Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksCải cách hành chính

Nội dung
Ngày xuất bản
Select a date from the calendar.
Đến
Select a date from the calendar.
Trạng thái
Phân loại
 
 
  
  
  
Phân loại
Edit
KẾ HOẠCH Nâng cao chất lượng thực hiện công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đối với việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 407/06/2022 11:00 SAĐã ban hànhTin tức 
Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích25/07/2020 5:00 CHĐã ban hànhTin tức 
Tài liệu hướng dẫn cải thiện nhóm chỉ số Hạ tầng thuộc bộ chỉ số GCI 4.0 của WEF20/04/2020 9:00 SAĐã ban hànhTin tức 
Quyết định về việc củng cố thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện Đức Huệ14/02/2023 10:00 CHĐã ban hànhTin tức 
Công văn UBND huyện V/v tiếp tục nâng cao thứ hạng trong cải cách hành chính10/05/2022 11:00 SAĐã ban hànhTin tức 
Công bố danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực năm 202108/12/2021 9:00 SAĐã ban hànhTin tức 
Kế hoạch kiểm tra công vụ và kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 202310/02/2023 10:00 CHĐã ban hànhTin tức 
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 202204/03/2022 7:00 CHĐã ban hànhTin tức 
QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện14/07/2022 11:00 SAĐã ban hànhTin tức 
BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quí III năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính Quí IV năm 202208/09/2022 11:00 SAĐã ban hànhTin tức 
BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính quý III năm 202202/06/2022 11:00 SAĐã ban hànhTin tức 
KẾ HOẠCH Về việc tổ chức tập huấn giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 202207/06/2022 11:00 SAĐã ban hànhTin tức 
KẾ HOẠCH Tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 202205/03/2022 11:00 SAĐã ban hànhTin tức 
Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX) của huyện Đức Huệ năm 2021 và các năm tiếp theo02/04/2022 11:00 SAĐã ban hànhTin tức 
KẾ HOẠCH Thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 202203/01/2022 11:00 SAĐã ban hànhTin tức 
KẾ HOẠCH Kiểm tra công vụ và kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 202222/02/2022 11:00 SAĐã ban hànhTin tức 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang