Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Học tập làm theo lời Bác

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 223585
Học tập làm theo lời Bác
Đức Huệ thực hiện công tác chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau theo Di chúc của Bác
Thứ 2, Ngày 27/04/2020, 11:00 | Thúy Kiều (TTBDCT)
Hồ Chí Minh - "Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá kiệt xuất"- Người đã từng là thầy giáo: thầy Nguyễn Tất Thành ở trường Dục Thanh (1910), thầy Vương ở lớp huấn luyện cán bộ ở Quảng Châu (1925-1927) do Hội Việt Nam cách mạng thanh niên tổ chức và cũng chính Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã đặt nền móng và xây dựng nền giáo dục cho nước ta từ những ngày đầu mới thành lập nước.

Khi nói về đóng góp của Hồ Chí Minh đối với nhân loại về giáo dục, Tổ chức Liên hiệp quốc đã nhận định, Hồ Chí Minh đã đề ra phong trào xóa nạn mù chữ (năm 1945), trong khi Liên hiệp quốc đến đầu thập niên 1990 mới đề ra phong trào này trên thế giới. Điều đó chứng tỏ, Hồ Chí Minh là người có tầm nhìn dự báo chiến lược mà không phải người lãnh đạo nào trên thế giới cũng có được.

Về giáo dục, Chủ tịch Hồ Chí Minh khai trường (24/10/1955), Người nhắn nhủ việc giáo dục phải gồm:

 "- Thể dục: Để làm thân thể mạnh khoẻ, đồng thời cần giữ vệ sinh riêng và vệ sinh chung.

- Trí dục: Ôn lại những điều đã học, học thêm những tri thức mới.

- Mỹ dục: Để phân biệt cái gì là đẹp, cái gì là không đẹp.

- Đức dục: Là yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu lao động, yêu khoa học, yêu trọng của công".

Trong toàn bộ cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm, chăm lo đến thế hệ trẻ, đặc biệt là công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng họ thành lớp người thừa kế, tiếp tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của nhân dân. Người cũng đã từng nói: Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu, Người xem đó việc làm rất quan trọng và cần thiết đối với mỗi quốc gia. Người cho rằng thế hệ trẻ là những người chủ tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích của cách mạng. Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc thiêng liêng, Bác đã để lại tâm tư của mình với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân về những chủ nhân tương lai của đất nước với đầy niềm tin và hy vọng: "Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng", vừa "chuyên". "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau" theo Bác là việc bồi dưỡng lý tưởng cộng sản, giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, đào tạo nguồn nhân lực kế tục sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Điều này cho thấy nhãn quan chính trị sáng suốt, tầm nhìn xa trông rộng của Người đối với vận mệnh của cả dân tộc.

Trong bản "Di chúc", Người viết: mục tiêu lý tưởng phấn đấu của thanh niên đó là học tập và học để làm gì ? Người trả lời: "Học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, học để làm cho dân giàu, nước mạnh".Đó là trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng; làm cho họ có tri thức văn hoá, khoa học và kỹ thuật giỏi; làm cho họ là những người kế tục xứng đáng gánh vác sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ là nhằm làm cho thế hệ trẻ trở thành những người công dân có ích, những người chiến sĩ tốt, những người cách mạng chân chính vì nước nhà.

Có thể nói, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau" vừa thể hiện tình cảm, sự yêu mến và tin tưởng của Bác đối với thế hệ trẻ; vừa cho thấy tư duy biện chứng đúng đắn của Người trong việc xem xét, đánh giá vai trò của thanh niên đối với sự phát triển của đất nước. Với tư tưởng này, cho thấy Người đã chăm lo vun trồng sự nghiệp cách mạng vững bền từ gốc.

Hiện nay, trước xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, thế hệ trẻ Việt Nam luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn dân ta đã lựa chọn. Tuổi trẻ Việt Nam đã chứng tỏ được bản lĩnh, trí tuệ và cốt cách cao đẹp của người Việt Nam. Họ luôn đi đầu trong lao động sản xuất, trong ứng dụng khoa học-công nghệ hiện đại, trong chiến đấu, trong các phong trào thi đua yêu nước... để cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đặc biệt, khi đất nước lâm nguy, thanh niên lập tức kết thành một khối bền, chặt, tiên phong trước mọi mặt trận. Có thể nói, thế hệ trẻ Việt Nam không phụ niềm tin yêu và kỳ vọng của Bác và dân tộc.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng mặt trái của nền kinh tế thị trường và sự chống phá của các thế lực thù địch, nhằm vào thế hệ trẻ Việt Nam, đã có một bộ phận thanh niên bị cuốn vào vòng xoáy của danh lợi, lối sống lai căng, thực dụng, sa vào các tệ nạn xã hội và mất phương hướng phấn đấu, xa rời  mục tiêu, lý tưởng và thuần phong mỹ tục, truyền thống đạo đức của dân tộc.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau và học theo phong cách của Bác về đổi mới, sáng tạo, không chấp nhận lối cũ trong công tác giáo dục. Để góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ ở Đức Huệ, với chức năng, nhiệm vụ của mình, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đức Huệ thực hiện lời dạy của Bác trong công tác chăm lo "bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau" bằng những việc làm cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.

