Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cải cách hành chính

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 555774
Cải cách hành chính
Thứ 7, Ngày 25/07/2020, 17:00
Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
25/07/2020 | Hồng Luyn
Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (TTCP), tỉnh Long An đã có nhiều nổ lực trong việc triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo đó để tiếp tục thực hiện hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của TTCP về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg), ngành bưu điện và địa phương trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của TTCP về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích để cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân và tổ chức được biết và thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Các sở, ban, ngành rà soát TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý, lập 2 danh mục TTHC của 3 cấp (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã): (1) Danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; (2) Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên cập nhật, bổ sung danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích theo các quyết định công bố mới để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kịp thời.

Chủ động rà soát các quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Từng đơn vị, địa phương cũng thực hiện niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ, đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong khi và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, căn cứ quy định của pháp luật, kịp thời xử lý hành vi vi phạm của công chức, viên chức, người lao động: làm mất, thất lạc, hư hỏng hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; chậm trễ trong việc trả kết quả giải quyết TTHC; cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; không công khai TTHC, công khai không đúng, không đầy đủ TTHC theo quy định.

Hồng Luyn

 


Lượt người xem:   1212
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang