Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 258677
 
Thông tin cần biết - Hội đồng nhân dân
 
BC Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 13 
 
​NQ KỲ HỌP THỨ 13.rar 
 
​TÀI LIỆU TXCT SAU KỲ HỌP THỨ 13.rar 
 
​[TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 13]_BÁO CÁO, TỜ TRÌNH CỦA TTHĐND HUYỆN TRÌNH TẠI KỲ HỌP.rar 
 
​TXCT.rarBC_TIEN_DO_Y_KIEN_CỬ_TRI_TRƯỚC_KH_11_(TXCT).doc.signed.pdfbcub_giaitrinhsau11.docx.signed.pdfKẾT_QUẢ_THỰC_HIỆN_KL_31_(2).docx.signed.pdfBC_TĐ_Ý_KIẾN_CỬ_TRI__SAU_KH10_(TXCT_THÁNG_11_NĂM_2019).docx.signed.pdfbcttttt.pdfBC_TĐ_THYK__TRƯỚC__KH__10_(TXCT_T11_năm_2019).doc.signed.pdf 
 
​BCThamtra1.pdfBCThamtra2.pdf174_kemtheo1.pdf174_kemtheo2.pdf174_kemtheo3.pdf174_kemtheo.pdf174TTr.pdf184TTr.pdf173TTr.pdfDự_thảo_NQ.H.DUCHUE_ĐC__BSQHSDĐ_kỳ_họp_12_K_XI_(BHH__MTB).docNghị quyết về điều chỉnh năm 2019.docNghị quyết điều chỉnh bổ DMCT vốn năm 2019.docDOC090419-09042019221315.pdf 
 
​Báo_cáo_kết_quả_thực_hiện_Kết_luận_số_17_HĐND.docx.signed.pdfBáo_cáo_theo_yêu_cầu_của_KL_06.docx.signed.pdfBáo_cáo_theo_yêu_cầu_của_KL_09.docx.signed.pdf 
 
​cv85hd11102018.pdf85_2014_QH13_259787.pdf20181010075739_20181010071814_321_HD_UBTVQH14.PDF20181010075739_20181010071814_322_UBTVQH14_CTĐB.PDF 
 
​KHHD14_0272018.pdf168_bc.pdfKH_TXCT_TODAIBIEU_sauk8.docBIEUMAUTXCT.pdfBC_TXCT_TODAIBIEU_doc_sauk8.doctb28_2962018.pdftbhd27_2962018.pdf 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông tin Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm Nghị quyết số 91/NQ-UBBC ngày 27/4/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An.
12/05/2021 3:00 CHĐã ban hành
NQ của HĐND huyện Đức Huệ v/v phê duyệt phương án sử dụng số tăng thu...NQ của HĐND huyện Đức Huệ v/v phê duyệt phương án sử dụng số tăng thu...

​Kèm văn bản

NQ 127 HĐND.pdf

30/04/2021 9:00 CHĐã ban hành
BC tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020BC tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020
22/04/2021 9:00 CHĐã ban hành
Quyết định về việc thu hồi đất do hiến đất mở rộng bờ kênh KT 2Quyết định về việc thu hồi đất do hiến đất mở rộng bờ kênh KT 2

​Kèm 7 quyết định

07 Quyet dinh.zip

19/04/2021 10:00 CHĐã ban hành
Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 của huyện Đức HuệCông bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2021 của huyện Đức Huệ
08/04/2021 10:00 CHĐã ban hành
TB Về việc thu hồi đất do hiến đất mở rộng kênh làm bờ kênh đường Tập đoàn 13TB Về việc thu hồi đất do hiến đất mở rộng kênh làm bờ kênh đường Tập đoàn 13
23/03/2021 1:00 SAĐã ban hành
Đức Huệ tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng về kết quả xây dựng Nông thôn mới xã Bình Hòa NamĐức Huệ tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng về kết quả xây dựng Nông thôn mới xã Bình Hòa Nam
17/03/2021 1:00 SAĐã ban hành
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

anh 1.jpg

anh 2 222.jpg

16/03/2021 1:00 CHĐã ban hành
TB về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026TB về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

​Kèm văn bản

17_TB-NV_04-03-2021_TB nộp hồ sơ.signed.pdf

Ban biên tập

05/03/2021 10:00 SAĐã ban hành
TB việc thu hồi đất do hiến đất mở rộng đường 838- Cống kênh 26TB việc thu hồi đất do hiến đất mở rộng đường 838- Cống kênh 26

​Kèm văn bản

11 QD phong TNMT.zip

Ban biên tập

05/03/2021 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
02/03/2021 10:00 SAĐã ban hành
QĐ Về việc thu hồi đất do hiến đất mở rộng kênh làm bờ kênh đường 3-4-6QĐ Về việc thu hồi đất do hiến đất mở rộng kênh làm bờ kênh đường 3-4-6

