Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Học tập làm theo lời Bác

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 253081
Học tập làm theo lời Bác
Thứ 2, Ngày 24/08/2020, 12:00
Tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 bất diệt!
24/08/2020 | Gia Khánh
Hàng năm, cứ vào mùa Thu, nhân dân cả nước nô nức chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

2-9.jpg

Mít tinh tại Nhà hát lớn Hà Nội ngày 2-9-1945

Ngày 19-8-1945, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại trong lịch sử nước nhà, đập tan xiềng xích của chế độ thực dân, phong kiến; giành lại nền độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân; khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Ngày 2-9-1945, trên lễ đài tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trước cuộc mít tinh của đông đảo đồng bào cả nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời.

Tuyên ngôn Độc lập nhấn mạnh: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Và "Suy rộng ra, câu ấy có ý nghĩa là: Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do". Tất cả các quyền đó đều là những quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc trên thế giới.

Tuyên ngôn Độc lập khẳng định: "Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xit mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập!... Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy".

Tuyên ngôn Độc lập bất hủ ngày 2-9-1945 mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. Qua bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 của dân tộc ta, nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đã nhìn thấy con đường mà dân tộc mình có thể lựa chọn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

75 năm qua, nhân dân ta vượt qua biết bao khó khăn, thử thách để xây dựng, phát triển đất nước, từng bước cải thiện và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Cũng trong suốt thời gian ấy, nhân dân ta đã phải hy sinh biết bao xương máu, đánh bại mọi kẻ thù xâm lược để bảo vệ nền độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Từ Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945, người dân Việt Nam bắt đầu một cuộc sống mới. Phấn khởi và tự hào, tất cả mọi công dân Việt Nam bắt tay vào sự nghiệp đấu tranh đầy gian khổ, hy sinh, không tiếc của cải và cả xương máu của mình vừa kháng chiến vừa kiến quốc. 70 năm qua là cả một quá trình phấn đấu, hy sinh không gì so sánh nổi của cả dân tộc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam từng bước phát triển không ngừng.

Ngày nay đất nước ta đã lớn mạnh hơn gấp nhiều lần, trở thành một quốc gia có uy tín trên trường quốc tế. Kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh 2-9, mỗi người Việt Nam dù đang ở bất kỳ nơi đâu, ngay trên đất mẹ hoặc ở xa Tổ quốc cũng không khỏi xúc động, bồi hồi nhớ lại khí thế hào hùng, sôi sục và náo nức của những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám thành công, đặc biệt là Ngày Quốc khánh 2-9-1945 lịch sử, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất lên giọng ấm áp đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày nay, kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, bất khuất, kiên cường của dân tộc, những bài học giữ nước của cha ông, bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, nâng cao sức mạnh tổng hợp và uy tín quốc tế của đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh quốc tế, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu tối thượng, nhân dân ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc non sông gấm vóc do cha ông để lại, trao truyền cho muôn đời con cháu mai sau.

Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên, không được phép lơ là, nhưng cũng là cuộc đấu tranh lâu dài, kiên trì, bền bỉ với những khó khăn, thử thách to lớn. Đất nước ta sau 34 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, thoát khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện; thế và lực của đất nước được nâng lên; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa; vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới được nâng cao. Những thành tựu đó tạo ra tiền đề thuận lợi cho sự phát triển đất nước.

Tinh thần cách mạng tiến công, ý chí tự lực, tự cường, quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945 cần được phát huy cao độ trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, làm cho non sông Việt Nam "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một dân tộc yêu nước, chống giặc ngoại xâm đến cùng, từng làm nên Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, Chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu và Đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, nhất định sẽ có đầy đủ tinh thần, nghị lực và bản lĩnh để đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên văn minh, hiện đại; giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn quốc gia.

Phát huy tinh thần của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh ngày 2-9, tất cả mỗi chúng ta phải đồng tâm, hiệp lực, tận dụng vận hội, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn quốc gia.

Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám vĩ đại và Quốc khánh ngày 2-9, tiếp tục học tập và thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tất cả mỗi chúng ta đoàn kết một lòng thành một khối vững chắc, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng nước ta giàu đẹp, hùng mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, để dân tộc ta, đất nước ta mãi mãi phồn vinh và trường tồn.

Tinh thần của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh ngày 2-9 mãi mãi là niềm tự hào, là nguồn cổ vũ mọi người Việt Nam chúng ta vững bước tiến lên trên con đường ấm no, hạnh phúc, văn minh.

Gia Khánh

Nguồn Baoapbac.vn


Lượt người xem:   421
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​