi ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2018; kế hoạch tổ chức các kỳ họp lệ năm 2018 của HĐND huyện.

HOÀI THÂM

09/01/2018 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XIThông báo kết quả kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XI
03/01/2018 10:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​