Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Học tập làm theo lời Bác

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 258669
Học tập làm theo lời Bác
Thứ 7, Ngày 11/07/2020, 08:00
Mỹ Quý Tây tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020
11/07/2020 | Viết Định (MQT)
Ngày 10/7/2020, Đảng ủy xã Mỹ Quý Tây tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho toàn thể cán bộ, đảng viên và những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn xã.

IMG_20200712_222607.jpg 

 IMG_20200712_222612.jpg

Tại đây, thông qua xem video, các đại biểu được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo quán triệt nội dung chuyên đề về: "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Hội nghị nhằm tổ chức học tập quán triệt sâu rộng chuyên đề năm 2020, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ đảng viên và tầng lớp nhân dân.

Đồng thời trang bị cho cán bộ, đảng viên những kiến thức mới về lý luận chính trị, chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện sai lệch về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức, lối sống; Ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, xuyên tạc về chế độ CNXH. Từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của cán bộ đảng viên phục vụ tốt cho đất nước và nhân dân trong giai đoạn hiên nay./.

Viết Định


Lượt người xem:   179
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​