Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksCải cách hành chính

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 555775
 
Cải cách hành chính
 
​416_QĐ-UBND_13-02-2023_QUYET DINH THANH LAP BAN CHI DAO CCHC huyện 2023.signed.pdf416_QĐ-UBND_13-02-2023_Bang phan cong phu trach cua BCD CCHC.signed (2).pdf 
 
​340_KH-UBND_09-02-2023_KH Kiểm tra Công vụ và công tac CCHC năm 2023.signed.pdf 
 
​2702_QĐ-UBND_13-07-2022_QUYET DINH THANH LAP BAN CHI DAO CCHC huyện 2022.signed.pdf 
 
​1316_KH-UBND_06-06-2022__KẾ HOẠCH TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ NĂM 2022.signed.pdf 
 
​1243_BC-UBND_31-05-2022_BC CCHC 6 tháng năm 2022 va phuong huong QIII 2022.signed.pdf1243_BC-UBND_31-05-2022_Phuluc2 6 thang_cap huyen.signed.pdf 
 
​1015_UBND-VP_09-05-2022_chấn chỉnh các hạn chế tổ theo dõi đôn đốc đã chỉ ra.signed.pdf 
 
​419_KH-UBND_03-03-2022_kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2022.signed (1).pdf 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Quyết định về việc củng cố thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Đức HuệQuyết định về việc củng cố thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Đức Huệ
14/02/2023 10:00 CHĐã ban hành
Kế hoạch kiểm tra công vụ và kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023Kế hoạch kiểm tra công vụ và kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023
10/02/2023 10:00 CHĐã ban hành
BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quí III năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính Quí IV năm 2022BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quí III năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính Quí IV năm 2022
08/09/2022 11:00 SAĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyệnQUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện
14/07/2022 11:00 SAĐã ban hành
KẾ HOẠCH Nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4KẾ HOẠCH Nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
07/06/2022 11:00 SAĐã ban hành
KẾ HOẠCH Về việc tổ chức tập huấn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2022KẾ HOẠCH Về việc tổ chức tập huấn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2022
07/06/2022 11:00 SAĐã ban hành
BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính quý III năm 2022BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính quý III năm 2022
02/06/2022 11:00 SAĐã ban hành
Công văn UBND huyện V/v tiếp tục nâng cao thứ hạng trong cải cách hành chínhCông văn UBND huyện V/v tiếp tục nâng cao thứ hạng trong cải cách hành chính
10/05/2022 11:00 SAĐã ban hành
Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) của huyện Đức Huệ năm 2021 và các năm tiếp theoChấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) của huyện Đức Huệ năm 2021 và các năm tiếp theo
02/04/2022 11:00 SAĐã ban hành
KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022
05/03/2022 11:00 SAĐã ban hành
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2022
04/03/2022 7:00 CHĐã ban hành
KẾ HOẠCH Kiểm tra công vụ và kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022KẾ HOẠCH Kiểm tra công vụ và kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022
22/02/2022 11:00 SAĐã ban hành
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022KẾ HOẠCH Thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022
03/01/2022 11:00 SAĐã ban hành
Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực năm 2021Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực năm 2021
08/12/2021 9:00 SAĐã ban hành
Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công íchTiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (TTCP), tỉnh Long An đã có nhiều nổ lực trong việc triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó để tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của TTCP về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg), ngành bưu điện và địa phương trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của TTCP về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích để cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân và tổ chức được biết và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành rà soát TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, lập 2 danh mục TTHC của 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã): (1) Danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; (2) Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên cập nhật, bổ sung danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích theo các quyết định công bố mới để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kịp thời.

Chủ động rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Từng đơn vị, địa phương cũng thực hiện niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ, đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong khi và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, căn cứ quy định của pháp luật, kịp thời xử lý hành vi vi phạm của công chức, viên chức, người lao động: làm mất, thất lạc, hư hỏng hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; chậm trễ trong việc trả kết quả giải quyết TTHC; cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; không công khai TTHC, công khai không đúng, không đầy đủ TTHC theo quy định.

Hồng Luyn

 


25/07/2020 5:00 CHĐã ban hành
Tài liệu hướng dẫn cải thiện nhóm chỉ số Hạ tầng thuộc bộ chỉ số GCI 4.0 của WEFTài liệu hướng dẫn cải thiện nhóm chỉ số Hạ tầng thuộc bộ chỉ số GCI 4.0 của WEF
Ngày 13/4/2020, Sở Giao thông  Vận tải Long An có Công văn số 1548/SGTVT-QLCLHT V/v tài liệu hướng dẫn cải thiện nhóm chỉ số Hạ tầng thuộc bộ chỉ số GCI 4.0 của WEF

​Xem văn bản

CHI SO GCI.pdf

Ban biên tập

20/04/2020 9:00 SAĐã ban hành
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang