Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 279028
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 18/10/2021NewCập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 18/10/2021

cap nhat covid ngay 18-10.jpg

BBT

18/10/2021 6:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 17/10/2021NewCập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 17/10/2021

cap nhat covid ngay 17-10.jpg

BBT

17/10/2021 6:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 16/10/2021NewCập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 16/10/2021

cap nhat covid ngay 16-10.jpg

BBT

16/10/2021 6:00 CHĐã ban hành
Lịch tiêm vắc xin mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 ngày 17 và 18/10/2021NewLịch tiêm vắc xin mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 ngày 17 và 18/10/2021

lich tiem 17-10.jpg

lich tiem 18-10.jpg

BBT

16/10/2021 1:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 15/10/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 15/10/2021

cap nhat covid ngay 15-10.jpg

BBT

15/10/2021 6:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 14/10/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 14/10/2021

cap nhat covid ngay 14-10.jpg

BBT

14/10/2021 6:00 CHĐã ban hành
Lịch tiêm vắc xin mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 ngày 15/10/2021Lịch tiêm vắc xin mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 ngày 15/10/2021

lich tiem 15-10.jpg

14/10/2021 6:00 SAĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 13/10/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 13/10/2021

cap nhat covid ngay 13-10.png

BBT

13/10/2021 6:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 12/10/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 12/10/2021

cap nhat covid ngay 12-10.jpg

BBT

12/10/2021 6:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 11/10/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 11/10/2021

cap nhat covid ngay 11-10.jpg

BBT

11/10/2021 6:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 10/10/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 10/10/2021

cap nhat covid ngay 10-10.jpg

BBT

10/10/2021 6:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 09/10/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 09/10/2021

cap nhat covid ngay 9-10.jpg

BBT

09/10/2021 6:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 08/10/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 08/10/2021

cap nhat covid ngay 8-10.jpg

BBT

08/10/2021 6:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ và tỉnh Long An ngày 07/10/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ và tỉnh Long An ngày 07/10/2021

7.10 cap nhat covid tinh.jpg

cap nhat covid ngay 7-10.png

BBT

07/10/2021 6:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 06/10/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 06/10/2021

cap nhat covid ngày 6.10.2021.gif

BBT

06/10/2021 6:00 CHĐã ban hành
Phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạngPhim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng
Đứng trước tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, nhiều người phải sử dụng mạng để làm việc, học tập,... nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể bị lộ lọt, mất an toàn thông tin từ việc mất cảnh giác.

6-10 Phim ngan tuyen truyen ve ATTT.jpg 

Để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông tin, Cục An toàn thông tin đã phối hợp với các đơn vị liên quan sản xuất 04 tập phim sitcom tuyên truyền các nguy cơ, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho người sử dụng mạng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin tới mọi đối tượng sử dụng mạng. Chi tiết các tập phim được đăng tải trên trang Youtube An toàn không gian mạng, cụ thể như sau:

Tập 1: https://www.youtube.com/watch?v=YRucOqyZhuw

Tập 2: https://www.youtube.com/watch?v=uPC0U_A0pog  

Tập 3: https://www.youtube.com/watch?v=9fLYZhRuLQs  

Tập 4: https://www.youtube.com/watch?v=rcSl_Zq7wCw

 


06/10/2021 9:00 SAĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 05/10/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 05/10/2021

5.10 cap nhat covid tinh.jpg

cap nhat covid ngay 5-10.jpg

BBT

05/10/2021 7:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 04/10/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 04/10/2021

4.10 cap nhat covid tinh.jpg

cap nhat covid ngay 4-10.jpg

BBT

04/10/2021 7:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 03/10/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 03/10/2021

3.10 cap nhat covid tinh.jpg

cap nhat covid 19 ngay 3-10.png

BBT

03/10/2021 7:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 02/10/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 02/10/2021

cap nhat covid ngay 2-10.jpg

BBT

02/10/2021 7:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ và tỉnh Long An ngày 01/10/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ và tỉnh Long An ngày 01/10/2021

1.10 cap nhat covid tinh.jpg

cap nhat covid ngay 1-10.jpg

BBT

01/10/2021 7:00 CHĐã ban hành
Lịch tiêm vắc xin Vero Cell phòng Covid-19 mũi 2 ngày 02 và 03/10/2021Lịch tiêm vắc xin Vero Cell phòng Covid-19 mũi 2 ngày 02 và 03/10/2021

lich tiem 2-10.jpg

lich tiem 3-10.jpg

BBT

01/10/2021 6:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 30/9/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ ngày 30/9/2021

cap nhat covid ngay 30-9.jpg

BBT

30/09/2021 7:00 CHĐã ban hành
Lịch tiêm vắc xin VeroCell mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian (ngày 01/10/2021)Lịch tiêm vắc xin VeroCell mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ thời gian (ngày 01/10/2021)

lich tiem 1-10.jpg

BBT

30/09/2021 8:00 SAĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ và tỉnh Long An ngày 29/9/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ và tỉnh Long An ngày 29/9/2021

29.9 cap nhat covid tinh.jpg

cap nhat covid ngay 29-9.jpg

BBT

29/09/2021 7:00 CHĐã ban hành
Lịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 ngày 29/9/2021Lịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2 ngày 29/9/2021

lich tiem 29-9.jpg

28/09/2021 7:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ và tỉnh Long An ngày 28/9/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ và tỉnh Long An ngày 28/9/2021

28.9 cap nhat covid tinh.jpg

cap nhat covid ngay 28-9.jpg

BBT

28/09/2021 7:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ và tỉnh Long An ngày 27/9/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ và tỉnh Long An ngày 27/9/2021

27.9 cap nhat covid tinh.jpg

cap nhat covid ngay 27-9.jpg

BBT

27/09/2021 7:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ và tỉnh Long An ngày 26/9/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ và tỉnh Long An ngày 26/9/2021

26.9 cap nhat covid tinh.jpg

cap nhat covid ngay 26-9.png

BBT

26/09/2021 7:00 CHĐã ban hành
Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ và tỉnh Long An ngày 25/9/2021Cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Đức Huệ và tỉnh Long An ngày 25/9/2021

25.9 cap nhat covid tinh.jpg

cap nhat covid ngay 25-9.jpg

BBT

25/09/2021 7:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang