Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 210173
Thông báo
Đồng chí Hồ Minh Phương đắc cử Bí thư Đảng bộ cơ sở khối Đảng nhiệm kỳ 2020-2025
Thứ 6, Ngày 19/06/2020, 22:00 | Tấn Hữu
Ngày 19/06/2020, Đảng bộ cơ sở khối Đảng long trọng tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có 39/39 Đảng viên được triệu tập. Đồng chí Trần Thanh Phong - Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo Đại hội.

Toan canh Dai hoi.jpg 

Đại hội đảng viên Khối Đảng lần thứ III

Đảng bộ cơ sở khối Đảng huyện Đức Huệ gồm có 04 chi bộ trực thuộc với tổng số 39 Đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ luôn quan tâm thực hiện tốt việc triển khai, quán triệt trong cán bộ, đảng viên các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Thực hiện nghiêm nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đảng bộ thường xuyên quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, thực hiện ghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình… Bên cạnh đó, Đảng ủy luôn tích cực lãnh, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Huyện ủy hàng năm.

Đặc biệt, Đảng ủy còn tham mưu xây dựng Kế hoạch số 39-KH/HU, ngày 05/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Đề án 02-ĐA/TU, ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy về việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị huyện. Đồng thời, triển khai, quán triệt trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức, thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Đảng bộ luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, kịp thời quán triệt, triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XII của Đảng và của Đảng bộ cấp trên, thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, nghe thời sự,…

Thực hiện nghiêm nghị quyết TW4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và các qui định của Đảng về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đảng ủy thực hiện xây dựng kế hoạch của tập thể và bản cam kết của cá nhân rèn luyện, tu dưỡng hàng năm, qua đó, đã kịp thời chấn chỉnh những đảng viên có dấu hiệu vi phạm, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Với khẩu hiệu hành động "Dân chủ - kỷ cương – Đoàn kết – Năng động – Sáng tạo" Đại hội Đảng viên Đảng bộ cơ sở khối Đảng khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra một số chỉ tiêu chủ yếu như: Phấn đấu 100% đảng viên đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng 100% các chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm…

 Ra mat BCH Dang bo khoi Dang khoa moi.jpg

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

 Ra mat doan dai bieu du Dai hoi cap tren (2).jpg

Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện

Qua một ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ khối Đảng khóa mới, đồng chí Hồ minh Phương đắc cử Bí thư Đảng bộ cơ sở khối Đảng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 4 đại biểu, trong đó có 01 đại biểu dự khuyết.

Tấn Hữu


Lượt người xem:   63
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​