Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch, kế hoạch phát triển

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 369131
Quy hoạch, kế hoạch phát triển
Thứ 5, Ngày 09/10/2014, 11:00
Lĩnh vực xây dựng, quy hoạch đô thị.
09/10/2014 | Ban biên tập
Tổng diện tích các Cụm CN-TTCN trên địa bàn huyện đến năm 2020 có 4 CCN-TTCN tập trung với diện tích khoảng 342 ha; đầu tư giai đoạn sau 2015. Cụm CN thị trấn Đông Thành (30ha), Cụm CN Mỹ Thạnh Đông (132ha), Cụm CN Bình Hòa Bắc (120ha), cụm CN Mỹ Quý Tây (60ha).

1. Quy hoạch cụm công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp

    Mục tiêu phát triển CCN-TTCN được xác định là làm gia tăng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phù hợp với quy hoạch tổng thể, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành theo từng giai đoạn, giai đoạn của tỉnh.

    Tổng diện tích các Cụm CN-TTCN trên địa bàn huyện đến năm 2020 có 4 CCN-TTCN tập trung với diện tích khoảng 342 ha; đầu tư giai đoạn sau 2015. Cụm CN thị trấn Đông Thành (30ha), Cụm CN Mỹ Thạnh Đông (132ha), Cụm CN Bình Hòa Bắc (120ha), cụm CN Mỹ Quý Tây (60ha).

2. Quy hoạch thương mại và xuất khẩu

   2.1 Về thương mại

     Huy động nguồn lực nhiều thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển mạng lưới kinh doanh thương mại, phù hợp với Quy hoạch phát triển thương mại của tỉnh.

   Tổng số chợ quy hoạch phát triển đến năm 2020 là 13 chợ (10 chợ xây dựng mới và 2 chợ nâng cấp, mở rộng. Đến năm 2020, trên địa bàn huyện có 1 siêu thị tại khu vực cho thị trấn Đông Thành.

     Tổng giá trị thương mại của huyện đạt khoảng 200 tỷ đồng vào năm 2015 và 555 tỷ đồng vào năm 2020.

    2.2 Về xuất khẩu

      Đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất các sản phẩm nông sản.

      Quy hoạch kinh tế Cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây.

    2.3. Du lịch

     Phát triển du lịch gắn với các khu di tích lịch sử cách mạng và phát triển du lịch sinh thái để tận dụng lợi thế sông nước và tham quan kinh tế cửa khẩu.

     Kêu gọi các nhà đầu tư và người dân địa phương phát triển mô hình du lịch sinh thái miệt vườn, kết hợp với tham quan các trang trại sản xuất với quy mô lớn và hiệu quả.

     Xây dựng khu di tích lịch sử cách mạng với nhiệm vụ phục hồi, tôn tạo lại di tích lịch sử căn cứ Bình Thành tại xã Bình Hòa Hưng...và tái tạo các di tích gốc được vạch ra và từng bước thực hiện để trong tương lai khách tham quan có thể phần nào hiểu được hoàn cảnh sống, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta giai đoạn kháng chiến

    2.4  Quy hoạch sử dụng đất.

     Tiếp tục duy trì và ổn định quỹ đất nông nghiệp nhằm đảm bảo mục tiêu chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông - lâm - thủy sản theo hướng tăng cường việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, bảo quản và chế biến để nâng cao hiệu quả sản xuất nông - lâm - thủy sản trên đơn vị đất đai và lao động. Các loại đất này được quy hoạch chi tiết như sau:

        -Diện tích đất nông nghiệp giảm từ 26.226,6 ha năm 2011 xuống còn 23.630,4 ha năm 2015 và 21.034 ha năm 2020 .

       -Diện tích đất phi nông nghiệp tăng từ 6.112,7 ha năm 2011 lên 7.840,9 ha năm 2015 và 9.569 ha năm 2020. 

Lượt người xem:   1734
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang