Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Học tập làm theo lời Bác

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 459038
Học tập làm theo lời Bác
Thứ 2, Ngày 25/03/2019, 11:00
"Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội"
25/03/2019 | Gia Khánh
Trong quá trình tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh nhận rõ vị trí, vai trò to lớn của thanh niên nước ta trong cách mạng của dân tộc. Hồ Chí Minh cho rằng, "Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội", sức trẻ có thể "đào núi và lấp biển". Khi đất nước Việt Nam còn chìm trong đêm trường nô lệ của bọn thực dân đế quốc, Hồ Chí Minh chủ trương thức tỉnh dân tộc và giải phóng dân tộc phải bắt đầu từ thanh niên.
Bac Ho voi thieu nhi dung si.jpg 

Ảnh tư liệu: Bác Hồ với các cháu thiếu nhi dũng sĩ miền Nam tại Phủ Chủ tịch, năm 1968.

Thanh niên Việt Nam có vị trí, vai trò trong cách mạng của dân tộc

Năm 1920, tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh xác định rõ con đường cách mạng Việt Nam là chống đế quốc và phong kiến, giành độc lập dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Một vấn đề cơ bản là ai làm cuộc cách mạng này, Hồ Chí Minh đã giải đáp là toàn dân Việt Nam đoàn kết thành một khối có liên minh công nông làm gốc dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng của giai cấp vô sản Việt Nam. Hồ Chí Minh nhận rõ, trong lực lượng khối đoàn kết toàn dân tộc có lực lượng nòng cốt là thanh niên. Khẳng định truyền thống dân tộc và tin tưởng vào lực lượng thanh niên, Người chỉ rõ: "Tre già, măng mọc", "Con hơn cha, nhà có phúc". "Thiếu niên như Đổng Thiên Vương chưa đến 10 tuổi mà đã ra tay cứu nước, cứu nòi. Trần Quốc Toản mới 15, 16 tuổi đã giúp ông Trần Hưng Đạo đánh phá giặc Nguyên" (1).

Hồ Chí Minh cho rằng, "Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội"(2), sức trẻ có thể "đào núi và lấp biển". Khi đất nước Việt Nam còn chìm trong đêm trường nô lệ của bọn thực dân đế quốc, Hồ Chí Minh chủ trương thức tỉnh dân tộc và giải phóng dân tộc phải bắt đầu từ thanh niên. Đầu những năm 20 thế kỷ XX, Hồ Chí Minh sống ở Pháp chứng kiến những thanh niên Việt Nam sang Pháp học, nhưng lười biếng, chơi bời, Người đã viết bài "Gửi thanh niên An Nam". Người cho biết: "chúng ta có những sinh viên được học bổng và những sinh viên thường, nhờ ơn nhà nước hay tiền của cha mẹ (hại thay, hai cái nguồn ấy lại không bao giờ cạn cả) mà đang dành một nửa thì giờ vào cái việc... chơi bia, một nửa của nửa thì giờ còn lại để đến các chốn ăn chơi; số thì giờ còn lại, mà ít khi còn lắm, thì để vào trường đại học hoặc trường trung học"(3).

Và người viết: "Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên già cỗi của Người không sớm hồi sinh"(4). Vì theo Người "thanh niên là bộ phận quan trọng của dân tộc, là lực lượng quyết định vận mệnh của dân tộc và tương lai đất nước" mà sớm già cỗi lao vào ăn chơi hưởng lạc, sa đọa, mất hết tính tiền phong, hăng hái, cống hiến thì chắc chắn nguy hại đến dân tộc. Muốn dân tộc được giải phóng, theo Hồ Chí Minh phải thức tỉnh cả dân tộc, trước hết là thức tỉnh thanh niên. Tuy chính sách đầu độc và thống trị của thực dân Pháp hết sức tàn bạo nhưng Hồ Chí Minh lại tin tưởng "Không: Người Đông Dương không chết, người Đông Dương vẫn sống, sống mãi mãi". Và được thức tỉnh "Người Đông Dương tiến bộ một cách rất màu nhiệm"(5).

Chính vì vậy, Hồ Chí Minh luôn luôn có niềm tin vững chắc vào vai trò, vị trí to lớn của thanh niên, không chỉ trong cách mạng mà cả trong kháng chiến và xây dựng nước nhà. Người khẳng định: "Người ta thường nói: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó"(6). Trong kiến thiết nước nhà, Hồ Chí Minh đặt niềm tin to lớn vào thế hệ trẻ. Người viết: "Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em"(7).

Như vậy, Hồ Chí Minh đã tin tưởng thanh niên có vai trò, vị trí to lớn xuyên suốt cách mạng Việt Nam. Hơn thế Người còn đề xuất và thực hành những quan điểm phát huy sức mạnh của thanh niên Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của dân tộc thông qua tổ chức Đoàn thanh niên.

Xứng đáng là người chủ tương lai của nước nhà

Thanh nien BTGTW.jpg ​​

Ảnh: Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tham gia chương trình "Caravan - Hành trình nhân ái" năm 2019 báo công dâng Bác

Tóm lại, Hồ Chí Minh khẳng định: "Ai cũng nhận rằng thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà và Đoàn Thanh niên Lao động là cánh tay đắc lực của Đảng"(25). Vì vậy, cần tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả mục tiêu, phương hướng và những nội dung giải pháp quan trọng của Đảng được đề ra trong Nghị quyết số 25-NQTW của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên, là cơ sở để hoàn thành các chương trình hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đồng thời, thiết thực thực hiện lời căn dặn của Người: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.

Trải qua 88 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích cách mạng, là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị tin cậy của Đảng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam. Qua các phong trào, các cuộc vận động do Đoàn phát động, lớp lớp thanh niên Việt Nam đã không ngại khó khăn, gian khổ, vượt lên mọi thử thách, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh; tích cực, năng động, sáng tạo trong học tập, lao động, sản xuất; xung kích, tình nguyện bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước. Khẳng định, việc giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn được các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên xem là nghĩa vụ, trách nhiệm và là mệnh lệnh đặc biệt của trái tim và khối óc.

Đoàn THCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam quyết tâm trở thành những người đi đầu trong ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, xây dựng Tổ quốc ngày càng giàu mạnh, phát triển. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình hành động, bảo đảm cho phong trào thanh thiếu nhi phát triển đúng hướng, đem lại lợi ích thiết thực cho tuổi trẻ; lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm, việc làm cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn, phù hợp với tâm lý, nhu cầu của thanh niên; đáp ứng mong mỏi của mỗi gia đình, xã hội, từ đó tạo ảnh hưởng, lan tỏa tích cực trong giới trẻ, khẳng định mạnh mẽ hơn lòng trung thành tuyệt đối, niềm tin của tổ chức Đoàn, thế hệ trẻ hôm nay vào con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn. Thiết thực đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị và là cơ hội để triển khai, tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn và tổ chức cơ sở Đoàn gắn với thực hiện kết luận về các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn; kết luận về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư; qua đó, tạo đà thực hiện thắng lợi chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019…

Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên và tổ chức Đoàn thanh niên hiện nay, mọi đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ đoàn cần quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" thông qua thực hiện Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" với nội dung phong phú, sinh động, hình thức đa dạng, lôi cuốn, tập hợp được đông đảo thanh niên tham gia và thu được kết quả to lớn để rèn đức, rèn sức, luyện tài, trau dồi lý tưởng, thực sự là "những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên"(26) như lời dạy của Người trong Di chúc.

Gia Khánh

Nguồn hoc​himinh.vn

Lượt người xem:   2132
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang