Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 218263
Thông báo
Vì sự nghiệp chung của Đảng
Thứ 6, Ngày 07/08/2020, 23:00 | Ban biên tập
Đại hội (ĐH) Đảng cấp cơ sở đã hoàn thành thắng lợi. Hiện nay, ĐH Đảng cấp huyện cũng đang tiến hành và nhiều địa phương đã hoàn thành.

Sau ĐH, các đảng viên (ĐV) trúng cử ban chấp hành khóa mới đều cảm thấy vinh dự và xác định rõ trọng trách cùng ban chấp hành lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của ĐH đề ra. Thế nhưng, trong thực tế, vẫn có trường hợp ĐV trúng cử nảy sinh tâm lý tự mãn. Mặt khác, có những ĐV không trúng cử cảm thấy chán nản, thối chí, có tư tưởng bất mãn. Chính vì vậy, sau ĐH Đảng các cấp, cấp ủy mới, nhất là người đứng đầu phải kịp thời nắm tư tưởng, có biện pháp động viên, nhắc nhở để ĐV tiếp tục phấn đấu, đóng góp công sức, trí tuệ xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương phát triển; không để các đối tượng xấu, chống phá lợi dụng để lôi kéo, kích động gây mất đoàn kết nội bộ.

Muốn vậy, trước đó, công tác nhân sự của Đảng phải được tiến hành chặt chẽ, công tâm, khách quan, đúng quy định như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - Nguyễn Phú Trọng từng đề cập trong bài viết "Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự ĐH XIII của Đảng". Cùng với đó, vì sự nghiệp chung của Đảng, người đứng đầu các tổ chức Đảng phải thường xuyên nắm bắt tư tưởng ĐV để kịp thời chấn chỉnh, tránh để xảy ra tình trạng tự mãn hoặc nản chí làm mất đoàn kết nội bộ và cảnh giác, đề phòng những tình huống khó lường khác xảy ra.

Ban biên tập

Nguồn Báo Long An online


Lượt người xem:   73
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​