​Kèm 10 quyết định

10 QD thu hoi đất.zip

Ban biên tập

02/03/2021 10:00 SAĐã ban hành
TB Về việc thu hồi đất công trình đường tỉnh Giồng Nhỏ - Kênh Mỹ BìnhTB Về việc thu hồi đất công trình đường tỉnh Giồng Nhỏ - Kênh Mỹ Bình
24/02/2021 10:00 SAĐã ban hành
Quyết định về việc thu hồi đất công trình đường tỉnh 838BQuyết định về việc thu hồi đất công trình đường tỉnh 838B

​Kèm 4 quyết định 

4 QĐ.zip


03/02/2021 12:00 SAĐã ban hành
Quyết định công khai Dự toán NSNN năm 2021Quyết định công khai Dự toán NSNN năm 2021
26/01/2021 10:00 SAĐã ban hành
Quyết định về việc thu hồi đất công trình kênh Rạch Tràm – Mỹ Bình (đợt 2)Quyết định về việc thu hồi đất công trình kênh Rạch Tràm – Mỹ Bình (đợt 2)

​kèm 10 quyết định

10 QD.zip

23/01/2021 1:00 SAĐã ban hành
Quyết định về việc thu hồi đất công trình đường tỉnh 838BQuyết định về việc thu hồi đất công trình đường tỉnh 838B

​Kém 3 quyết định

13 QĐ.zip

07/01/2021 12:00 SAĐã ban hành
Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển công chức cấp xã năm 2020Thông báo Công nhận kết quả trúng tuyển công chức cấp xã năm 2020
05/01/2021 9:00 SAĐã ban hành
Báo cáo Kết quả  công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp công tác  6 tháng cuối năm 2020Báo cáo Kết quả  công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp công tác  6 tháng cuối năm 2020
30/12/2020 9:00 CHĐã ban hành
Báo cáo Kết quả công  tác Tư pháp năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021Báo cáo Kết quả công  tác Tư pháp năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2021
30/12/2020 9:00 CHĐã ban hành
Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2020Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2020
30/12/2020 9:00 CHĐã ban hành
Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
30/12/2020 9:00 CHĐã ban hành
Quyết định thu hồi đất do mở rộng ĐT 839Quyết định thu hồi đất do mở rộng ĐT 839

​Kèm 13 quyết định 

13 QD thu hoi dat.zip

Ban biên tập

16/12/2020 8:00 CHĐã ban hành
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mua sắm tài sản trang thiết bị cho các đơn vị huyện Đức huệQuyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mua sắm tài sản trang thiết bị cho các đơn vị huyện Đức huệ
16/12/2020 8:00 CHĐã ban hành
Thông báo tuyển dụng công chức xã Bình Hòa Bắc và thị trấn Đông Thành năm 2020Thông báo tuyển dụng công chức xã Bình Hòa Bắc và thị trấn Đông Thành năm 2020
09/12/2020 12:00 SAĐã ban hành
Cảnh báo về tiền giả loại mớiCảnh báo về tiền giả loại mới
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Long An xuất hiện trong lưu thông một số tiền giả loại mới có đặc điểm như sau:

1. Tiền giả Polymer mệnh giá 500.000đ in trên giấy vần seri AN, CE, EX, HZ, OW, RZ, TP, VG, XQ, ZW có đặc điểm nhận dạng tương tự một số loại tiền giả cùng mệnh giá in trên giấy đã được Ngân hàng Nhà nước thông báo gần đây: Hình ảnh, hoa văn không sắc nét; Hình định vị không khớp khít; Yếu tố mực đổi màu (OVI) không có hiệu ứng đổi màu; Mảng ký tự siêu nhỏ chỉ là dải mực nhòe; Các cửa sổ được làm bằng cách khoét thủng nền giấy mỏng trên toàn bộ 2 mặt tờ tiền (HZ, RZ, TP, ZW), một số loại (AN, CE, EX, OW, TP, VG, XQ) có làm giả cụm số mệnh giá trong cửa sổ lớn nhưng không giống tiền thật; Khi soi dưới đèn cực tím: Nền giấy phát quang, seri dọc và ngang không phát quang; Hầu hết các loại tiền không làm giả bóng chìm, dây bảo hiểm (trừ CE làm giả dây bảo hiểm và TP làm giả hình bóng chìm nhưng không nhìn thấy dưới ánh sáng ngược, chỉ nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt trên mặt trước).

Ngoài ra, chưa làm giả các yếu tố bảo an như: Nét in nổi, hình ẩn (DOE) trong cửa sổ nhỏ, IRIODIN và mực không màu phát quang. Riêng tiền giả vần seri EX làm giả nét in nổi bằng cách dùng vật sắc nhọn làm thủng, biến dạng nền giấy tại một số vị trí tương ứng có in nổi trên tiền thật (trừ khu vực hình chân dung và hình ảnh phong cách mặt sau).

2. Tiền giả Polymer mệnh giá 200.000đ in trên giấy vần seri BF, KE có đặc điểm nhận dạng tương tự một số loại tiền giả cùng mệnh giá in trên giấy đã được Ngân hàng Nhà nước thông báo gần đây như: Hình ảnh, hoa văn không sắc nét; Hình định vị không khớp khít; Yếu tố mực đổi màu (OVI) không có hiệu ứng đổi màu; Mảng ký tự siêu nhỏ là những dải mực nhòe; Cửa sổ lớn và nhỏ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy theo hình cửa sổ và phủ lớp nilon mỏng trên toàn bộ hai mặt tờ tiền. Khi soi dưới đèn tia cực tím: Nền giấy phát quang, seri dọc và seri ngang không phát quang. Ngoài ra, chưa làm giả các yếu tố bảo an: Nét in nổi, hình bóng chìm, dây bảo hiểm, hình ẩn (DOE) trong cửa sổ nhỏ, số dập nổi trong cửa sổ lớn, IRIODIN và mực không màu phát quang.

Công an huyện thông báo đến mọi người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, khi phát hiện tiền giả xin liên hệ qua Trực ban Công an huyện (Số điện thoại liên lạc: 02723.854.222).

Gia Nguyên


06/12/2020 12:00 SAĐã ban hành
Quyết định thu hồi đất do hiến đất mở rộng bờ kênh Bến Đò Kháng ChiếnQuyết định thu hồi đất do hiến đất mở rộng bờ kênh Bến Đò Kháng Chiến

​Kèm 16 Quyết định

16 Quyet dinh thu hoi dat.zip

Ban biên tập

27/11/2020 3:00 CHĐã ban hành
Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (phục vụ hội nghị phản biện ngày 19-11-2020)Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (phục vụ hội nghị phản biện ngày 19-11-2020)
18/11/2020 9:00 SAĐã ban hành
Ngân hàng chính sách xã hội triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao độngNgân hàng chính sách xã hội triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động
Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đức Huệ đã tham mưu UBND huyện có văn bản số 3558/UBND-VX ngày 10/11/2020 chỉ đạo các ngành có liên quan tích cực triển khai thực hiện. Qua đó Phòng giao dịch NHCSXH phối hợp cùng Mặt trận tổ quốc, các Tổ chức Chính trị xã hội, Phòng Lao động, thương binh và xã hội, UBND các xã, thị trấn, tích cực thông tin tuyên truyền, rà soát các doanh nghiệp, các cơ sở đóng cửa trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng do dịch Covid -19 thời gian vừa qua để tư vấn, hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn nếu đủ điều kiện vay và có nhu cầu vay.

Những điều kiện vay hiện nay đã được nới lỏng hơn so với quy định cũ để doanh nghiệp dễ tiếp cận hơn, cụ thể:

 1. Đối tượng áp dụng:

Người sử dụng lao động theo quy định tại điểm b, khoản 1 Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (sau đây gọi chung là khách hàng).

2. Điều kiện vay vốn:

- Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

- Có doanh thu quý I năm 2020 giảm từ 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm đề nghị xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019.

3. Mục đích vay vốn: Vốn vay được khách hàng sử dụng để trả lương ngừng việc cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

4. Mức cho vay

- Mức cho vay tối đa 01 tháng của 01 khách hàng = 50% mức lương tối thiểu vùng (x) số người lao động bị ngừng việc có tên trong mẫu 11b (gửi kèm). Mức lương tối thiểu vùng đang áp dụng tại huyện Đức Huệ là 3.430.000đồng/tháng

- Người sử dụng lao động được vay vốn không quá 3 tháng trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

5. Lãi suất cho vay

- Lãi suất trong hạn: 0%/năm (không phần trăm)

- Lãi suất quá hạn: 12%/năm.

6. Thời hạn cho vay: Do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng, kể từ ngày giải ngân món vay đầu tiên.

7. Bảo đảm tiền vay: Khách hàng không phải thực hiện đảm bảo tiền vay

8. Phương thức cho vay: NHCSXH nơi cho vay thực hiện cho vay trực tiếp đến khách hàng.

9. Hồ sơ vay vốn

- Khách hàng tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg.

- Liên hệ Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đức Huệ để được tư vấn.

10. Giải ngân

Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31/01/2021.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0272.3898.434 hoặc 0272.3855.761 để được tư vấn, hướng dẫn./.

Ngân hàng CSXH Đức Huệ

 


12/11/2020 2:00 CHĐã ban hành
Thông báo tuyển dụng bổ sung công chức cấp xã năm 2020Thông báo tuyển dụng bổ sung công chức cấp xã năm 2020
03/11/2020 11:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​