Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 432082
Thông tin cần biết
Thứ 3, Ngày 18/10/2022, 19:00
Đức Huệ phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng
18/10/2022 | Tấn Hữu
Nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng, phát triển đô thị thông minh, phát triển doanh nghiệp công nghệ số trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. UBND huyện triển khai Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Đức Huệ năm 2022.

      Theo kế hoạch, huyện chủ động thực hiện hiệu quả những nội dung như: tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin mạng; Xây dựng các bài viết, bản tin, phóng sự, câu chuyện truyền thanh về chuyển đổi số, chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng để phát trên đài truyền thanh huyện; Xây dựng, duy trì chuyên mục/banner "Chuyển đổi số" trên Cổng thông tin điện tử của huyện; trang thông tin điện tử của cơ quan, địa phương...

      Ngoài ra, nội dung tuyên truyền tập trung vào các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng, phát triển đô thị thông minh, phát triển doanh nghiệp công nghệ số; các hệ thống ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Tuyên truyền rộng rãi, phong phú nhiều nội dung, bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng tuyên truyền, đồng thời đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

      Việc triển khai Kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện nhằm thu hút được sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp để chủ động, tích cực truy cập, tham gia khai thác sử dụng các hệ thống ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến phục vụ cho người dân và doanh nghiệp, góp phần phát huy hiệu quả các hệ thống đã xây dựng, cải thiện xếp hạng các chỉ số chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh, chỉ số chuyển đổi số của doanh nghiệp, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR).

Tấn Hữu


Lượt người xem:   25
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang