Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksBộ máy hành chính

  
  
Edit
Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 202129/06/2021 7:00 CH 
Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 202121/05/2022 12:05 CH 
Phòng ban, đơn vị trực thuộc21/05/2022 12:13 CH 
Xã, phường, thị trấn21/05/2022 12:28 CH 
Tiểu sử tóm tắt của Lãnh đạo UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 202621/05/2022 12:29 CH 
Trung tâm Hành chính công huyện Đức Huệ29/06/2021 7:00 CH 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ
Chịu trách nhiệm chính:​  Ông Lê Văn Nên - PCT.UBND huyện. ​
Địa chỉ: ​Khu phố 2 thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, Long An.
Điện thoại : (072) 3854230​ * Fax: (072) 3854771 ​ * Email: bbtduchue​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang