Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 221768
Thông báo
Đức Huệ tập trung công tác thông tin tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp
Thứ 6, Ngày 15/05/2020, 09:00 | Tấn Hữu
Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Đức huệ đã quan tâm lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp trong huyện, tỉnh, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

ban khung Dhoi.jpg

Viên chức Trung tâm VHTT&TT huyện bắn khung pano tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

Qua đó, công tác tuyên truyền được triển khai nghiêm túc, với nội dung và hình thức đa dạng, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng... góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các Chi, Đảng ủy trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp trong huyện, tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên hệ thống truyền thanh cơ sở và trên Trang thông tin điện tử huyện.

Tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền sát với tình hình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, phù hợp với từng đối tượng và tùng địa bàn, khu vực dân cư.

Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh tuyên truyền trực quan tại các khu vực trung tâm xã, thị trấn, các điểm tập trung dân cư, tại cơ quan, công sở thông qua hệ thống panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền. Tăng cường công tác vận động xã hội hóa hỗ trợ cho công tác tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp trong huyện, tỉnh, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngoài ra, huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện, Đài, Trạm truyền thanh cơ sở, đặc biệt là các xã biên giới tăng cường tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, xây dựng các chuyên mục Câu chuyện truyền thanh để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân vê ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp trong huyện, tỉnh và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tấn Hữu


Lượt người xem:   74
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​