Thực hiện Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An, về việc Hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị đối với Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; dựa trên tình hình thực tế của địa phương, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đức Huệ phối hợp với các ngành liên quan khảo sát nhu cầu thực tế của người học để xác định lượng thông tin, nội dung cần bồi dưỡng, tuyên truyền. Qua đó phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch mở các lớp học tập giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, trong những năm qua đạt được kết quả như sau:

Thứ nhất: Tham mưu cho lãnh đạo huyện mở các lớp bồi dưỡng Kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng là quần chúng nhân dân, đặc biệt là nhân dân các xã biên giới của huyện. Trong đó, chú trọng đến đối tượng người học là những đoàn viên, thanh niên công tác ở các ấp biên giới. Thông qua đó, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước trực tiếp đến với người dân, nhất là tuyên truyền về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ an ninh biên giới, biên giới quốc gia và tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia trong tình hình mới. Sau lớp học, mỗi học viên sẽ là những tuyên truyền viên trực tiếp đến các địa bàn xóm, ấp nơi cư trú. Đồng thời, cũng thông qua các lớp học này, là kênh thông tin hữu hiệu để chúng tôi nắm bắt, phúc đáp và trao đổi những vấn đề của đời sống xã hội có liên quan trực tiếp đến nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong nhân dân, góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân nhanh chóng, hiệu quả; tạo hiệu ứng tốt trong nhân dân.

Thứ hai: Phối hợp với Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn, tổ chức  các lớp chuyên đề Giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho học sinh các khối 10-11-12 trong tất cả các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện (THPT Đức Huệ, THCS-THPT Mỹ Bình, THCS-THPT Mỹ Quý). Với loại hình lớp học này, đã góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ cội nguồn, truyền thống yêu nước của dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, ý thức độc lập dân tộc, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trong tình hình mới; đặc biệt, các lớp chuyên đề này đã giới thiệu nhiều tấm gương tiêu biểu trong cuộc sống, lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước, thu hút đông đảo học sinh tham gia; đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của Ban giám hiệu các trường và có sức hưởng rất lớn trong giáo dục nhân cách, lý tưởng, đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ - những mầm non tương lai của đất nước nhiều năm qua.

Thứ ba: Tổ chức các lớp Đối tượng kết nạp Đảng cho thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ. Hàng năm, Trung tâm bồi dưỡng chính trị xây dựng kế hoạch phối hợp với Đảng ủy Quân sự huyện, Đảng ủy Công an huyện và các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy tổ chức rà soát, thống kế số liệu thanh niên ưu tú tình nguyện đi làm nghĩa vụ quân sự, để tổ chức lớp Đối tượng kết nạp Đảng cho nguồn tuyển quân. Nhiều năm qua, huyện Đức Huệ đã phát triển đảng viên trong lực lượng tân quân phục vụ lâu dài trong quân đội với số lượng và chất lượng ngày càng cao.

Thứ tư, Trong Di chúc thiêng liêng, Bác căn dặn: "Đảng phải có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng họ thành những người kế tục sự nghiệp cách mạng vừa hồng vừa chuyên. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm rất quan trọng và rất cần thiết" Kế thừa và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, Trung tâm bồi dưỡng chính trị phối hợp với Ban Thường vụ Huyện Đoàn, định kỳ hằng năm tổ chức lớp chuyên đề Giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ đoàn cơ sở nhằm xây dựng, hình thành nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa trong thanh niên, vì đạo đức là "gốc của người cách mạng, giáo dục thanh niên nhận thức đúng các giá trị chân, thiện, mỹ, những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Từ đó, Thanh niên xứng đáng là người kế tục cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Thứ năm, Thông qua nguồn xã hội hóa trong các lớp, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thường xuyên tổ chức các buổi tham quan học tập thực tế tại các di tích lịch sử như: Khu căn cứ lịch sử cách mạng của tỉnh Long An, Khu tượng đài Long An Trung dũng kiên cường, Vàm Nhật tảo, Trung ương cục miền nam, Khu di tích Địa đạo Củ Chi, Căn cứ Ấp Bắc, Xẻo Quyết, Khu lăng mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc, Nhà tưởng niệm chị Võ Thị Sáu, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Dinh độc lập...cho các lớp Đoàn Thanh niên, Đối tượng kết nạp Đảng, lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, lớp Sơ cấp lý luận chính trị... .nhằm giáo dục lịch sử truyền thống của dân tộc ta cho thế hệ tương lai, nâng cao ý thức cách mạng, cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Như vậy, cùng với hệ thống chính trị huyện trong công tác chăm lo  giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đức Huệ đã góp phần trong công tác "bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau"  theo tinh thần "Di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thanh niên bằng nhiệm vụ chính trị của mình, đã chăm lo bồi dưỡng, giáo dục rèn luyện thanh niên có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, có năng lực để xứng đáng với vai trò là người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng", vừa "chuyên" , xứng đáng là chủ nhân tương lai nước nhà và xứng đáng với mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh./.

Thúy Kiều (TTBDCT)


Lượt người xem:   67
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​