Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 210166
Thông báo
Đức Huệ đảm bảo an ninh chính trị trước, trong và sau Đại hội Đảng
Thứ 4, Ngày 24/06/2020, 00:00 | Hồng Luyn
Để Đại hội Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức đúng kế hoạch và thành công, huyện Đức Huệ đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua; đảm bảo an ninh chính trị trước, trong và sau đại hội…

Huyện xác định công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, từ đó huyện tổ chức quán triệt tới tất cả chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc và cán bộ, đảng viên về kế hoạch tổ chức đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, huyện cũng thành lập các đoàn công tác để chỉ đạo, hướng dẫn, giúp các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội. Với sự chuẩn bị tích cực, đến ngày 20/6, 100% tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức thành công đại hội; bầu cấp ủy bảo đảm cơ cấu, thành phần theo đúng quy định.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện qua tổ chức lấy ý kiến cũng như đóng góp của các Sở, ngành tỉnh thì cũng được đánh giá là bảo đảm tính khái quát, khoa học, hợp lý, cân đối giữa đánh giá kết quả nhiệm kỳ trước với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, nhất là xác định chương trình trọng điểm, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 và xây dựng mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2030. Việc xây dựng các văn kiện trình đại hội bảo đảm đúng quy trình lấy ý kiến đóng góp, phát huy tính dân chủ, trí tuệ, sáng tạo của tập thể, cá nhân, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Căn cứ quy hoạch cán bộ cấp ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025 đã được BTV Tỉnh ủy phê duyệt, Huyện ủy Đức Huệ cũng đã tiến hành xây dựng đề án nhân sự cấp ủy, Ủy ban kiểm tra của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và dự kiến các chức danh lãnh đạo chủ chốt khóa mới theo đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy. Trong đó, Đề án nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Công tác rà soát chính trị nội bộ phục vụ đại hội Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện đúng quy định,… Bên cạnh đó, Ban thường vụ Huyện ủy cũng tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên; giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, nhất là những nội dung liên quan đến nhân sự đại hội. Đến nay, địa phương không xảy ra những vấn đề bức xúc, đơn thư liên quan đến công tác nhân sự đại hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Để Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra thành công, Huyện ủy đã và đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân địa phương về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Huyện cũng đang tập trung các công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất để phục vụ tốt cho đại hội. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ và các đoàn thể phát động phong trào thi đua, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân hướng đến đại hội.

Với sự chuẩn bị chu đáo, đúng quy định, tin tưởng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp, với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; đảm bảo quốc phòng, an ninh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển; xây dựng huyện biên giới Đức Huệ ngày càng văn minh, phát triển.

Hồng Luyn


Lượt người xem:   75
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​