Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 210699
Thông báo
Đại hội đảng viên Đảng bộ khối Kinh tế lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025
Thứ 4, Ngày 17/06/2020, 23:00 | Tấn Hữu
Ngày 17/06/2020, Đảng bộ cơ sở Khối Kinh tế tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Bí thư Huyện ủy Đức Huệ - Trần Thanh Phong; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Huyện ủy cùng 64/68 Đảng viên được triệu tập tham dự Đại hội.

Bieu quyet thong qua danh sach BCH khoa moi.jpg 

Biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ sở Khối Kinh tế đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Theo đó, Đảng bộ lãnh đạo thực hiện có hiệu quả việc tham mưu Huyện ủy, UBND huyện các lĩnh vực công tác quản lý Nhà nước về kinh tế – xã hội, góp phần giúp kinh tế huyện nhà tăng trưởng và chuyển dịch đúng hướng. Công nghiệp – xây dựng, thương mại dịch vụ có bước phát triển khá. Chỉ tiêu sản lượng lương thực đạt và vượt hàng năm. Thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán tỉnh giao, tăng bình quân 27,90%/năm, chi ngân sách được quản lý chặc chẽ, đúng qui định, ưu tiên chi đầu tư phát triển.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản đựơc tập trung thực hiện đúng danh mục, nguồn vốn phân bổ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả tạo động lực phát triển kinh tế xã hội gắn với phát huy các nguồn lực đóng góp.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới được tập trung thực hiện theo hướng thực chất, bền vững của từng tiêu chí, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hoàn thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, cải cách hành chính được quan tâm, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 06 đảng viên, đạt 120% kế hoạch. Đồng thời, Đảng ủy Khối luôn tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên hướng dẫn thực hiện tốt các qui định của Trung ương về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng của Đảng viên.

Công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên cuối năm được tiến hành đúng qui định. Qua đánh giá xếp loại hàng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Ngoài ra, Đảng ủy Khối còn thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Đảng viên toàn diện về mọi mặt, trong đó chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng cũng được thực hiện nghiêm. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã kịp thời triển khai quán triệt các quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của Trung ương đến 100% tổ chức Đảng và Đảng viên; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hàng năm của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; ban hành quy chế làm việc của Đảng ủy và của Ủy ban Kiểm tra cùng cấp…

Với khẩu hiệu hành động "Đoàn kết – dân chủ - kỷ cương – năng động – phát triển", Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều chỉ tiêu quan trọng như: thực hiện đạt các chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế theo Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên,…

 Ra mat BCh khoa moi.jpg

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa II ra mắt Đại hội

 Ra mat doan dai bieu du Dai hoi cap tren (1).jpg

Đoàn Đại biểu dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

Với tinh thần dân chủ, Đại hội đã bầu ra 11 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Kinh tế khóa mới, đồng chí Phạm Văn Liên đựơc tín nhiệm tái cử Bí thư Đảng bộ cơ sở Khối Kinh tế lần thứ II. Đồng thời, Đại hội cũng bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí, trong đó có 01 đại biểu dự khuyết.

Tấn Hữu

 

 


Lượt người xem:   73
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​