Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDự án, hạng mục đầu tư

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 575717
 
Dự án, hạng mục đầu tư
 
​Kèm văn bản349_QĐ-UBND_18-01-2021_Quyết định công khai dự toán NSNN năm 2021.signed.pdfQD cong khai du toan NSNN 2021.xlsx 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Quyết định của UBND huyện Đức Huệ về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2022 Quyết định của UBND huyện Đức Huệ về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý III năm 2022
12/10/2022 6:00 CHĐã ban hành
Nghị quyết HĐND huyện về danh mục công trình đầu tư thị trấn văn minh đô thịNghị quyết HĐND huyện về danh mục công trình đầu tư thị trấn văn minh đô thị
28/09/2022 11:00 CHĐã ban hành
Về việc điều chỉnh danh mục công trình đầu tư XDCB năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách huyệnVề việc điều chỉnh danh mục công trình đầu tư XDCB năm 2022 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện
08/06/2022 11:00 CHĐã ban hành
QĐ công khai dự toán NSNN và KH đầu tư công năm 2021QĐ công khai dự toán NSNN và KH đầu tư công năm 2021
26/01/2021 10:00 SAĐã ban hành
QĐ Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành:  Hệ thống trang thiết bị truyền thanhQĐ Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành:  Hệ thống trang thiết bị truyền thanh
29/07/2022 11:00 CHĐã ban hành
Quyết định 2752 của UBND huyện Đức Huệ về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2022 Quyết định 2752 của UBND huyện Đức Huệ về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý II năm 2022
20/07/2022 6:00 CHĐã ban hành
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành: Mua sắm trang thiết bị làm việc cho các cơ quan, đơn vị huyện và các xã, thị trấnVề việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành: Mua sắm trang thiết bị làm việc cho các cơ quan, đơn vị huyện và các xã, thị trấn
24/01/2022 12:00 CHĐã ban hành
Quyết định 2685 của UBND huyện Đức Huệ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 Quyết định 2685 của UBND huyện Đức Huệ về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021
15/07/2022 6:00 CHĐã ban hành
Nghị quyết 52 của HĐND huyện về phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách Nhà nước huyện Đức Huệ năm 2021Nghị quyết 52 của HĐND huyện về phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách Nhà nước huyện Đức Huệ năm 2021
29/06/2022 6:00 CHĐã ban hành
Tình hình triển khai thực hiện dự án vốn Huyện đầu tư xây dựng cơ bản (tính đến tháng 8/2017)Tình hình triển khai thực hiện dự án vốn Huyện đầu tư xây dựng cơ bản (tính đến tháng 8/2017)
26/10/2017 3:00 CHĐã ban hành
Tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 (Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ huyện) Tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 (Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ huyện)
09/10/2014 4:00 CHĐã ban hành
Tình hình triển khai thực hiện vốn tỉnh hỗ trợ xây dựng cơ bản 2017 (tính đến tháng 8/2017)Tình hình triển khai thực hiện vốn tỉnh hỗ trợ xây dựng cơ bản 2017 (tính đến tháng 8/2017)
26/10/2017 3:00 CHĐã ban hành
Phê duyệt quyết toán đầu tư công trình đường vào Trung tâm Văn hóa - Thể thaoPhê duyệt quyết toán đầu tư công trình đường vào Trung tâm Văn hóa - Thể thao
22/01/2022 11:00 CHĐã ban hành
Nghị quyết HĐND huyện Đức Huệ về phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022Nghị quyết HĐND huyện Đức Huệ về phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022
28/09/2022 6:00 CHĐã ban hành
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang