Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Học tập làm theo lời Bác

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 575714
Học tập làm theo lời Bác
Chủ Nhật, Ngày 18/09/2022, 09:00
Tự hào về lịch sử, vững bước xây dựng tương lai
18/09/2022 | Ban biên tập
Tỉnh Long An có vị trí chiến lược tiếp giáp trung tâm đô thị lớn nhất của cả nước - TP.HCM, cửa ngõ của Đồng bằng sông Cửu Long, có biên giới quốc gia và các đường huyết mạch trọng yếu. Vùng đất Chợ Lớn - Tân An (Long An ngày nay) là chiếc nôi sản sinh ra những người con ưu tú, có nhiều cống hiến cho đất nước, dân tộc: Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Văn Tạo, Võ Văn Tần, Võ Văn Ngân, Nguyễn Hữu Thọ, Trần Văn Giàu, Trương Văn Bang,… Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dân Chợ Lớn - Tân An thực hiện đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ của Đảng gắn với những trận đánh như Giồng Dinh, Láng Le - Bàu Cò, Hiệp Thạnh,… và xây dựng, củng cố nhiều căn cứ địa như Vườn Thơm - Bà Vụ, Đông Thành, Đồng Tháp Mười,...

z3730311543065_ab87bc6c24744d0fcec4f8ff1cbdb6ab.jpg 

Long An - Kiến Tường cùng cả nước bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 buộc Pháp thừa nhận thất bại và một nửa đất nước độc lập. Hưởng ứng Đồng khởi, Đảng bộ Long An đã lãnh đạo toàn dân, đánh địch toàn diện, tiến tới thành lập Mặt trận dân tộc giải phóng, quy tụ, tập hợp các giai cấp, kết hợp các trận đánh và các mũi đấu tranh chính trị, binh vận, bẻ gãy Kế hoạch Xta-lây Tay-lo trong chiến lược "chiến tranh đặc biệt" của Mỹ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, trong chiến lược "chiến tranh cục bộ" năm 1966-1967, phong trào toàn dân đánh Mỹ, tinh thần diệt Mỹ và cách đánh thắng Mỹ tại Long An càng dâng cao, tiêu biểu có Vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến Cần Đước là bước phát triển tầm cao của quân dân Long An.

Thành tích vượt bậc của Long An được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ghi nhận và phong tặng cho Long An lá cờ vẻ vang ghi 8 chữ vàng: "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" tại Đại hội Anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn miền Nam lần thứ 2, ngày 17/9/1967. Niềm tự hào và sự cổ vũ kịp thời này đánh dấu bước trưởng thành của Long An trong công tác lãnh đạo, tổ chức quân, dân đánh giặc, giữ nước.

Tinh thần chiến đấu "Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc" được toàn quân, toàn dân Long An "xốc tới", cùng cả nước làm nên cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, làm phá sản chiến lược "chiến tranh cục bộ", "Việt Nam hóa chiến tranh", buộc Mỹ xuống thang chiến tranh, ngồi vào bàn đàm phán tại hội nghị Paris năm 1973, đồng tiến lên làm nên Chiến dịch Hồ Chí Minh thần tốc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau năm 1975, hòa vào hoàn cảnh lịch sử mới, những năm 1976 - 1985, quân dân Long An đảm nhiệm xuất sắc việc hàn gắn vết thương chiến tranh, tập trung khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế, bảo vệ vững chắc biên cương, làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Từ năm 1980, phẩm chất "Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc" được Đảng bộ, quân và dân Long An tiếp tục phát huy, kiến tạo bằng tư duy đột phá, biến cái khó thực hiện thành hiện thực.

Chủ trương táo bạo "phá rào" của Long An đã góp phần thuyết phục được sự đồng thuận của Trung ương trong việc tiến hành cải tiến thu mua, phân phối; xóa bỏ chế độ cung cấp tem phiếu, bù giá vào lương và áp dụng giá bán thỏa thuận. Kiên cường tiến công, khai mở vùng trũng Đồng Tháp Mười trở thành vựa lúa của tỉnh và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Long An trở thành hình mẫu có sức lan tỏa về đột phá tư duy kinh tế mới, góp phần cùng cả nước hình thành, thúc đẩy đổi mới kinh tế, đưa đất nước thoát khỏi trì trệ, khủng hoảng kinh tế. Ghi nhận thành tích đó, năm 1985, Long An vinh dự được Chính phủ tặng thưởng Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Đảng, Nhà nước ta.

Quyết tâm "Trung dũng, kiên cường", bước vào công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực, phấn đấu thực hiện các Nghị quyết Đại hội của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đạt những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 9,11%/năm. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm đạt kết quả quan trọng. Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được tập trung thực hiện.

Chương trình Đầu tư xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực, diện mạo nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn nâng cao. Chương trình Huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông phục vụ phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh và 3 công trình trọng điểm đã phát huy hiệu quả tích cực. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, kết cấu hạ tầng văn hóa - xã hội ngày càng hoàn thiện, an sinh xã hội luôn được đảm bảo.

Công tác quốc phòng - an ninh - nội chính được tăng cường; hoạt động đối ngoại mở rộng, đa dạng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử quý báu "Trung dũng, kiên cường" thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An quyết tâm kề vai sát cánh, biến khát vọng phát triển tỉnh nhà phồn vinh, hạnh phúc thành hành động cụ thể, bằng những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nội chính và đối ngoại. Phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội. Đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII), Kết luận 21-KL/TW (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 55 năm Ngày tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc" (17/9/1967 - 17/9/2022), nhớ về truyền thống lịch sử, cội nguồn với những hy sinh cao đẹp của cha ông cho quê hương, đất nước, để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Long An thêm tự hào về dân tộc, biết ơn và trân trọng lịch sử, vững tin xây dựng tương lai.

Phát huy truyền thống độc lập, tự chủ, tự cường đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long An cùng đồng tâm, hiệp lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, thi đua lao động sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, đột phá để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, phát triển toàn diện và bền vững, xứng đáng là một trong những tỉnh đi đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long./.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán


Lượt người xem:   239
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang