Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 238104
Thông báo
Sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm trong thảo luận Tổ
Thứ 2, Ngày 17/08/2020, 22:00 | HUỲNH ANH
Chiều 17/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Huệ lần thứ XII đã tiến hành phiên thảo luận tại tổ, tiếp tục nghiên cứu, tham gia các ý kiến vào Văn kiện đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XI và Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

1E8A5816.jpg

1E8A5826.jpg

Đại hội chia thành 04 tổ thảo luận. Phát huy trí tuệ tập thể, với tinh thần sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, trách nhiệm và xây dựng, các tổ đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến phân tích sâu sắc, có tính thuyết phục cao khi tham gia vào các vấn đề cụ thể trong dự thảo các văn kiện.

Tại tổ thảo luận số 1 do đồng chí Phạm Văn Liên – Phó Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng, Các đại biểu đã tham gia 05 ý kiến vào các văn kiện, trong đó tham gia vào Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII là 2 ý kiến, Văn kiện Đại hội XI của Tỉnh là 03 ý kiến. Các ý kiến phát biểu cơ bản đồng tình với Dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng và cho rằng Dự thảo văn kiện do Ban Chấp hành Trung ương xây dựng về cơ bản đã sát với tình hình thực tế của đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Dự thảo văn kiện được xây dựng có bố cục khoa học, trình tự hợp lý, chặt chẽ, câu chữ rõ ràng, nội dung đề cập trong Dự thảo văn kiện là tương đối toàn diện, đầy đủ. Đồng thời nhấn mạnh, Dự thảo văn kiện đã tổng kết một cách khách quan, sâu sắc, thực tiễn cách mạng Việt Nam, đặc biệt là thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước. Dự thảo cũng đã nhìn thẳng vào sự thật, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, tồn tại nhiều mặt trong đời sống xã hội, trong tổ chức và hoạt động của Đảng, Nhà nước. Vì vậy, Dự thảo văn kiện vừa có tính tổng kết thực tiễn, vừa có ý nghĩa làm sáng tỏ thêm lý luận.

Việc tổ chức lấy ý kiến tham gia, đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng  phát huy dân chủ trong Đảng, mọi cán bộ, đảng viên đều có cơ hội thể hiện ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, tham gia hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách xây dựng đất nước, xây dựng Đảng. Điều đó chứng tỏ Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng và Nhân dân ta.

Hầu hết các ý kiến tham gia thảo luận đều bày tỏ sự phấn khởi, lạc quan trước những kết quả mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đã đạt được trong những năm qua; đồng thời tin tưởng những thành tựu có ý nghĩa đó là tiền đề quan trọng để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong những năm tới.

Đối với dự thảo báo cáo chính trị của bch đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025. nhìn chung hầu hết các ý kiến tham gia đều nhất trí cao với các nội dung trong Dự thảo báo cáo chính trị và nhấn mạnh một số nội dung: Hầu hết các ý kiến đều nhất trí đánh giá, nhận xét kết cấu của dự thảo chặt chẽ, súc tích, ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo đánh giá đầy đủ các kết quả trong 5 năm thực hiện nghị quyết. Chất lượng, nội dung trong báo cáo hợp lý, sát với thực tế. Bố cục đảm bảo cân đối giữa đánh giá kết quả đạt được của nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo đã đánh giá những ưu điểm đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế yếu kém, tìm ra nguyên nhân khách quan và chủ quan, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm. Báo cáo cũng đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đầy đủ, đúng trọng tâm và thực tế đặc thù của tỉnh Long An.

Sáng nay, ngày 18/8, Đại hội chính thức khai mạc và tiếp tục làm việc với các nội dung quan trọng khác. Trong ngày, đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Huệ.

Huỳnh Anh

 


Lượt người xem:   195
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​