Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 243482
 
Thông báo - Thông báo
 
​Kèm 4 quyết định4 QĐ.zip 
 
​aa4131_TB-UBND_31-12-2020_Thong bao danh sach nguoi du kien trung tuyen.signed.pdf4131_TB-UBND_31-12-2020_Danh sach du kien nguoi trung tuyen.signed.pdfDanh sach du kien nguoi trung tuyen.xlsx 
 
​Kèm văn bản4042_QĐ-UBND_QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn thầu công trình mua sắm, trình ký.signed (1).pdfBan biên tập 
 
1. Tự hào về cơ đồ phát triển của đất nướcTrải qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân ta đã lao động cần cù, sáng tạo, xây dựng nên non sông gấm vóc Việt Nam, chiến đấu anh dũng đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc chủ quyền, độc lập và thống nhất Tổ quốc. Mùa Xuân năm 1930, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập mở ra một thời kỳ phát... 
 
Ngày 08/10/2020, đồng chí Hồ Minh Phương-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ký ban hành Công văn số 63-CV/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.  
 
​Kèm 15 Quyết định15 QD thu hoi dat do hien dat lam duong.zipBan biên tập 
 
​Kèm 2 quyết định2 QD thu hoi dat.zipBan biên tập 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Quyết định Về việc thu hồi đất công trình đường tỉnh 838BQuyết định Về việc thu hồi đất công trình đường tỉnh 838B

​Kèm 4 quyết định

4 QĐ.zip

03/02/2021 12:00 SAĐã ban hành
Quyết định về việc thu hồi đất công trình kênh Rạch Tràm – Mỹ Bình (đợt 2)Quyết định về việc thu hồi đất công trình kênh Rạch Tràm – Mỹ Bình (đợt 2)

​kèm 10 quyết định

10 QD.zip

23/01/2021 8:00 SAĐã ban hành
Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
22/01/2021 2:00 CHĐã ban hành
Thông báo dự kiến danh sách người trúng tuyển công chức cấp xã năm 2020Thông báo dự kiến danh sách người trúng tuyển công chức cấp xã năm 2020
05/01/2021 12:00 SAĐã ban hành
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mua sắm tài sản trang thiết bị cho các đơn vị huyện Đức huệQuyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mua sắm tài sản trang thiết bị cho các đơn vị huyện Đức huệ
16/12/2020 8:00 CHĐã ban hành
Cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín, sức mạnh tổng hợp của quốc gia - dân tộc sau gần 35 năm đổi mớiCơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín, sức mạnh tổng hợp của quốc gia - dân tộc sau gần 35 năm đổi mới

hinh nen DCSVN.jpg

1. Tự hào về cơ đồ phát triển của đất nước

Trải qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân ta đã lao động cần cù, sáng tạo, xây dựng nên non sông gấm vóc Việt Nam, chiến đấu anh dũng đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc chủ quyền, độc lập và thống nhất Tổ quốc. Mùa Xuân năm 1930, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập mở ra một thời kỳ phát triển mới trong lịch sử dân tộc. Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vạch ra đường lối cách mạng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra một thời đại mới rực rỡ nhất trong lịch sử quang vinh của dân tộc - thời đại Hồ Chí Minh. Tiếp đến, thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cùng thắng lợi của các cuộc chiến tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và phía Bắc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế đã mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử nước ta - kỷ nguyên độc lập, thống nhất, hòa bình, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tại Đại hội VI (tháng 12/1986), Đảng ta đã khởi xướng công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Công cuộc đổi mới của nước ta trải qua chặng đường gần 35 năm, vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định đường lối đổi mới đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm, đạt được những thành tựu rất quan trọng. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Đặc biệt, năm 2020, nước ta đã đối phó kịp thời, có hiệu quả, hạn chế tối đa những thiệt hại, tổn thất do đại dịch Covid-19 gây ra, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Qua gần 35 năm đổi mới, đất nước có nhiều thay đổi, sức mạnh tổng hợp của quốc gia - dân tộc bao gồm sức mạnh vật chất và tinh thần, sức mạnh của truyền thống và hiện đại, sức mạnh cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại bắt nguồn từ sức mạnh của con người Việt Nam không ngừng được nâng cao, thế và lực của đất nước được nâng lên một tầm cao mới. Chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững và tăng cường, ngày càng phát huy tính ưu việt, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng được giữ vững và phát huy. Từ một nước nghèo, có cơ sở vật chất - kỹ thuật, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội lạc hậu, đến nay Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm nhanh, từ hơn 60% trước thời kỳ đổi mới, đến nay chỉ còn dưới 4%; Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển bền vững, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng khá cao (giai đoạn 2016 - 2020 tăng trưởng bình quân khoảng 6,0%/năm), thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao nhất trong khu vực và thế giới; chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền kinh tế được nâng lên (năm 2020, GDP ước đạt gần 300 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người ước đạt gần 3.000 USD/người/năm, năng suất lao động tăng từ 4,3%/năm giai đoạn 2011 - 2015 lên 5,8%/năm giai đoạn 2016 - 2020). Năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam tăng nhanh, xếp thứ 67/141 nền kinh tế (năm 2019). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, phù hợp với quy luật khách quan. Kinh tế tư nhân phát triển mạnh, chiếm tỷ trọng 43% GDP đã trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh, thu hút được nhiều dự án quy mô lớn, công nghệ cao. Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng từ 157,1 tỷ USD (năm 2010) lên khoảng 566 tỷ USD (năm 2020). Đã xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với các công trình hiện đại, nhất là hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn. Hạ tầng thông tin và truyền thông phát triển mạnh, đã phủ sóng thông tin di động đến 98% số người dân với công nghệ hiện đại, tốc độ kết nối Internet trung bình đạt 9,5Mb/s, xếp hạng 58 thế giới (năm 2018).

Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú, có chất lượng tốt hơn. Xã hội hóa các hoạt động văn hóa được mở rộng. Hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa Việt Nam được thực hiện chủ động, tích cực. Chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục, đào tạo và dạy nghề được nâng lên; xếp hạng đại học tăng 12 bậc, từ hạng 80 lên 68; tuổi thọ trung bình tăng từ 72,9 tuổi (năm 2010) lên 73,7 tuổi (năm 2020); chỉ số phát triển con người (HDI) liên tục được cải thiện, xếp thứ 116/189 quốc gia, thuộc nhóm các nước có mức phát triển con người trung bình cao của thế giới. Chất lượng nguồn nhân lực có sự cải thiện đáng kể, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 40% (năm 2010) lên khoảng 65% (năm 2020). Tiềm lực khoa học, công nghệ quốc gia được tăng cường; chỉ số đổi mới, sáng tạo toàn cầu của Việt Nam (chỉ số GII) liên tục được cải thiện, từ vị trí thứ 59 (năm 2016) lên thứ 42 (năm 2020) trên 131 quốc gia và nền kinh tế, tiếp tục dẫn đầu trong nhóm quốc gia có cùng mức thu nhập trung bình thấp.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, tạo nhiều chuyển biến tích cực, củng cố được niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngăn chặn, đẩy lùi một bước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí có bước đột phá, đạt nhiều kết quả nổi bật, đã trở thành phong trào, ngày càng đi vào chiều sâu; tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao và được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có nhiều tiến bộ, sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp ngày càng hợp lý hơn; tổ chức bộ máy được sắp xếp lại tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được tăng cường; niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa được củng cố, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, tạo thành sức mạnh tổng hợp để đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường; kiên quyết, kiên  trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội (đạt chỉ số an toàn cao của thế giới, xếp thứ 64/163 quốc gia năm 2020), giữ vững ổn định chính trị - xã hội, môi trường hòa bình, trở thành điểm thu hút đầu tư và du lịch hấp dẫn của thế giới.

Quan hệ đối ngoại ngày càng rộng mở, có quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước trên thế giới, quan hệ ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định, từng bước xử lý ổn thỏa các vấn đề phát sinh; coi trọng phát triển quan hệ với các nước láng giềng, bạn bè truyền thống và các đối tác chiến lược, toàn diện. Việt Nam chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, trở thành bạn, đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của mình trên trường quốc tế. Việt Nam đã tham gia có hiệu quả vào các định chế khu vực và toàn cầu, nhất là các hiệp định thương mại (FTA) thế hệ mới và đóng góp tích cực ở hầu hết các tổ chức, diễn đàn quốc tế quan trọng, đảm nhiệm thành công nhiều trọng trách, ghi đậm dấu ấn về sự chủ động, tích cực trong vai trò Chủ tịch luân phiên lần thứ hai của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021. Việt Nam đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn cầu với vị trí, uy tín cao trong năm 2020. Việt Nam được thế giới đánh giá là "ngôi sao sáng của châu Á", được xếp vào tốp 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới. Vì vậy, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng viết: "Với những thành tựu to lớn đã đạt được, chúng ta có cơ sở để khẳng định rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay", nhờ đó, tạo ra vận hội mới, tạo nên bệ phóng vững chắc để đưa nước ta vươn lên những đỉnh cao mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, đất nước ta vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Trong lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện, chúng ta vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, đòi hỏi phải nỗ lực phấn đấu, kiên quyết khắc phục để tiếp tục giữ vững cơ đồ, nâng cao tiềm lực, phát huy vị thế và uy tín của đất nước.

Thành tựu của công cuộc đổi mới là kết quả của quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta qua nhiều nhiệm kỳ đại hội dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, có hiệu quả, kịp thời của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết Đại hội Đảng, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn; đồng thời, có sự quản lý, điều hành quyết liệt của Chính phủ và chính quyền các cấp; sự nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp; sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; sự nỗ lực, chung sức đồng lòng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tinh thần lao động tích cực, sáng tạo, trách nhiệm của nhân dân; sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế.

2. Tư duy mới, tầm nhìn mới vì sự phát triển đất nước nhanh và bền vững

Đại hội XIII của Đảng sẽ đưa đất nước vào một giai đoạn phát triển mới. Trong giai đoạn này, công cuộc đổi mới ở nước ta sẽ được tiến hành trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, thậm chí trải qua những biến động sâu sắc chưa từng có, đặc biệt là do những tác động của đại dịch Covid-19 và sự cọ xát chiến lược giữa các nước lớn, chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhân tố bất ổn mới. Kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng suy thoái nghiêm trọng và có thế kéo dài do đại dịch Covid-19. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số trên toàn cầu đang tạo ra nhiều cơ hội và thách thức cho các nước trên thế giới, trong đó có nước ta. Những vấn đề toàn cầu như bảo vệ hòa bình, an ninh con người, an ninh xã hội và an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, biến đối khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… tiếp tục diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục tìm mọi cách chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực, động lực, tạo đột phá trong đổi mới, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Sự biến đổi của tình hình thế giới và khu vực cũng như những yêu cầu mới to lớn, nặng nề hơn của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới đòi hỏi Đảng ta phải có tư duy mới, tầm nhìn mới để có những quyết sách mạnh mẽ phát triển đất nước nhanh và bền vững. Tư duy mới, tầm nhìn mới đã được thể hiện trong hệ thống nội dung của dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trước hết là trong chủ đề của Đại hội.

Chủ đề của Đại hội XIII đã có sự kế thừa và đổi mới quan trọng. Chủ đề Đại hội là những định hướng lớn, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong nhiệm kỳ tới. Chủ đề của Đại hội XIII bao gồm 5 thành tố cốt lõi, gắn kết với nhau, phản ánh tổng quát, toàn diện, hài hòa những nhận thức mới, yêu cầu mới, nhiệm vụ mới mà chúng ta phải giải quyết.

Yêu cầu đầu tiên là tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, liên quan đến sự tồn vong của Đảng, sự sống còn của chế độ. Xây dựng Đảng gắn liền với xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, liêm chính. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng muốn mạnh thì Nhà nước phải mạnh. Nhà nước thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, biến các quyết sách lãnh đạo của Đảng thành chính sách, pháp luật. Đảng và Nhà nước mạnh thì Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng phải mạnh mới thực hiện được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mới biến thành hành động thực tế của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Có vậy, hệ thống chính trị của chúng ta mới thật sự là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, bảo vệ, xây đắp.

Trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới và trong nước hiện nay, việc phát huy ý chí, khát vọng phát triển, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại có ý nghĩa vô cùng quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dân tộc ta vốn có truyền thống đoàn kết, yêu nước nồng nàn, ý chí vươn lên. Vì vậy, hơn bao giờ hết, chúng ta phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để xây dựng, phát triển đất nước trở thành một quốc gia giàu mạnh, không cam chịu nghèo nàn, tụt hậu, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, trở thành một nước phát triển. Trong lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, sức mạnh của tinh thần, của ý chí, nhất là ý chí của cả một dân tộc giữ vai trò hết sức quan trọng, thậm chí là quyết định.

Hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Vì vậy, Việt Nam muốn phát triển nhanh và bền vững, tạo đột phá để phát triển, đầy lùi nguy cơ tụt hậu thì phải đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo trên cơ sở ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy văn hóa, giá trị con người Việt Nam. Đây là một điểm nhấn trong chủ đề Đại hội XIII.

Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đất nước. Nhiệm vụ này hiện nay trở nên rất quan trọng và cấp bách do sự biến đổi rất phức tạp của tình hình chính trị, an ninh khu vực và quốc tế; các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Vì vậy, cùng với nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước, chúng ta không một phút nào được lơ là, coi nhẹ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ môi trường hòa bình để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân.

Cần nhận thức thống nhất và sâu sắc về mục tiêu phát triển của đất nước trong từng giai đoạn. Phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn kiên định, nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta. Tuy nhiên, từng nấc thang phải đạt được trên con đường đó như thế nào, với những mục tiêu, tiêu chí cụ thể gì… thì cần phải được xác định rõ. Xuất phát từ cách tiếp cận phổ biến trên thế giới, phản ánh toàn diện trình độ phát triển cả về công nghiệp, dịch vụ, kinh tế tri thức và dễ đo lường, chúng ta xác định mục tiêu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Điều đó thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, vượt qua giới hạn nhiệm kỳ, xuyên thế kỷ.

Chủ đề của Đại hội XIII đã xác định rõ mục đích và phương tiện để thực hiện mục đích đó trên con đường xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (năm 2030) và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2045) với tư duy chiến lược, tầm nhìn mới, chúng ta phải phấn đấu đạt được mục tiêu tổng quát như dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII đề ra là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; phát huy sức sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển, sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, kết hợp sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chú trọng đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Mục tiêu tổng quát nêu trên cũng chính là những phương hướng, nhiệm vụ cốt lõi, những động lực chủ yếu để phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Kế thừa, bổ sung, phát triển đường lối đổi mới của Đảng trong gần 35 năm qua, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII có nhiều điểm mới quan trọng về cách tiếp cận, tầm nhìn; về mục tiêu; về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và về chủ trương, chính sách lớn để tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ và hiệu quả hơn trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII xác định hệ quan điểm chỉ đạo thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới trong đường lối đổi mới của Đảng giai đoạn tới:

Kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bảo đảm trên hết và trước hết lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi. Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nêu cao ý chí độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn lực nội sinh, nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội XIII là một cột mốc quan trọng trên con đường thực hiện "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" (bổ sung, phát triển năm 2011). Cương lĩnh là ngọn cờ tư tưởng, lý luận soi đường cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của nước ta.

Trong "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" (bổ sung, phát triển năm 2011) đã nêu lên 8 mối quan hệ lớn cần phải nắm vững và xử lý tốt. Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, từ tổng kết thực tiễn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã có sự điều chỉnh và bổ sung một mối quan hệ lớn là "quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội". Đến Đại hội lần này, do yêu cầu của thực tiễn, Đảng ta bổ sung một mối quan hệ lớn là "quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội". Những mối quan hệ lớn này có quan hệ biện chứng với nhau, phản ánh những vấn đề có tính quy luật của sự nghiệp đổi mới và phát triển ở nước ta, tạo thành nội dung cơ bản của lý luận về đường lối đổi mới của Đảng ta, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tiếp tục quán triệt và thực hiện. Đó là: Quan hệ giữa ổn định, đổi mới và phát triển; giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa; giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng, hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa; giữa nhà nước, thị trường và xã hội; giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội.

Trong 5 năm tới, trước những yêu cầu to lớn, nhiệm vụ nặng nề của công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nươc, đồng thời để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu quyết liệt hơn, nhận thức và thực hiện tốt những định hướng lớn trên các lĩnh vực chủ yếu sau:

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường… tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với từng bước phát triển kinh tế số, dựa chủ yếu trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, phát triển đất nước nhanh, bền vững; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài. Thúc đẩy chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tăng cường xây dựng con người và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Tạo lập môi trường xã hội thuận lợi nhất để khơi dậy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển, tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước.

Quản lý phát triển xã hội có hiệu quả, nghiêm minh, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh. Không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống dịch bệnh và giảm nhẹ thiên tai; quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên; lấy bảo vệ môi trường và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu, xây dựng nền kinh tế thân thiện với môi trường.

Kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ vững an  ninh chính trị, an ninh kinh tế, xã hội, an ninh con người, an ninh mạng. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, không ngừng nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Việt Nam.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân. Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tốt hơn cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; làm tốt công tác tư tưởng, lý luận, chú trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và dân vận của Đảng…

Những định hướng lớn trên đây đã bao quát cả 6 nhiệm vụ trọng tâm và 03 đột phá chiến lược của nhiệm kỳ Đại hội XIII. Thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ đề ra chính là chúng ta đã góp phần vun đắp cơ đồ, nâng cao tiềm lực, vị thế, uy tín của đất nước, sức mạnh tổng hợp của quốc gia - dân tộc lên một tầm cao mới.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy


17/11/2020 9:00 SAĐã ban hành
Đức Huệ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của ĐảngĐức Huệ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày 08/10/2020, đồng chí Hồ Minh Phương-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã ký ban hành Công văn số 63-CV/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

DB TINH 1.jpg

Theo đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được diễn ra từ ngày 13/10/2020 đến ngày 16/10/2020. Để công tác tuyên truyền Đại hội được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, với nội dung và hình thức đa dạng, tạo không khí sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trên hệ thống Đài Truyền thanh huyện, xã - thị trấn và trên Trang Thông tin điện tử của huyện. Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng và từng địa bàn, khu vực dân cư.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền trực quan trên các tuyến đường chính, tại cơ quan, công sở thông qua hệ thống bảng quảng cáo, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, từ ngày 08/10/2020 đến hết ngày 17/10/2020; mở rộng phạm vi tuyên truyền không chỉ ở khu vực trung tâm mà còn triển khai đồng bộ trên các tuyến đường, khu vực đông dân cư, cửa ngõ địa giới hành chính… (theo Kế hoạch số 03-KH/TB, ngày 28/7/2020 của Tiểu ban phục vụ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh). Tiến hành rà soát hệ thống panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động trực quan tại cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời thay thế, bổ sung những nội dung, hình thức không còn phù hợp, tạo cảnh quang môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

3. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn này tại cơ quan, đơn vị, địa phương; theo dõi, nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời báo cáo cấp ủy xử lý các vấn đề phát sinh. Đồng thời, tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc, chống phá về Đại hội trên không gian mạng của các thế lực thù địch, phản động.

Đề nghị các chi, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tập trung thực hiện tốt việc đẩy mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

* Một số khẩu hiệu tuyên truyền:

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

2. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đức Huệ thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Đức Huệ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

Ngọc Thuận


12/10/2020 1:00 CHĐã ban hành
15 Quyết định thu hồi đất do hiến đất làm đường15 Quyết định thu hồi đất do hiến đất làm đường

​Kèm 15 Quyết định

15 QD thu hoi dat do hien dat lam duong.zip

Ban biên tập

07/10/2020 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo Quyết định thu hồi đấtThông báo Quyết định thu hồi đất

​Kèm 2 quyết định

2 QD thu hoi dat.zip

Ban biên tập

01/10/2020 5:00 CHĐã ban hành
Quyết định phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá Nhà làm việc và Hội trường cũ Huyện ủyQuyết định phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá Nhà làm việc và Hội trường cũ Huyện ủy

Dau gia.pdf


Ban biên tập

22/09/2020 1:00 CHĐã ban hành
Thông báo thu hồi đất thực hiện công trìnhThông báo thu hồi đất thực hiện công trình

4 QD.zip


Ban biên tập

22/09/2020 1:00 CHĐã ban hành
19 Quyết định thu hồi đất 19 Quyết định thu hồi đất

19 QD.zip


Ban biên tập

22/09/2020 1:00 CHĐã ban hành
20 Quyết định thu hồi đất thực hiện công trình20 Quyết định thu hồi đất thực hiện công trình

20 QD.zip


Ban biên tập

22/09/2020 1:00 CHĐã ban hành
Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ, nhiệm kỳ 2020 – 2025Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Chiều ngày 17/8/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến hành phiên trù bị. Về dự phiên trù bị Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh – Phó Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy và 250 đại biểu đại diện cho trên 2000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

IMG_20200817_210351.jpg 

Tại phiên trù bị, các đại biểu đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 09 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 03 đồng chí; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội. Phiên trù bị đã thông qua chương trình làm việc của Đại hội; nội quy, quy chế làm việc của Đại hội và phổ biến những nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong Đảng. Với tinh thần "Đoàn kết-dân chủ - kỷ cương – đổi mới – phát triển", tại phiên trù bị Đại hội đã chia tổ thảo luận và thống nhất một số nội dung chuẩn bị cho phiên Đại hội chính thức.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong gần 03 ngày, từ ngày 17 đến ngày 19/8 với các nội dung quan trọng. Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Theo chương trình, phiên chính thức Đại hội sẽ khai mạc vào sáng ngày 18/8/2020.

Như Huỳnh


17/08/2020 10:00 CHĐã ban hành
Sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm trong thảo luận TổSôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm trong thảo luận Tổ
Chiều 17/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII đã tiến hành phiên thảo luận tại tổ, tiếp tục nghiên cứu, tham gia các ý kiến vào Văn kiện đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

1E8A5816.jpg

1E8A5826.jpg

Đại hội chia thành 04 tổ thảo luận. Phát huy trí tuệ tập thể, với tinh thần sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, trách nhiệm và xây dựng, các tổ đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến phân tích sâu sắc, có tính thuyết phục cao khi tham gia vào các vấn đề cụ thể trong dự thảo các văn kiện.

Tại tổ thảo luận số 1 do đồng chí Phạm Văn Liên – Phó Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng, Các đại biểu đã tham gia 05 ý kiến vào các văn kiện, trong đó tham gia vào Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là 2 ý kiến, Văn kiện Đại hội XI của Tỉnh là 03 ý kiến. Các ý kiến phát biểu cơ bản đồng tình với Dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và cho rằng Dự thảo văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương xây dựng về cơ bản đã sát với tình hình thực tế của đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Dự thảo văn kiện được xây dựng có bố cục khoa học, trình tự hợp lý, chặt chẽ, câu chữ rõ ràng, nội dung đề cập trong Dự thảo văn kiện là tương đối toàn diện, đầy đủ. Đồng thời nhấn mạnh, Dự thảo văn kiện đã tổng kết một cách khách quan, sâu sắc, thực tiễn cách mạng Việt Nam, đặc biệt là thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước. Dự thảo cũng đã nhìn thẳng vào sự thật, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, tồn tại nhiều mặt trong đời sống xã hội, trong tổ chức và hoạt động của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, Dự thảo văn kiện vừa có tính tổng kết thực tiễn, vừa có ý nghĩa làm sáng tỏ thêm lý luận.

Việc tổ chức lấy ý kiến tham gia, đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng  phát huy dân chủ trong Đảng, mọi cán bộ, đảng viên đều có cơ hội thể hiện ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, tham gia hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách xây dựng đất nước, xây dựng Đảng. Điều đó chứng tỏ Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng và Nhân dân ta.

Hầu hết các ý kiến tham gia thảo luận đều bày tỏ sự phấn khởi, lạc quan trước những kết quả mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã đạt được trong những năm qua; đồng thời tin tưởng những thành tựu có ý nghĩa đó là tiền đề quan trọng để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

Đối với dự thảo báo cáo chính trị của bch đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. nhìn chung hầu hết các ý kiến tham gia đều nhất trí cao với các nội dung trong Dự thảo báo cáo chính trị và nhấn mạnh một số nội dung: Hầu hết các ý kiến đều nhất trí đánh giá, nhận xét kết cấu của dự thảo chặt chẽ, súc tích, ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo đánh giá đầy đủ các kết quả trong 5 năm thực hiện nghị quyết. Chất lượng, nội dung trong báo cáo hợp lý, sát với thực tế. Bố cục đảm bảo cân đối giữa đánh giá kết quả đạt được của nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo đã đánh giá những ưu điểm đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế yếu kém, tìm ra nguyên nhân khách quan và chủ quan, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm. Báo cáo cũng đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đầy đủ, đúng trọng tâm và thực tế đặc thù của tỉnh Long An.

Sáng nay, ngày 18/8, Đại hội chính thức khai mạc và tiếp tục làm việc với các nội dung quan trọng khác. Trong ngày, đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Huệ.

Huỳnh Anh

 


17/08/2020 10:00 CHĐã ban hành
Đức Huệ rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hộiĐức Huệ rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội
Trong 3 ngày 17,18 và 19/8 sắp tới, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức được diễn ra.

Huong tuyen duong 838 di xa My Quy Tay.jpg 

Để chào đón sự kiện chính trị quan trọng này, trong những ngày qua, huyện Đức Huệ đã tập trung thực hiện tuyên truyền, cổ động trực quan thông qua các khẩu hiệu, pano, băng ron, áp phích và đặc biệt là trang hoàng cờ hoa rực rỡ trên khắp các tuyến đường chính của huyện, tạo nên không khí hân hoan, rộn ràng trước ngày diễn ra đại hội.

 1E8A5690.jpg

Khắp các trục đường lớn từ trung tâm huyện đến các xã - thị đều rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Điều dễ dàng chúng ta nhận thấy trong những ngày này khi hai bên đường từ Cầu Rạch Gốc, cầu Đức Huệ đến vòng xoay và xung quanh trụ sở UBND huyện được trang hoàng bởi sắc thắm màu cờ.

Ngoài những lá cờ Đảng, cờ tổ quốc, cờ gió thì những pano hoa, băng ron treo trên các tuyến đường lớn trong toàn huyện tuyên truyền về chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đều được bố trí tại những vị trí cố định, trang trọng thuận với tầm nhìn, giúp cho người dân dễ nhìn thấy và biết được sự kiện chính trị quan trọng của huyện sắp diễn ra.

Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Đức Huệ còn treo cờ và trang trí dọc các tuyến đường như: Ngã ba Cây Điệp, ngã ba ấp 6 Mỹ Thạnh Đông, Ngã ba Bình Thành, chợ Giồng Ông Bạn, Chợ Bình Hòa Nam, Cầu Bà Vòm,… giúp cho diện mạo địa phương thêm rực rỡ.

Để chào mừng Đại hội lần này, huyện đã thực hiện trang trí 03 pano hoa, treo 09 băng ron ngang đường, cắm 300 cây cờ gió, hơn 100 lá cờ Đảng và Tổ quốc,….

Hướng về Đại hội, cán bộ và nhân dân huyện Đức Huệ vô cùng phấn khởi vì những thành tựu to lớn đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời cũng đặt kỳ vọng, tin tưởng vào sự thành công của Đại hội với sự tin tưởng các nghị quyết Đại hội sẽ phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục đưa Đức Huệ ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Kim Tiến


15/08/2020 2:00 SAĐã ban hành
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

1E8A5582.jpg 

Xác định Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 nói chung và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nói riêng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ huyện Đức Huệ, chính vì vậy, toàn Đảng bộ huyện Đức Huệ tập trung tuyên truyên sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp; kịp thời quán triệt những quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của đảng bộ nhiệm kỳ mới nhằm phát huy trách nhiệm, trí tuệ của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tích cực góp phần vào thành công của đại hội đảng các cấp; đồng thời, quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của cấp trên về thực hiện quy trình công tác nhân sự cấp ủy khóa mới bảo đảm tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, có uy tín, năng lực lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 tru so UBND huyen (4).jpg

 1E8A5580.jpg

Công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 được đặc biệt chú trọng, báo cáo chính trị đã đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và các chương trình công tác toàn khóa của cả nhiệm kỳ; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; những bài học kinh nghiệm rút ra trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế, có tính khả thi. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ.

Với quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 nói chung và Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII nói riêng, Huyện ủy đã  tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng và toàn xã hội nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo kế hoạch, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 17/8/2020 đến ngày 19/8/2020 tới đây./.

Gia Khánh


14/08/2020 11:00 CHĐã ban hành
Thị trấn Đông Thành tổng vệ sinh môi trường chào mừng Đại hội Đảng bộ huyệnThị trấn Đông Thành tổng vệ sinh môi trường chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện
Nhằm tạo không gian trụ sở làm việc sạch sẽ, gọn gàng, thông thoáng và hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sáng ngày 11/08/2020, Công đoàn Cơ sở thị trấn Đông Thành tổ chức tổng vệ sinh môi trường tại khu vực trụ sở UBND thị trấn.

IMG20200811085409.jpg

Tại đây, lực lượng cán bộ, công chức viên chức, người lao động UBND thị trấn tiến hành vệ sinh cơ quan, khuôn viên trụ sở làm việc, quét dọn, nhổ cỏ tạo cảnh quan sạch đẹp, khang trang.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của đội ngũ cán bộ, công chức viên chức và người lao động thị trấn Đông Thành nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện sắp tới. Đồng thời thể hiện tinh thần xung kích tham gia bảo vệ môi trường, góp phần tạo diện mạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp tại địa phương.

Được biết, đây là hoạt động được thị trấn duy trì thường xuyên nhằm giữ gìn vệ sinh môi trường trong và ngoài cơ quan.

Tấn Hữu

11/08/2020 11:00 CHĐã ban hành
Quy hoạch những người xứng đángQuy hoạch những người xứng đáng

Việc quy hoạch cán bộ (CB), đặc biệt là CB lãnh đạo, quản lý có vai trò quan trọng, đã được Đảng ta quan tâm chỉ đạo và được cấp ủy Đảng các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc. Quy hoạch CB nhằm phát hiện nguồn CB trẻ có đức, có tài, có khả năng lãnh đạo, chuẩn bị nguồn CB kế cận để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của đất nước.

Nhờ làm tốt công tác quy hoạch nên thời gian qua, hầu hết CB trong quy hoạch đều được đào tạo, bồi dưỡng, bố trí đúng vị trí. CB sau khi được bổ nhiệm đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, quan tâm lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân, lắng nghe và tích cực xử lý, giải quyết những vấn đề bức xúc của dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được CB, đảng viên và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm. Tiếp tục thực hiện việc quy hoạch CB của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của đất nước, các cấp ủy Đảng cần đề cao trách nhiệm trong việc xem xét, giới thiệu nhân sự quy hoạch một cách chặt chẽ, công khai, dân chủ, khách quan, không thiên vị, bảo đảm đúng quy trình, quy định, số lượng và chất lượng.

Nhằm bảo đảm chất lượng đội ngũ CB quy hoạch, cấp ủy Đảng các cấp cần nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Quy hoạch CB cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026: Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, mất đoàn kết, gây rối nội bộ, tham nhũng, tiêu cực, cơ hội chính trị như "con lươn, con trạch".

Ban biên tập

Nguồn Báo Long An online


10/08/2020 11:00 CHĐã ban hành
Vì sự nghiệp chung của ĐảngVì sự nghiệp chung của Đảng
Đại hội (ĐH) Đảng cấp cơ sở đã hoàn thành thắng lợi. Hiện nay, ĐH Đảng cấp huyện cũng đang tiến hành và nhiều địa phương đã hoàn thành.

Sau ĐH, các đảng viên (ĐV) trúng cử ban chấp hành khóa mới đều cảm thấy vinh dự và xác định rõ trọng trách cùng ban chấp hành lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của ĐH đề ra. Thế nhưng, trong thực tế, vẫn có trường hợp ĐV trúng cử nảy sinh tâm lý tự mãn. Mặt khác, có những ĐV không trúng cử cảm thấy chán nản, thối chí, có tư tưởng bất mãn. Chính vì vậy, sau ĐH Đảng các cấp, cấp ủy mới, nhất là người đứng đầu phải kịp thời nắm tư tưởng, có biện pháp động viên, nhắc nhở để ĐV tiếp tục phấn đấu, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương phát triển; không để các đối tượng xấu, chống phá lợi dụng để lôi kéo, kích động gây mất đoàn kết nội bộ.

Muốn vậy, trước đó, công tác nhân sự của Đảng phải được tiến hành chặt chẽ, công tâm, khách quan, đúng quy định như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng từng đề cập trong bài viết "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự ĐH XIII của Đảng". Cùng với đó, vì sự nghiệp chung của Đảng, người đứng đầu các tổ chức Đảng phải thường xuyên nắm bắt tư tưởng ĐV để kịp thời chấn chỉnh, tránh để xảy ra tình trạng tự mãn hoặc nản chí làm mất đoàn kết nội bộ và cảnh giác, đề phòng những tình huống khó lường khác xảy ra.

Ban biên tập

Nguồn Báo Long An online


07/08/2020 11:00 CHĐã ban hành
Vững tin trước thềm đại hội Đảng các cấpVững tin trước thềm đại hội Đảng các cấp
Đến thời điểm này, tỉnh Long An hoàn thành đại hội (ĐH) cấp cơ sở và chuẩn bị nội dung, nhân sự tiến tới ĐH đảng bộ cấp huyện, cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Mặc dù tình hình kinh tế còn gặp khó khăn nhưng toàn hệ thống chính trị nỗ lực, phấn đấu, khẩn trương thực hiện nghị quyết ĐH Đảng các cấp bằng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng bộ tỉnh cùng sự đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh ta đạt kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Để vững tin trước thềm ĐH Đảng các cấp, cấp ủy Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ĐH Đảng, tập hợp được trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xây dựng nghị quyết nhiệm kỳ mới.

Đồng thời, cấp cơ sở phải cụ thể hóa nghị quyết phù hợp với thực tiễn bằng những kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tích cực đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng, tạo tiền đề tổ chức thành công ĐH Đảng cấp huyện, tỉnh sắp tới.

Mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ trách nhiệm, phát huy tinh thần chủ động, nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, vững tin bước vào nhiệm kỳ 2020-2025 với nỗ lực, thắng lợi mới./.

Ban biên tập

Nguồn Báo Long An online


05/08/2020 2:00 SAĐã ban hành
Sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đángSáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng

Hiện nay, một số địa phương đã hoàn thành đại hội (ĐH) đảng bộ cấp huyện tiến tới ĐH đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, những địa phương còn lại cũng đã sẵn sàng tiến hành ĐH. Qua ĐH có thể thấy, nguyện vọng thiết tha của toàn thể nhân dân trong tỉnh là lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài, uy tín, xứng đáng để "lèo lái" chặng đường xây dựng, phát triển quê hương.

Để đạt được điều đó, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của ĐH lần này. Ngoài công tác chuẩn bị, tổ chức ĐH phải chu đáo, dân chủ, đúng luật, mỗi đại biểu phải nâng cao trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những người thực sự xứng đáng, có năng lực, trình độ vào ban chấp hành đảng bộ các cấp khóa mới. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, chú trọng tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có đủ năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ; có cơ cấu hợp lý, bảo đảm số lượng theo đúng quy định. Mỗi đại biểu khi cầm trên tay phiếu bầu hãy phát huy quyền và nghĩa vụ của mình, cân nhắc kỹ lưỡng để bầu ra những người đủ đức, đủ tài để gánh vác công việc. Những người được tín nhiệm phải quyết đoán, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có sự đột phá, đặc biệt là phải sâu sát cơ sở, gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển của địa phương.

Để ĐH đại biểu đảng bộ các cấp trong tỉnh thật sự thành công, mỗi đại biểu phải nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, sáng suốt chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài để tiếp tục đưa nghị quyết ĐH Đảng các cấp đi vào cuộc sống.

Ban biên tập

Nguồn Báo Long An online

 


04/08/2020 11:00 CHĐã ban hành
Đóng góp trí tuệ góp ý dự thảo văn kiệnĐóng góp trí tuệ góp ý dự thảo văn kiện
Hiện nay, các địa phương đang tổ chức Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ cấp huyện. Ðây là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng, hiệu quả, phát huy trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Dự ĐH, các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong đóng góp hoàn chỉnh dự thảo văn kiện. Xác định báo cáo chính trị là sự kết tinh trí tuệ, sáng tạo, tầm nhìn của Đảng bộ; định hướng sự phát triển của tỉnh nên công tác chuẩn bị văn kiện có ý nghĩa quan trọng.

Để văn kiện bao quát và bám sát thực tế, đề ra được những mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp, định hướng phát triển trong 5 năm tới, các đại biểu dự ĐH cần tích cực đóng góp xây dựng văn kiện, nghị quyết. Việc thảo luận, tham gia đóng góp vào dự thảo được thực hiện nghiêm túc, bám sát vào các gợi ý của từng địa phương, tỉnh, Trung ương; phát huy tính dân chủ, tập trung trí tuệ của tập thể, mang tính xây dựng. Nhiều ý kiến sâu sắc, thể hiện sự nghiên cứu kỹ dự thảo báo cáo, tâm huyết, trách nhiệm của từng đảng viên đối với sự phát triển của huyện, tỉnh và cả nước.

Các ý kiến đều được thảo luận trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn xây dựng, phản ánh được khát vọng, sự đổi mới, sáng tạo, đột phá trong nhiệm kỳ mới; khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh,…

Việc đóng góp vào dự thảo văn kiện nhằm phát huy tinh thần dân chủ, huy động trí tuệ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của huyện, tỉnh và của cả nước. Qua đó, giúp cấp ủy Đảng các cấp nắm được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để bổ sung văn kiện, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong quá trình xây dựng và thực hiện các nghị quyết của Đảng.

Ban biên tập

Nguồn báo Long An online


03/08/2020 12:00 SAĐã ban hành
Phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ trong đại hội ĐảngPhát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ trong đại hội Đảng
Sau rút kinh nghiệm từ Đại hội (ĐH) điểm Đảng bộ huyện Cần Giuộc (diễn ra từ ngày 8 đến 10/6/2020), hiện nay, đảng bộ các địa phương, đơn vị (cấp trên cơ sở) trong tỉnh đang và chuẩn bị tổ chức ĐH đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Nối tiếp thành công của ĐH Đảng bộ huyện Cần Giuộc, trong 3 ngày (từ ngày 22 đến 24/7/2020), Đảng bộ huyện Tân Thạnh, Vĩnh Hưng tiến hành ĐH. Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết, đổi mới, ĐH Đảng bộ huyện Tân Thạnh, Vĩnh Hưng đã dành khá nhiều thời gian cho đại biểu tập trung trí tuệ, thảo luận, đánh giá, phân tích kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua và đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Với sự nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ 2 huyện thuộc khu vực Đồng Tháp Mười này đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế luôn giữ được đà tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đồng thời, các công trình thủy lợi tiếp tục được quan tâm đầu tư nâng cấp, mở rộng, đáp ứng yêu cầu hình thành các vùng chuyên canh, sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển; kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị được quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước,...

ĐH Đảng bộ huyện Tân Thạnh, Vĩnh Hưng đã thông qua các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025; trong đó, tập trung giữ vững quốc phòng - an ninh; tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy mạnh mẽ đoàn kết nội bộ; xây dựng kết cấu hạ tầng, kiến trúc, cảnh quan đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp;…

Sự thành công của ĐH các huyện là nhờ công tác chuẩn bị thực hiện chu đáo, đúng quy định, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện. Việc thẩm định, phê duyệt văn kiện, đề án nhân sự được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Việc thảo luận ở các ĐH sôi nổi, thẳng thắn, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, dân chủ, đoàn kết; quy chế bầu cử trong Đảng được thực hiện nghiêm;…

Đến nay, toàn tỉnh có 3 đảng bộ huyện: Cần Giuộc, Tân Thạnh, Vĩnh Hưng và Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tổ chức ĐH theo đúng yêu cầu, nội dung chương trình đề ra. Hiện nay, các đảng bộ cấp huyện và tương tương còn lại khẩn trương tổ chức ĐH bảo đảm đến cuối tháng 8-2020 sẽ hoàn thành. Việc tổ chức chặt chẽ, bài bản cùng những bài học được chỉ ra qua đợt ĐH cấp cơ sở sẽ là những kinh nghiệm quý, nền tảng để tổ chức thành công ĐH Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban biên tập

Nguồn Báo Long An online


02/08/2020 12:00 SAĐã ban hành
Thông báo khẩn tìm người từng điều trị tại bệnh viện Đà NẵngThông báo khẩn tìm người từng điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng
Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Đức Huệ thông báo khẩn tìm người từng điều trị bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân tên Trần Hồng Phương, sinh năm 1978, đã đến khám và nhập viện điều trị nội trú tại khoa y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng vào  ngày 13/7/2020 và đã xuất viện vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 14/7/2020. Theo phân vùng khám chữa bệnh thì khả năng bệnh nhân thuộc xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Đức Huệ thông báo khẩn đề nghị bệnh nhân Trần Hồng Phương và những ai biết bệnh nhân Trần Hồng Phương đang ở đâu hay có thông tin về bệnh nhân Trần Hồng Phương cần liên hệ ngay với chính quyền địa phương nơi gần nhất để có biện pháp xử lý khẩn cấp, khoanh vùng để phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Đặc biệt, bệnh nhân Trần Hồng Phương và những ai từng tiếp xúc với bệnh nhân Trần Hồng Phương trong những ngày qua cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Đồng thời thực hiện tự cách ly ở nhà; Khai báo y tế trực tuyến và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Ban biên tập

 


30/07/2020 11:00 CHĐã ban hành
Thông qua nội dung, nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ, nhiệm kỳ 2020-2025Thông qua nội dung, nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ, nhiệm kỳ 2020-2025
Chiều ngày 29/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An tổ chức hội nghị lấy ý kiến, góp ý cho nội dung, nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

DSC_3381.jpg 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức góp ý cho nội dung, nhân sự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Theo báo cáo chính trị của Huyện ủy Đức Huệ, trong nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Đức Huệ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 20/25 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Kinh tế huyện tiếp tục duy trì tăng trưởng khá và phát triển tương đối toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trong đó, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, đóng vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế của huyện, bước đầu sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; cơ cấu cây trồng, vật nuôi tiếp tục có sự chuyển đổi theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả; hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được quan tâm đầu tư.

Lĩnh vực công nghiệp – xây dựng có bước phát triển khá với tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 20,96%/năm tập trung ở một số ngành nghề như may, giày, sản xuất gạch, thức ăn gia súc và điện năng lượng mặt trời.

Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, bảo đảm an sinh xã hội; quốc phòng – an ninh, đối ngoại, nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng được tập trung lãnh đạo thực hiện bảo đảm giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 DSC_3401.jpg

Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - Trần Thanh Phong báo cáo trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tuy nhiên, trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện vẫn còn những tồn tại khi có 5 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội chưa đạt, sản xuất nông nghiệp vẫn còn quy mô nhỏ lẻ cũng như một số yếu tố khác ảnh hưởng đến kết quả thực hiện Nghị quyết.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Đức Huệ xác định mục tiêu tổng quát: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện để đẩy nhanh phát triển kinh tế theo cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp – xây dựng và thương mại - dịch vụ. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân". Trong đó, huyện Đức Huệ xác định 16 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực, 1 chương trình đột phá và 1 công trình trọng điểm để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 DSC_3391.jpg

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Văn Được góp ý cho huyện Đức Huệ

Tại hội nghị, Huyện ủy Đức Huệ cũng báo cáo trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đức Huệ nhiệm kỳ 2020-2025.

Góp ý cho huyện Đức Huệ, các đại biểu cho rằng, huyện Đức Huệ có rất nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp – xây dựng khi một số dự án phát triển công nghiệp và các dự án điện năng lượng mặt trời quy mô lớn đang được xúc tiến đầu tư về huyện. Huyện Đức Huệ cũng có tiềm năng về thương mại – dịch vụ khi có Cửa khẩu Quốc gia Mỹ Quý Tây. Đồng thời, huyện cũng có quỹ đất sạch lớn có thể dùng vào phát triển công nghiệp để đón các làn sóng đầu tư mới trong trường hợp các khu, cụm công nghiệp tại huyện Đức Hòa đã lấp đầy.

 DSC_3394.jpg

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh phát biểu tại hội nghị

Từ đó, các đại biểu đề nghị huyện Đức Huệ cần nghiên cứu, xem xét để xác định cơ cấu kinh tế phù hợp trong 5 năm tới. Ngoài ra, các đại biểu cũng góp ý thêm về một số chỉ tiêu phấn đấu trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Huệ cần tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu để nghiên cứu, hoàn thiện nội dung báo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Gia Khánh


30/07/2020 8:00 SAĐã ban hành
Tỉnh táo khi tiếp nhận các thông tin xấu, độc trước thềm đại hội ĐảngTỉnh táo khi tiếp nhận các thông tin xấu, độc trước thềm đại hội Đảng
Thông tin "xấu", "độc" trên mạng xã hội (MXH) đã và đang gây tác động tiêu cực đến tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; ảnh hưởng xấu đến đạo đức, lối sống, nhân cách của cá nhân, cộng đồng và văn hóa dân tộc...

Cứ trước mỗi sự kiện lớn của đất nước là trên một số trang mạng, các thế lực thù địch lại đăng phát nhiều thông tin xuyên tạc, nói xấu cán bộ, kích động biểu tình gây rối trật tự công cộng. Đặc biệt, trước thềm đại hội Đảng, các cơ quan chức năng lại nhận được những đơn thư nặc danh, mạo danh; trên các trang MXH lại lan truyền những thông tin sai trái, bóp méo, xuyên tạc, kích động chia rẽ nội bộ, bôi nhọ những cán bộ liên quan đến công tác nhân sự đại hội... Vì vậy, hơn hết mỗi người cần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời có trách nhiệm kịp thời lên tiếng, đấu tranh, đẩy lùi thông tin xuyên tạc, bịa đặt; kiên quyết không để kẻ xấu coi thường kỷ cương phép nước, cố tình bôi nhọ uy tín, thanh danh cán bộ, đảng viên, nói xấu Đảng, Nhà nước và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm gây hoang mang dư luận, chia rẽ đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng không tốt đến công tác chuẩn bị nhân sự của đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội XIII của Đảng.

Trước những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, viết đơn thư nặc danh, mạo danh nói xấu cán bộ, kích động gây rối an ninh trật tự, thời gian qua tỉnh Long An nói riêng và cả nước nói chung đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động lưu vong, số chống đối trong nước. Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin truyền thông, an ninh kinh tế được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh mạng. Cơ quan an ninh điều tra các cấp đã kịp thời khởi tố, điều tra, đưa ra truy tố, xét xử nghiêm minh những đối tượng cầm đầu, cốt cán trong các tổ chức phản động, qua đó góp phần răn đe các đối tượng khác.

Đặc biệt, phát huy vai trò nòng cốt, "chủ công" trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, thời gian qua, Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong tỉnh không ngừng củng cố, hoàn thiện tổ chức, nâng cao chất lượng công tác đến từng thành viên. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc nâng cao chất lượng công tác dự báo tình hình, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong thông tin truyền thông, các hoạt động tuyên truyền, phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc hại của các thế lực thù địch. Bên cạnh đó, xây dựng, huy động đội ngũ cộng tác viên có trình độ khả năng phục vụ viết bài đấu tranh phản bác, đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Năm 2019, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa luôn được các cấp ủy, chính quyền; các ban, sở, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trong tỉnh quan tâm chỉ đạo. Ban Chỉ đạo 35 các cấp và các ban, sở, ngành thành viên đã tổ chức nhiều hình thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên blog, facebook, MXH và đã đạt được kết quả bước đầu. Các cấp ủy, chính quyền, các ban, sở, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã kịp thời tuyên truyền, định hướng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Qua đó, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2019.

Cơ quan chức năng dự báo, thời gian tới, nhất là thời điểm diễn ra đại hội đảng các cấp, tình hình an ninh trật tự có những diễn biến phức tạp. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật trước những âm mưu kích động biểu tình, gây rối trật tự công cộng của các tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng chống đối, hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước. Không chia sẻ, bình luận, lan truyền những thông tin xấu, bịa đặt, xuyên tạc trên các trang MXH. Đồng thời lực lượng chức năng tiếp tục có các biện pháp xử lý nghiêm minh để răn đe, ngăn chặn các trường hợp phát tán thông tin bịa đặt, xuyên tạc và vi phạm các quy định của Nhà nước về an ninh thông tin mạng.

Gia Nguyên


29/07/2020 10:00 CHĐã ban hành
Cảnh giác với thủ đoạn "Không có chuyện thì dựng chuyện"Cảnh giác với thủ đoạn "Không có chuyện thì dựng chuyện"
 "Không có chuyện thì dựng chuyện" - chính là thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động vẫn thường sử dụng nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta. Càng nguy hiểm khi chúng dựng nên những câu chuyện không có thật nhằm mục đích hạ bệ uy tín của Đảng, bêu xấu lãnh đạo gây sự hoài nghi trong nhân dân nên chúng ta cần hết sức cảnh giác.

tải xuống.jpg 

Ảnh: Internet

Trong cuộc sống, nhiều người chỉ vì đố kỵ, ganh ghét nhau đã dựng, bịa đặt ra những câu chuyện hoàn toàn không có thật để nói xấu. Thế nhưng, chỉ với chiêu trò "không có chuyện thì dựng chuyện", biến không thành có, làm nhiều người khác mắc bẫy, gây ra biết bao phiền toái. Tình bạn bè trở nên tan vỡ, quan hệ giữa hàng xóm, láng giềng, đồng nghiệp với nhau rạn nứt, cấp trên và cấp dưới nghi kỵ nhau, cơ quan mất đoàn kết. Thậm chí, có khi tình thân gia đình, hạnh phúc vợ chồng cũng bị ảnh hưởng bởi trò dựng chuyện, bịa đặt của người khác,...

Ngày nay, có những đối tượng, thế lực thù địch còn lợi dụng mạng xã hội (MXH) đăng tải, xuyên tạc những thông tin thất thiệt, hoàn toàn không có thật. Cũng có người thì chỉ nghe kể, đọc ở trên mạng những thông tin không kiểm chứng rồi đăng tải trên MXH mà không biết đó là bịa đặt. Thế nhưng, sự việc lại méo mó, biến dạng theo cấp số nhân, từ 1 thành 2, thành 10 và hơn thế nữa khi nào không hay. Đơn cử như trong thời gian qua, khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra, đã có nhiều thông tin thất thiệt được đặt ra gây hoang mang dư luận, xáo trộn cuộc sống, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Chiêu thức "không có chuyện thì dựng chuyện" cũng được những kẻ gây chiến sử dụng để chống phá nước khác. Thông qua thủ đoạn dựng chuyện để biến sự việc nhỏ thành lớn và đặc biệt là tạo cái cớ để can thiệp vào nội bộ của quốc gia khác rồi gây chiến, tác động để thay đổi chế độ. Thực tế này đã xảy ra trên thế giới làm người dân lâm vào cảnh chết chóc, xã hội bất ổn. Ngày nay, thủ đoạn không có chuyện thì dựng chuyện lại càng tinh vi, được phổ biến rộng rãi và lan truyền với tốc độ nhanh chóng trên MXH, những công cụ truyền thông nước ngoài có hiềm khích với nước này, nước kia.

Ở nước ta, sau 45 năm đất nước thống nhất, Nam - Bắc một nhà, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đã đạt nhiều thành quả làm thế giới phải kinh ngạc. Kinh tế phát triển, hội nhập sâu, rộng, đời sống người dân nâng cao, quyền làm chủ của người dân được phát huy, đời sống người dân được nâng cao,... Việt Nam còn được thế giới công nhận là điểm đến an toàn bởi chính trị ổn định, người dân thân thiện, mến khách. Vì lẽ đó, nước ta đã được chọn làm nơi tổ chức nhiều sự kiện chính trị lớn của thế giới, thu hút các nguyên thủ quốc gia đến dự.

Thế nhưng, những kẻ xấu, thù địch vẫn ngày đêm bịa đặt, dựng nên những câu chuyện kiểu như "người dân nước ta không được làm chủ; nếu còn chế độ Việt Nam cộng hòa thì Việt Nam đã giàu như Hàn Quốc"; chiến thắng 30-4-1975 chỉ là cuộc nội chiến,... Hay trên một số trang web, blog của các thế lực phản động ở nước ngoài vẫn thường đăng tải những bài viết xuyên tạc với những dòng tít kiểu như "Hà Nội, Sài Gòn sôi sục lời kêu gọi biểu tình", hàng loạt người dân viết đơn đòi đa nguyên, đa đảng, đòi bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp.

Cũng có những kiểu, các thế lực thù địch còn tự công bố, dựng bằng chứng giả nhằm gây hiểu lầm, xói mòn lòng tin trong nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thực tế, trên MXH, nhiều lúc, chúng dựng lên một người nào đó xưng là ông này, bà kia có vị thế, trình độ cao, người nổi tiếng ở trong nước rồi "lải nhải" bình luận, xuyên tạc lịch sử, nói xấu chế độ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cũng có trang mạng thường đăng tải các vụ án hình sự trong nước, tham nhũng rồi suy đoán thanh trừ, phe cánh này kia và kết luận "xã hội Việt Nam sắp loạn".

Các thế lực lên mạng dựng chuyện, ngoài việc bịa ra các sự kiện, biến sự việc nhỏ thành lớn, phủ nhận thành quả dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng còn khai thác triệt để các vấn đề mà chúng thấy có lợi, có thể dựa vào đó để vu cáo Nhà nước Việt Nam. Như chúng ta còn nhớ, năm 2013, các thế lực thù địch đã dựng lên thông tin Cù Huy Hà Vũ "tuyệt thực trong tù" để xuyên tạc, vu khống chế độ ta.

Hay sự cố môi trường biển ở miền Trung, các thế lực phản động ở nước ngoài đã cấu kết với một số đối tượng cực đoan, chống đối trong nước lợi dụng MXH để thực hiện mưu đồ chính trị, kích động, lôi kéo người dân thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, chống đối Đảng, Nhà nước, phá hoại an ninh kinh tế, chính trị của đất nước. Trong đó, có các bài viết có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước ta, rồi chia sẻ trên MXH để tạo nên sự nhiễu loạn thông tin, thật - giả, trắng - đen lẫn lộn nhằm chỉ trích Đảng, Nhà nước, kích động người dân gây rối. Chúng cho rằng, các cấp lãnh đạo "vì lợi ích nhóm mà bỏ quên môi trường", "biết kết quả nhưng che giấu thông tin", tạo sự nghi ngờ, bức xúc trong dư luận, rồi kích động người dân tụ tập, tuần hành, xuống đường.

Mặc dù thủ đoạn "không có chuyện thì dựng chuyện" của các thế lực đã được Đảng, Nhà nước ta chỉ ra và có những giải pháp, biện pháp để ứng phó, xử lý. Tuy nhiên, đây là một thứ "vũ khí" nguy hiểm bởi tác động đến nhiều người, đời sống xã hội, rất dễ gây ra những suy nghĩ, nhìn nhận lệch lạc, sai bản chất.

Vì vậy, các cấp, các ngành phải thường xuyên tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong nhân dân để nâng cao hiểu biết, cảnh giác, không mắc bẫy. Đồng thời, công tác đào tạo, giáo dục nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ phải luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục. Những cán bộ, đảng viên phải luôn nêu cao đạo đức cách mạng, tinh thần, thái độ, trách nhiệm với công việc, tận tụy phục vụ nhân dân và kiên quyết phòng, chống và xử lý nghiêm những vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, đạo đức lối sống, suy thoái về chính trị để xây dựng một bộ máy trong sạch, những cán bộ liêm khiết.

Tại kỳ họp Quốc hội gần đây, một đại biểu đã nói: "Muốn không để thế lực thù địch lợi dụng chống phá, chúng ta phải sửa mình cho tốt, không được làm sai, làm trái thì ai chống phá chúng ta được".

Gia Nguyên

Nguồn Baolonganonline.vn


27/07/2020 10:00 CHĐã ban hành
Thấy gì qua những luận điệu của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc phá hoại tư tưởng trước thềm đại hội đảng các cấp?Thấy gì qua những luận điệu của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị xuyên tạc phá hoại tư tưởng trước thềm đại hội đảng các cấp?
Trong những năm qua nhằm thực hiện "diễn biến hòa bình" đối với nước ta, các thế lực thù địch đã triệt để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch hòng xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, từng bước thay đổi chế độ chính trị ở nước ta.

Chúng triệt để lợi dụng thời điểm trong nước diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng như: Bầu cử Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt là khi nước ta chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng để đẩy mạnh các hoạt động phá hoại tư tưởng hòng gây nhiễu loạn thông tin, làm hoang mang tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kích động, chia rẽ nội bộ. Qua đó, nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước đưa nước ta đi theo quỹ đạo của các nước phương Tây.

Để thực hiện mưu đồ đó đối với nước ta, các thế lực thù địch đã ra sức xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm cách đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lênin, xem Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ là người theo chủ nghĩa dân tộc chứ không phải là người cộng sản. Chúng cho rằng, việc Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam là sai lầm, là nguyên nhân kìm hãm sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng, khoét sâu những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, lợi dụng việc nước ta đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng để xuyên tạc thành tựu đổi mới của đất nước, cho rằng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, Việt Nam nên thay đổi chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bằng hệ tư tưởng dân chủ tư sản cho "phù hợp với xu thế phát triển". Qua đó nhằm cổ xúy cho "xã hội dân sự", kích động, thúc đẩy hình thành các tổ chức chính trị đối lập hướng tới mục tiêu đa nguyên, đa đảng ở nước ta.

Chúng ra sức đẩy mạnh tuyên truyền, ca ngợi chủ nghĩa tư bản, cổ xúy cho chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, cho rằng chủ nghĩa tư bản đã thay đổi bản chất, không còn là xã hội áp bức, bóc lột; tìm cách bôi lem thành tựu đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước ta, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền. Thông qua đó, chúng muốn làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân dao động, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, con đường chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Các thế lực thù địch ra sức kêu gọi thúc đẩy "dân chủ đa nguyên", thay đổi thể chế chính trị, đổi tên Đảng, tên nước, sửa Cương lĩnh, Hiến pháp, "phi chính trị hóa" quân đội, công an; thực hiện "tam quyền phân lập" ở Việt Nam; tác động, chia rẽ nội bộ để chống phá Đảng, Nhà nước, kích động, lôi kéo nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất ổn định chính trị, xã hội ở nước ta.

Đặc biệt, chúng tập trung xuyên tạc nội dung dự thảo văn kiện của đại hội Đảng các cấp, nhất là dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc. Các thế lực thù địch soạn thảo các tài liệu mạo danh, nặc danh hoặc công khai đề tên tuổi, địa chỉ cụ thể, sau đó tán phát trên internet, mạng xã hội dưới những hình thức như "Thư ngõ", "Thư trao đổi", "Thư góp ý", "Kiến nghị"… xuyên tạc tình hình và thành tựu phát triển của đất nước; thổi phồng những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh… của đất nước rồi quy kết, đỗ lỗi nguyên nhân của những hạn chế là do thể chế chính trị nhằm gây sức ép buộc các cơ quan chức năng phải sửa đổi, bổ sung văn kiện Đại hội theo quan điểm phương Tây.

Chúng ra sức xuyên tạc, bịa đặt đời tư cá nhân nhằm bôi nhọ thanh danh, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là các đồng chí là ứng viên cho cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp khóa mới; đưa ra nhận xét, bình phẩm về trình độ, năng lực, đạo đức, lối sống của các ứng viên này. Khi muốn "hạ bệ" cá nhân nào, chúng tập trung khoát sâu những hạn chế, khuyết điểm ở những ban, ngành, lĩnh vực mà cá nhân đó phụ trách; rồi quy kết trách nhiệm hoặc là tìm cách dựng chuyện, bịa đặt, bóp méo bản chất của các vụ việc liên quan đến các đồng chí nằm trong quy hoạch nhân sự đại hội. Chúng rêu rao rằng, ở Trung ương và ở các địa phương: "các phe cánh trong Đảng đang thanh trừng lẫn nhau"; "trong Đảng không có dân chủ nên cần phải đa đảng"; "Đại hội là nơi diễn ra sự đấu đá tranh giành sự ảnh hưởng giữa "nhóm cải cách" và "nhóm bảo thủ" trong Đảng". Chúng còn cho rằng, công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ cốt cán cho Đại hội XIII là Đảng đã "tước đi quyền tự do, dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử của các đại biểu"; việc đại hội lựa chọn, bầu các vị trí quan trọng trong Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị chỉ mang tính hình thức, chỉ người nhà các lãnh đạo mới được lựa chọn mà thôi, thực chất chỉ là việc "củng cố hay thâu tóm quyền lực" của các lãnh đạo trong Đảng, Nhà nước ta. Qua đó, hòng thúc đẩy phong trào "bất tuân dân sự", tạo tiền đề để "tập dượt cách mạng màu" ở nước ta.

Nhằm tuyên truyền, phá hoại tư tưởng đối với nước ta trước thềm Đại hội Đảng các cấp, các thế lực thù địch đã triệt để sử dụng tổng hợp các phương tiện, biện pháp khác nhau. Trong đó, chúng đẩy mạnh xuất bản, tán phát các loại ấn phẩm, tài liệu như: Các báo cáo, nghị quyết, dự luật của Nghị viện, Quốc hội các nước như Mỹ, Úc, Anh…, điển hình như Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền năm 2019; các văn bản pháp lý của các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGO) như: Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI), Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế (HRW), Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo thế giới năm 2020 của USCIRF; các ấn phẩm xuất bản như: Sách báo, Tạp chí, tập san, tờ rơi, thư ngỏ… của các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng cơ hội, chính trị trong và ngoài nước; các trang web, các chương trình phát thanh, phát hình bằng tiếng Việt như BBC, VOA, RFA, RFI… Các thế lực thù địch lập hàng trăm tạp chí, báo, nhà xuất bản, hơn 60 đài phát thanh có chương trình tiếng Việt. Chúng còn móc nối với các tổ chức phản động lưu vong tại Mỹ, Canađa, Pháp… tổ chức hàng chục cuộc hội thảo, tọa đàm nhằm tuyên truyền, xuyên tạc tình hình trong nước, vu cáo Việt Nam vi phạm quyền con người, quyền tự do tôn giáo; qua đó hòng hạ thấp uy tín Việt Nam trên trường quốc tế, tìm cách tác động Liên Hợp quốc, các tổ chức quốc tế can thiệp vào nội bộ nước ta.

Các thế lực thù địch tìm cách lôi kéo, tác động các chính khách quốc tế, các nhân viên cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các đoàn quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam để tuyên truyền lối sống phương Tây, tìm cách lôi kéo, mua chuộc cán bộ, đảng viên trong các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước, Chính phủ… Qua đó, hòng từng bước tác động làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng, "tự diễn biến, tự chuyển hóa" từ đó tự hình thành "ngọn cờ" chống đối, hình thành các tổ chức chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước trong các cơ quan, ban, ngành ở nước ta.

Nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng trước đại hội đảng các cấp cần tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng một số giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, trước hết cần khẳng định rằng, phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng trước thềm đại hội đảng các cấp là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, tác động trực tiếp đến sự thành công của đại hội đảng các cấp. Do vậy, công tác này luôn phải được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai công tác này một cách thực chất, thường xuyên, liên tục với quyết tâm chính trị lớn, có sức thuyết phục cao, sức lan tỏa sâu rộng; được triển khai rộng khắp trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân với nội dung phong phú, phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt, cần huy động được rộng rãi trí tuệ, tâm huyết của các nhân sỹ, trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động này.

Hai là, tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, làm cho nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; không ngừng nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Đó là minh chứng sinh động nhất nhằm đập tan luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, thù địch chống phá nước ta. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các mâu thuẫn phức tạp, kéo dài, các vụ đình công, lãn công… ngay từ cơ sở, không để hình thành "điểm nóng", không để kẻ địch lợi dụng chống phá. Trong xử lý các vấn đề nhạy cảm phải tính toán, cân nhắc thời điểm phù hợp, đảm bảo các yêu cầu đặt ra theo hướng kiên định về nguyên tắc nhưng khôn khéo, linh hoạt về phương pháp, tranh thủ được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân trong và ngoài nước, không tạo sơ hở để kẻ địch lợi dụng vu cáo, xuyên tạc nước ta.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu và hiệu quả của công tác tuyên truyền về tư tưởng, lý luận; làm cho cán bộ, đảng viên và người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên thấy rõ bản chất của thông tin phản động, xuyên tạc; có tinh thần cảnh giác, khả năng nhận diện và "miễn dịch" các nội dung thông tin xuyên tạc, thù địch về đại hội đảng các cấp nước ta. Chủ động cập nhật thông tin đúng đắn, chính xác về đại hội đảng các cấp; công khai, minh bạch thông tin về những chủ trương, chính sách trong giải quyết các vấn đề phức tạp, gây bức xúc, nhất là những vấn đề có tính nhạy cảm trước thềm đại hội đảng các cấp. Chủ động phát hiện, kịp thời đấu tranh phê phán, phản bác thuyết phục những thông tin, bài viết có nội dung xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, đại hội đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng, nhất là trên không gian mạng.

Bốn là, tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đại hội đảng các cấp nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu ưu tú nhất đại diện cho quyền và lợi ích của nhân dân vào các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của nước ta, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, công tâm, khách quan, có sự tham gia rộng rãi của toàn xã hội; việc bầu ra cơ quan lãnh đạo Đảng các cấp được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ nhằm tạo môi trường thực sự dân chủ trong quá trình chuẩn bị nhân sự và trong bầu cử tại đại hội. Qua đó, thúc đẩy đội ngũ cán bộ, đảng viên tích cực, tự giác tham gia lựa chọn, bầu cử những người ưu tú, có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn vào các vị trí quan trọng của Đảng, Nhà nước ta.

Năm là, tiếp tục khẳng định quan điểm, chủ trương đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, đặc biệt là quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, trong đó, người được lựa chọn là ứng viên đưa ra bầu tại đại hội phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; đặc biệt xem trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Trong công tác cán bộ, việc chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương luôn đi đôi với tạo cơ chế, môi trường, điều kiện để khuyến khích đổi mới, sáng tạo của cán bộ và tăng cường kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền, kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi các tiêu cực. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp phải được thực hiện trên cơ sở phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; xem trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. Kiên quyết đưa ra khỏi hệ thống chính trị những cán bộ, đảng viên yếu kém, không đủ phẩm chất, năng lực, quan liêu, sách nhiễu nhân dân.

Sáu là, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, truyền thông, Internet và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực này. Qua đó, chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các trang mạng độc hại, các blog "đen" thường đăng tải các tin, bài, phim có nội dung xấu, độc hại, trái với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những hành vi sai phạm, xu hướng lệch lạc của số phóng viên, nhà báo thoái hóa, biến chất; những đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị; phát hiện các tài liệu, bài viết tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, thù địch để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Việc phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, thù địch chống phá nước ta trước thềm đại hội đảng các cấp là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và các cán bộ, đảng viên, dù rằng đó là cuộc chiến đầy khó khăn, thách thức. Song chúng ta tin tưởng rằng, với sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị trong thực hiện tốt những giải pháp nêu trên, chúng ta sẽ đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành động phá hoại tư tưởng của kẻ địch, góp phần đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở nước ta.

Ngọc Thuận

Nguồn: Thông tin Báo cáo viên - số 6 tháng 6 năm 2020.


13/07/2020 2:00 SAĐã ban hành
Chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIIIChủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII
Thông thường, càng gần đến Đại hội Đảng bộ các cấp, các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử về cơ hội chính trị lại gia tăng các hoạt động tuyên truyền, chống phá Đảng và Nhà nước ta. Điều đáng lưu ý là gần đây đã xuất hiện thêm một số tài liệu chống đối trắng trợn hơn, xuyên tạc lịch sử cùng với những luận điệu hết sức phản động.

458.jpg

(Hình minh họa)

Có phần tử cơ hội chính trị đã bóp méo sự thật về các điều luật, các luật mà Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV vừa thông qua, chúng tập trung chống phá nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đòi Đảng ta từ bỏ quyền lãnh đạo; bác bỏ con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, đòi thực hiện đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam theo quan điểm của phương Tây, thực hiện nhà nước pháp quyền tư sản. Chúng hô hào tập hợp lực lượng đấu tranh chống phá pháp luật v.v.. Chúng lợi dụng những tiêu cực nảy sinh trong một số cán bộ, đảng viên mà ta đang lên án phê phán, đấu tranh và xử lý như tham nhũng, vi phạm quyền dân chủ của nhân dân và các tệ nạn xã hội khác… để bôi đen bức tranh xã hội, gây tâm lý hoang mang, mất lòng tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Âm mưu, thủ đoạn chống phá trước thềm Đại hội XIII

Lợi dụng các trang mạng xã hội, internet, các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền những nội dung xấu, độc, trá hình, bới móc, thổi phồng, xuyên tạc những sai lầm, khuyết điểm hoặc lợi dụng những hạn chế, sơ hở trong quản lý nhà nước để vu khống, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

Lợi dụng thời điểm Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, trong bối cảnh chống dịch Covid-19, chúng không ngừng chống phá Đảng, Nhà nước; lôi kéo tập hợp lực lượng và kích động tư tưởng chống đối; chia rẽ nội bộ Đảng với nhân dân và Quân đội nhân dân. Mục đích của chúng là, từ đó tác động, làm thay đổi nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; không ngừng luận điệu kêu gọi thúc đẩy "dân chủ đa nguyên", thay đổi thể chế chính trị, đổi tên Đảng, tên nước, sửa Cương lĩnh, Hiến pháp, "phi chính trị hóa" quân đội, công an; thực hiện "tam quyền phân lập" ở Việt Nam. Thúc đẩy, kích động phong trào "bất tuân dân sự", tuần hành, biểu tình, bạo động, khiếu kiện, gây "điểm nóng "về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái

Trong những năm qua, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng.

Ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (Nghị quyết số 35). Nghị quyết 35 nêu rõ: "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước". Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó các cơ quan báo chí tuyên truyền các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và của cả hệ thống chính trị.

Nghị quyết 35 nêu bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Trước sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội Đảng, nhiệm vụ đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch càng phải được coi trọng, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả.

Trong đó, phải chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin không chính thức, thông tin xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội của các thế lực thù địch. Chủ động chuẩn bị các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình; xây dựng lý luận sắc bén để đấu tranh, phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái xuyên tạc nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng.

Định hướng cơ bản

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái thù địch, bảo vệ Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng trước thềm Đại hội XIII, theo chúng tôi các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau đây:

Một là, thường xuyên nâng cao nhận thức trách nhiệm về cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới. Đây vừa là giải pháp vừa là yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương và cả hệ thống chính trị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân cần thấy rõ: Cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay là một nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài. Đây là cuộc đấu tranh ý thức hệ giữa tư tưởng vô sản với tư tưởng tư sản, giữa chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản với các thế lực thù địch, phản động hết sức quyết liệt. Là cuộc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng lý luận, quan điểm của Đảng, là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ những giá trị tư tưởng, lý luận đúng đắn, cũng đồng thời, là bảo vệ những thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã đổ bao xương máu, hy sinh mới có được. Đây thực sự là cuộc đấu tranh "một mất, một còn" giữa ta và các thế lực thù địch.

Hai là, chủ động bám sát các vấn đề, sự kiện, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo thế chủ động trong mặt trận đấu tranh trên Internet, mạng xã hội. Thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho cán bộ theo định kỳ, gặp mặt các đồng chí cán bộ nghỉ hưu, nghỉ công tác hằng năm; chủ động gặp các cán bộ có quan điểm khác với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động.

Ba là, thường xuyên đổi mới phương thức, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, chủ động động đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, của các thế lực thù địch. Đây vừa là định hướng vừa là giải pháp cơ bản phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong đấu tranh phản bác quan điểm, luận điệu thù địch, sai trái của các đối tượng, phần tử xấu trên Internet, mạng xã hội. Đa dạng hóa hoạt động đấu tranh theo hướng: thiết lập và sử dụng các trang web, blog, diễn đàn để đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận, phản bác hoặc tiến hành đấu tranh phản bác ngay tại các trang mạng "độc hại", phản động được đối tượng sử dụng. Xây dựng và mở rộng đội ngũ cộng tác viên đưa tin, viết bài, bình luận; nâng cao chất lượng các bài viết đấu tranh phản bác với luận cứ khoa học, tính thuyết phục cao. Kết hợp chặt chẽ các biện pháp đấu tranh, cả trực tiếp và gián tiếp; giữa xây và chống, trong đó lấy xây là chính; chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với các cơ quan báo chí để viết bài đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội.

Bốn là, tăng cường quản lý, chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng "độc hại" một cách có hiệu quả. Đây vừa là giải pháp vừa là yêu cầu chủ động phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ, tính toán sử dụng các giải pháp về công nghệ thông tin để ngăn chặn một cách triệt để các tin tức xấu độc trên các trang mạng. Kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Ðảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, mọi cán bộ, đảng viên phải chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; nghiêm cấm để lộ bí mật của Ðảng, Nhà nước, lan truyền những thông tin sai lệch hoặc tán phát những đơn thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư có danh nhưng có nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động.

Thực hiện tốt những nội dung, định hướng cơ bản trên sẽ góp phần ngăn chặn hiệu quả, giảm tác hại từ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trên internet, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, nhất là khi chúng ta tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII./.

Gia Khánh

Nguồn tuyengiao.vn


12/07/2020 11:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​